42202

Grieks Specialiteiten Restaurant DELPHI

€ 175.000  |  7,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 325
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-05-2022 in 1 uur volgeschreven door 325 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Grieks Specialiteiten Restaurant DELPHI
Sector Horeca
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 17-10-2009
Website www.delphivlaardingen.nl

Leendoel

Dimitra (moeder), Evangelos (vader) en Ilias Pappas (zoon) exploiteren het Grieks Specialiteiten Restaurant DELPHI te Vlaardingen. Dimitra en Evangelos hebben sinds 2009 een aandeel in de vennootschap, dat al sinds 1986 bestaat. Per 2021 is Ilias toegetreden tot de vennootschap. Als volgende generatie is hij voornemens om het restaurant langdurig voort te zetten. De ondernemers hebben de kans gekregen het huidige huurpand aan de Smalle Havenstraat 2-2a te Vlaardingen aan te kopen voor een gunstige koopsom. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor een deel van de aankoop van het bedrijfspand.

Er wordt een lineaire lening van € 175.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden, een vaste rente van 7,0% per jaar en een slottermijn van € 115.000,-. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop bedrijfspand € 835.000
Overdrachtsbelasting €67.000
Overige kosten €3.000
Totaal € 905.000
Financiering SNS € 600.000
Eigen inbreng € 130.000
Collin Direct € 175.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn mevrouw D.M. Pappas-Kormpa, de heer E. Pappas en de heer I. Pappas handelend onder de naam Grieks Specialiteiten Restaurant DELPHI (een vennootschap onder firma). Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid van D.M. Pappas-Kormpa en de heer E. Pappas is materieel van aard en beperkt zich op dit moment tot de overwaarde in de woning. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer I. Pappas is moreel van aard.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Grieks Specialiteiten Restaurant DELPHI worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 175.000,- op het aan te kopen bedrijfspand aan de Smalle Havenstraat 2-2a, 3131 BS te Vlaardingen, kadastraal bekend als sectie M nummer 394 te Vlaardingen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 600.000,- en openstaande schuld van € 600.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 940.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 17 maart 2022.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van €175.000,- op het woonhuis aan de Hoflaan 23b, 3134 AA Vlaardingen kadastraal bekend als sectie M nummer 2759 te Vlaardingen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 300.000,- en openstaande schuld van € 286.079,-. Het woonhuis kent een WOZ-waarde per 1 januari 2021 van € 477.000,-.
  • De ondernemers hebben de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • De ondernemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Grieks Specialiteiten Restaurant DELPHI is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Grieks Specialiteiten Restaurant DELPHI. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De SNS Bank verstrekt een financiering van € 600.000,- voor het aan te kopen pand met een looptijd van 20 jaar en een aflossing van € 30.000,- per jaar. De financiering via de SNS heeft een vaste rente van 3,40% per jaar voor 120 maanden.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020-2021

Activa

  2020 2021
Vaste activa € 50.000 € 82.000
Vlottende activa € 24.000 € 27.000
Overige vlottende activa € 15.000 € 8.000
Totaal € 90.000 € 117.000

Passiva

  2020 2021
Eigen vermogen € -57.000 € -26.000
Langlopende schulden € 52.000 € 42.000
Kortlopende schulden € 95.000 € 100.000
Totaal € 90.000 € 117.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 891.000
Bruto winst € 622.000
Kosten € 439.000
Resultaat € 182.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-23869 heeft € 300 geïnvesteerd.
27-05-2022 om 11:14
investeerder-277623 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-05-2022 om 11:14
investeerder-150806 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-05-2022 om 11:14
investeerder-5845 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-05-2022 om 11:14
investeerder-35488 heeft € 600 geïnvesteerd.
27-05-2022 om 11:14

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders