Groei Oerboer mogelijk door succesvolle crowdfund campagne

ZUIDWOLDE DR – Oerboer is een biologische vleesveehouderij waar alle disciplines met betrekking tot het maken van mooie vleesproducten worden uitgevoerd.

Zo wordt er zelf voer verbouwd, worden de beesten gefokt en worden er ten slotte hoogwaardige vleesproducten geproduceerd. Door een stijging van de vraag vanuit de afnemers, dient er meer voer en vee aangekocht en gefokt te worden om aan de groei te voldoen. De financiering hiervoor is verkregen door een succesvolle crowdfund campagne via Collin Crowdfund. De lening aanvraag is volgeschreven door 174 investeerders.

Volledige natuurcyclus
De biologische boerderij, met Aberdeen Angus koeien en Mangalitza Wolvarkens, ligt midden in de Drentse natuurgebieden. ‘Het uitgangspunt van onze boerderij is dat de volledige natuurcyclus wordt toegepast’, vertelt Maarten Jansen, eigenaar van de Oerboer. ‘Een dier moet kunnen groeien op voedergewassen die in zijn directe omgeving worden verbouwd. Gewassen die passen bij de natuur van het dier. Het dier voelt zich er prettiger onder, waardoor de smaak van het vlees veel meer karakter krijgt.’

De boerderij ligt tussen natuurgebieden op eeuwenoude, door bemesting van essen ontstane, esgronden. Het natuurgras van deze natuurgebieden wordt gemaaid en geleverd op de boerderij, waar het dient als voer en strooisel voor de Mangalitza varkens, ook wel Wolvarkens genoemd. De varkens zorgen voor de compostering, zodat deze compost later weer gebruikt kan worden als meststof op de akkers met haver en gerst en op de weilanden. Dit landbouwsysteem is al duizenden jaren oud, vandaar dat Maarten Jansen zich de “Oerboer” noemt.

De grootste afnemers van het vlees zijn groothandel Hanos en supermarkt Marqt in Nederland. In Duitsland worden er met name vleesproducten afgenomen door de ketens Niggeman en Edeka.

Crowdfunding
Voor de inkoop van meer voer, het aanschaffen van vee en een investering in een meststrooier was er een financieringsbehoefte. De financiering is verkregen door een succesvolle crowdfund campagne. De lening aanvraag van € 140.000 is door 174 investeerders volgeschreven.