44293

Groundhop XL B.V.

€ 35.000  |  9,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 81
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Aanzienlijk
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 1-02-2023 in 1 uur volgeschreven door 81 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Groundhop XL B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 22-02-2021
Website https://groundhopxl.com/

Leendoel

Robbin Elzinga exploiteert sinds februari 2021 Groundhop XL B.V. waarmee hij voetbalreizen organiseert. Door de reisbeperkingen door de coronapandemie heeft Robbin in 2021 en 2022 een beperkt resultaat behaald. De reisbeperkingen in 2022 duurde tot ongeveer mei. De meeste voetbalcompetities eindigen in de maand mei, waardoor Robbin pas weer omzet kon genereren na de start van het nieuwe voetbalseizoen (augustus/september). Door verschillende memberships/abonnementen bij voetbalclubs en onder andere zijn netwerk heeft Robbin eind 2022 volledige voetbalreizen kunnen aanbieden. Hij werkt samen met een marketingbureau waarmee hij zijn klantbereik kan vergroten. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor een nieuwe marketingcampagne. 

Er wordt een lineaire lening van € 35.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 9,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Marketing campagne € 35.000
Totaal € 35.000
Collin Direct € 35.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn:
  • Groundhop XL B.V.
  • RoXa Beheer B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 35.000,- op het woonhuis aan de Horscamp 31, 8861 TM Harlingen, kadastraal bekend als sectie B nummer 2099 te Harlingen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 325.000,- en openstaande schuld per 31 december 2022 van € 278.938,55. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 340.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 19 januari 2023.
 • De heer R. Elzinga en mevrouw I. Elzinga-Bruinsma geven een (gezamenlijke) persoonlijke borgstelling af voor € 35.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De heer R. Elzinga en mevrouw I. Elzinga-Bruinsma geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis met als adres Horscamp 31, 8861 TM Harlingen, kadastraal bekend als sectie B nummer 2099 te Harlingen. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Groundhop XL B.V. is Aanzienlijk risico en voor RoXa Beheer B.V. is de score Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Aanzienlijk risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers en prognoses van Groundhop XL B.V. en RoXa Beheer B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De omzet in 2022 op basis van de conceptjaarcijfers bedroeg € 23.966,- met een netto winst van € 12.773,-. De ondernemer geeft aan dat een groot deel van de omzet in de laatste twee maanden van het jaar zijn behaald door onder andere optimalisatie en verbetering van de website en het offerte aanvraagproces. De prognosecijfers zijn gebaseerd op de cijfers uit de laatste twee maanden van 2022 en de nieuwe offerte aanvragen die reeds zijn ontvangen.  

Het negatieve eigen vermogen is ontstaan door de reisbeperkingen met betrekking tot de coronapandemie, waardoor er geen voetbalreizen georganiseerd konden worden.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022 Groundhop XL B.V.

Activa

  2022
Vaste activa € –
Vlottende activa € 2.000
Overige vlottende activa € 5.000
Totaal € 7.000

Passiva

  2022
Eigen vermogen € -/- 49.000
Langlopende schulden € –
Kortlopende schulden € 56.000
Totaal € 7.000

Prognose 2023 Groundhop XL B.V.

Omzet € 465.000
Bruto winst € 186.000
Kosten € 102.000
Netto winst € 83.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-93017 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-02-2023 om 11:04
investeerder-110634 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-02-2023 om 11:04
investeerder-303401 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-02-2023 om 11:04
investeerder-38169 heeft € 200 geïnvesteerd.
01-02-2023 om 11:04
investeerder-222951 heeft € 200 geïnvesteerd.
01-02-2023 om 11:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders