42336

Gunaydin Vastgoed B.V.

€ 175.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 299
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 17-06-2022 in 2 uur volgeschreven door 299 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Gunaydin Vastgoed B.V.
Sector Groothandel
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 21-04-2022
Website www.bgwinkelinventaris.nl

Leendoel

De broers Ismail en Malik Gunaydin hebben samen meerdere ondernemingen, waarbij ze zich focussen op de verkoop van winkelinventaris. Zij bieden o.a. wandkoelingen, koelwerkbanken, loopbanden en gebakvitrines aan en leveren aan supermarkten, slagerijen, bakkerijen, avondwinkels, hotels en andere horecabedrijven. De broers hebben de mogelijkheid gekregen om het huidige huurpand aan de Binderskampweg 30 te Nijmegen aan te kopen voor een som van € 1.260.000,-. Hiervoor hebben zij de besloten vennootschap Gunaydin Vastgoed B.V. opgericht. De ING bank verstrekt een financiering van € 1.000.000,-. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor het overige deel van de aankoop van het pand.

Er wordt een lineaire lening van € 175.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. 

Financieringsbehoefte

Aankoop bedrijfspand € 1.260.000
Overdrachtsbelasting € 100.000
Inrichting showroom € 50.000
Totaal € 450.000
ING € 1.000.000
Eigen inbreng € 235.000
Collin Direct € 175.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • Enes Holding B.V.
  • ISO Holding B.V.
  • Gunaydin Vastgoed B.V.
  • BG Winkelinventaris B.V.
  • 2 de Hands winkelinventaris B.V.
  • ISO Winkelinventaris B.V.
  • BG Koeltechniek B.V.
 • De heer I. Gunaydin geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 87.500,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van de ruime overwaarde op de privéwoning.
 • De heer M.E. Gunaydin en mevrouw B. Yilmaz geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 87.500,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van de ruime overwaarde op de privéwoning.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Enes Holding B.V., ISO Holding B.V., Gunaydin Vastgoed B.V., BG Winkelinventaris B.V., 2 de Hands winkelinventaris B.V., ISO Winkelinventaris B.V., BG Koeltechniek B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De scores voor ISO Holding B.V., Enes Holding B.V., BG Winkelinventaris B.V. en Gunaydin Vastgoed B.V. zijn Laag risico. De scores voor 2 de Hands winkelinventaris B.V., ISO Winkelinventaris en BG Koeltechniek B.V. zijn Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische geconsolideerde cijfers van ISO Holding B.V. en Enes Holding B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De financiering van de ING bank ten behoeve van de aankoop bedraagt € 1.000.000,-, heeft een looptijd van 120 maanden en een rente van 3,03% per jaar. Daarnaast verstrekt de ING bank een rekening-courant krediet van € 225.000,-.

De vlottende activa bestaat voor het grootste gedeelte uit voorraad (€ 935.000,-) en vorderingen op debiteuren (€ 198.000,-). De geconsolideerde afschrijvingen bedroegen in 2021 € 31.000,-.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021 geconsolideerd ISO Holding B.V.

Activa

  2021
Vaste activa € 139.000
Vlottende activa € 1.318.000
Overige vlottende activa € 110.000
Totaal € 1.567.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 871.000
Langlopende schulden € 46.000
Kortlopende schulden € 650.000
Totaal € 1.567.000

Winst- en verliesrekening 2021 geconsolideerd ISO Holding B.V.

Omzet € 1.724.000
Bruto winst € 991.000
Kosten € 571.000
Belasting € 64.000
Netto winst € 356.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-257471 heeft € 300 geïnvesteerd.
17-06-2022 om 15:52
investeerder-244891 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-06-2022 om 15:50
investeerder-253207 heeft € 200 geïnvesteerd.
17-06-2022 om 15:47
investeerder-110240 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-06-2022 om 15:45
investeerder-294374 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
17-06-2022 om 15:45

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders