45244

H.H. Özer

€ 250.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 288
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 20-05-2023 in 23 uur volgeschreven door 288 investeerders

Samenvatting

De heer Özer heeft een eigen bedrijf in de automotive sector en heeft al langere tijd interesse in de aankoop van commercieel vastgoed. De ondernemer heeft nu de mogelijkheid gekregen om een pand aan de Argonstraat 4 te Ede aan te kopen. Er is reeds een nieuw 5 jarig huurcontract gesloten. De LTV (Loan to Value) bij de start bedraagt 67%. Bij de slottermijn bedraagt de LTV 63%.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 355.000,-. Naast de eigen inbreng en de achtergestelde lening van de broer van de ondernemer bedraagt de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 250.000,-. De looptijd is 36 maanden met een annuïtaire maandelijkse aflossing een slottermijn van € 235.000,-. De rente bedraagt 8% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is de heer H.H. Ozer. Vanwege de gekozen rechtsvorm is hij hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment grotendeels moreel van aard en beperkt zich tot de overwaarde van het gefinancierde beleggingspand.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 250.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met parkeerplaatsen met als adres Argonstraat 4, 6718 WT te Ede, kadastraal bekend als sectie F complexaanduiding 8383 appartementsindexen 6, 31 en 32 te Ede. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 375.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 9 maart 2023.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed met parkeerplaatsen met als adres Argonstraat 4, 6718 WT te Ede, kadastraal bekend als sectie F complexaanduiding 8383 appartementsindexen 6, 31 en 32 te Ede, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De lening van € 50.000,- door de broer van de ondernemer wordt achtergesteld t.o.v. de lening via Collin Crowdfund. Dit betekent dat er niet mag worden afgelost op de achtergestelde lening gedurende de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn wel toegestaan. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de aankoop van commercieel verhuurd vastgoed.

Ondernemer

De heer Özer (1981) woont samen met zijn vrouw in Ede. Hij heeft altijd in de autobranche gewerkt. De laatste jaren is hij zich gaan specialiseren in banden en wielen en is hij een begrip in Ede geworden. Al jaren heeft hij een kring aan loyale klanten om zich heen gebouwd en weet zijn marges goed vast te houden. Hij is erg geïnteresseerd in commerciële panden en gaat nu met behulp van zijn broer in dit type vastgoed investeren.

Onderneming

Onroerend goed
Het aan te kopen onroerend goed is onderdeel van een bedrijfsverzamelgebouw genaamd “De Walvis” met uit- en toegangsweg, parkeerterrein, reclamezuil en verder aanbehoren. Het betreft een bedrijfsruimte met bouwjaar 2001 van 410 m2 met een vrije hoogte van 6 meter en daarnaast nog 2 parkeerplaatsen. De huur in het nieuwe 5 jarige huurcontract bedraagt € 34.000,- per jaar. Vanwege de geoptimaliseerde huur is het object hoger getaxeerd dan de aankoopwaarde. De huurder is een sinds 2015 bestaand bedrijf met een Dun & Bradstreet score van Laag Risico. De LTV (Loan To Value) is bij de start 66% en bij de slottermijn 63%.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Aankoop Argonstraat 4 te Ede € 320.000,-
Kosten € 35.000,-
Totaal € 355.000,-
Eigen inbreng € 55.000,-
Achtergestelde lening broer € 50.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 250.000,-

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 36 maanden met een maandelijkse annuïtaire aflossing en een slottermijn van € 235.000,- in de 36e maand.

Overige financiers
De lening van de broer van de ondernemer wordt verstrekt met een looptijd van 15 jaar. De lening is aflossingsvrij gedurende de gehele looptijd en de rente bedraagt 3% op jaarbasis.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Aangezien er bij deze financiering geen bedrijf betrokken is, is een Dun & Bradstreet score niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De overall score is gebaseerd op de verhuurexploitatie van het te financieren object en het taxatierapport. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
De huuropbrengsten bedragen € 34.000,- waaruit de exploitatielasten en financieringsverplichtingen kunnen worden betaald. Daarnaast heeft de ondernemer eigen bandencenter van waaruit de privé-verplichtingen kunnen worden voldaan. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit bedraagt 33% op een balanstotaal van € 375.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is de heer H.H. Ozer. Vanwege de gekozen rechtsvorm is hij hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment grotendeels moreel van aard en beperkt zich tot de overwaarde van het gefinancierde beleggingspand.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 250.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met parkeerplaatsen met als adres Argonstraat 4, 6718 WT te Ede, kadastraal bekend als sectie F complexaanduiding 8383 appartementsindexen 6, 31 en 32 te Ede. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 375.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 9 maart 2023.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed met parkeerplaatsen met als adres Argonstraat 4, 6718 WT te Ede, kadastraal bekend als sectie F complexaanduiding 8383 appartementsindexen 6, 31 en 32 te Ede, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De lening van € 50.000,- door de broer van de ondernemer wordt achtergesteld t.o.v. de lening via Collin Crowdfund. Dit betekent dat er niet mag worden afgelost op de achtergestelde lening gedurende de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Rentebetalingen op de achtergestelde lening zijn wel toegestaan. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door de hypothecaire inschrijving en de hoofdelijke aansprakelijkheid kwalificeren we de zekerheden als goed.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-158025 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
20-05-2023 om 9:48
investeerder-285515 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
20-05-2023 om 9:47
investeerder-384308 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-05-2023 om 9:38
investeerder-110492 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-05-2023 om 9:34
investeerder-36680 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-05-2023 om 9:30

Ondernemer

H.H. Özer

Crowdfund Coach


Marc Kogels