36185

H. Kap Beheer B.V.

€ 1.250.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 1080
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

20 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 25-01-2022 in 6 dagen volgeschreven door 1080 investeerders

Samenvatting

H. Kap Beheer B.V. is met haar dochterondernemingen B.V. Voorne Gas, Easy Gas B.V., Combinatie de Maastoren B.V. en Havengas B.V. vooral actief in de gashandel. 

Deze bedrijven zijn al meer dan 30 jaar een betrouwbare en toonaangevende leverancier van gassen zoals koolzuur- en propaangas. Aan de horeca met een eigen aansluiting voor de fles in verband met veiligheid, gemak en uit concurrentieoverwegingen, én aan particulieren; dit zowel in flessen als in bulk. 

Het bedrijf levert ook industriële gassen. De onderneming is depothouder van AirLiquide en Marigasses (speciaal voor de zeevaart). 

Deze financiering wordt mede gebruikt voor het verder opbouwen van een eigen park aan propaanflessen en industriële gasflessen voor de verhuur aan eigen klanten. Door haar grote voorraadpositie, wat de kracht van het bedrijf is, wordt 24 uur per dag gedurende 6 dagen per week geleverd. De klant betaalt altijd een scherpe prijs omdat het bedrijf direct bij de bron inkoopt en zelf flessen afvult. Bij haar dienstverlening hanteert het bedrijf de hoogste veiligheidseisen en kwaliteitscontroles, zoals voorgeschreven in nationale en internationale wetten en verordeningen.

Invloed coronavirus
Als gevolg van het coronavirus is de omzet in 2020 licht afgenomen met € 200.000,- tot € 3.700.000,- en is er een mooie winst gerealiseerd. Dankzij spreiding van de brancherisico’s is de invloed van corona beperkt gebleven.

Financieringsbehoefte

Aflossing huisbankier € 1.100.000,-
Agiostorting in Cylcon Industrie- en Handelsonderneming B.V. € 100.000,-
Werkkapitaal € 50.000,-
Totaal € 1.250.000,-

De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.250.000,-. De looptijd is 60 maanden met een slottermijn van € 1.000.000,-. De rente bedraagt 6% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Deze financiering hangt samen met de financieringen van J.G.T. Huisman Holding B.V. en Cylcon Industrie- en Handelsonderneming B.V. 

Risico

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.100.000,- op de bedrijfsmatig onroerende goederen aan de Achterdijk 54, 3237 LA te Vierpolders, kadastraal bekend als sectie F , nummer 2395 te Brielle en sectie K, nummer 15 te Hellevoetsluis, en aan de Moezelweg 160, 3198 LS Europoort Rotterdam, kadastraal bekend als sectie AL, nummer 730 te Europoort Rotterdam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed aan de Achterdijk 54 te Vierpolders kent een marktwaarde van € 685.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 22-12-2021. Het onroerend goed aan de Moezelweg 160 te Europoort Rotterdam kent een marktwaarde van € 540.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 22-12-2021. De totaal getaxeerde waarde van het vastgoed komt hiermee uit op € 1.225.000,-.
 • De debiteuren zijn H. Kap Beheer B.V., B.V. Voorne Gas, Easy Gas B.V., Combinatie de Maastoren B.V. en Havengas B.V. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van H. Kap Beheer B.V., B.V. Voorne Gas, Easy Gas B.V., Combinatie de Maastoren B.V. en Havengas B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer H. Kap geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 550.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 550.000,- op het woonhuis aan de Sluisweg 4, 3222 LJ Hellevoetsluis, kadastraal bekend als sectie K, nummers 277 en 297, te Hellevoetsluis, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 650.000,- en openstaande schuld van € 600.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.050.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 27 juli 2020.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Leendoel

Het doel van de lening is herfinanciering van de faciliteit bij de huisbankier, agiostorting in Cylcon Industrie- en Handelsonderneming B.V. en versterking van het werkkapitaal.

Ondernemer

Rien Kap (65 jaar) is met zijn bedrijven B.V. Voorne Gas, Easy Gas B.V., GH Brielle B.V., Combinatie de Maastoren en Havengas B.V. met een depot van Air Liquide sinds 1986 actief als leverancier van industriële gassen en horeca gassen zoals koolzuur- en propaangas. Rien is een ras ondernemer die altijd kansen en mogelijkheden ziet en een enorme drive en servicegerichtheid naar zijn klanten heeft. Inmiddels zijn zijn kinderen ook actief binnen de bedrijven. Eén van de kinderen wordt klaargestoomd om op termijn het bedrijf over te nemen.

Onderneming

Missie
De missie is om te garanderen dat binnen 24 uur en 6 dagen per week bij de klanten geleverd kan worden, waarbij de klant van de laagste prijzen in de markt geniet.

Positionering in markt
H. Kap Beheer BV is met haar dochterondernemingen B.V. Voorne Gas , Easy Gas B.V., Combinatie de Maastoren B.V. en Havengas B.V. vooral actief in de gashandel. 

Dit bedrijf is al meer dan 30 jaar een betrouwbare en toonaangevende leverancier van gassen zoals koolzuur- en propaangas. Aan de horeca met een eigen aansluiting voor de fles in verband met veiligheid, gemak, concurrentieoverwegingen, én aan particulieren; dit zowel in flessen als in bulk. 

Het bedrijf levert ook industriële gassen. De onderneming is depothouder van AirLiquide en Marigasses (speciaal voor de zeevaart). Deze financiering wordt mede gebruikt voor het verder opbouwen van een eigen park aan propaanflessen en industriële gasflessen voor de verhuur aan eigen klanten. 

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
Door haar grote voorraadpositie, wat de kracht van het bedrijf is, wordt binnen 24 uur gedurende 6 dagen per week geleverd. De klant betaalt altijd een scherpe prijs omdat het bedrijf direct bij de bron inkoopt en zelf flessen afvult. Bij haar dienstverlening hanteert het bedrijf de hoogste veiligheidseisen en kwaliteitscontroles, zoals voorgeschreven in nationale en internationale wetten en verordeningen.

Structuur

In GH Brielle B.V. vinden al enige jaren geen activiteiten plaats. In de loop van 2022 wordt deze B.V. geliquideerd.

Havengas B.V. maakt deel uit van Combinatie de Maastoren B.V., waarvan tot 1-1-2022 de echtgenote aandeelhouder is. Vanaf 1-1-2022 wordt Combinatie de Maastoren B.V. voor 100% eigendom van H. Kap Beheer B.V. Combinatie de Maastoren B.V. is voor 98,75% eigenaar van Havengas B.V., de overige 1,25% is in handen van dochter Charlotte Kap.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aflossing huisbankier € 1.100.000,-
Agiostorting Cylcon Industrie- en Handelsbemiddeling B.V. € 100.000,-
Werkkapitaal € 50.000,-
Totaal € 1.250.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.250.000,-

Leenbedrag: € 1.250.000,-
Rente: 6%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 1.000.000,-

Overige financiers:
Er zijn na verstrekking geen overige financiers.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor H. Kap Beheer B.V. is Minimaal risico en voor B.V. Voorne gas, Combinatie de Maastoren B.V., Havengas B.V. en Easy Gas B.V. Laag risico.
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2020, tussentijdse cijfers 2021 en prognose 2022. In de Collin Credit Score zijn de geconsolideerde cijfers van Kap Beheer B.V. en Havengas B.V. (valt per 1-1-2022 in de consolidatie) gecombineerd. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
In 2020 is er een nette winst gerealiseerd. Er is een omzet behaald van €3.980.000,- met een netto cashflow overschot van € 79.000,-. In 2021 is een omzet van € 4.129.000,- behaald en komt het netto cashflow overschot naar verwachting uit op € 77.000,-. Voor 2022 wordt, als gevolg van lagere aflossingsverplichtingen, een omzet van € 4.630.000,- en een netto cashflow overschot van € 347.000,- Geprognosticeerd. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Ultimo 2020 kwam de solvabiliteit uit op ruim 31% bij een balanstotaal van € 4.552.000,-. Ultimo 2021 komt de solvabiliteit uit op ruim 34% bij een balanstotaal van € 4.382.000,-. Voor 2022 wordt een solvabiliteit van ruim 40% bij een balanstotaal van € 4.725.000,- geprognosticeerd. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden 

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.100.000,- op de bedrijfsmatig onroerende goederen aan de Achterdijk 54, 3237 LA te Vierpolders, kadastraal bekend als sectie F , nummer 2395 te Brielle en sectie K, nummer 15 te Hellevoetsluis, en aan de Moezelweg 160, 3198 LS Europoort Rotterdam, kadastraal bekend als sectie AL, nummer 730 te Europoort Rotterdam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed aan de Achterdijk 54 te Vierpolders kent een marktwaarde van € 685.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 22-12-2021. Het onroerend goed aan de Moezelweg 160 te Europoort Rotterdam kent een marktwaarde van € 540.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 22-12-2021. De totaal getaxeerde waarde van het vastgoed komt hiermee uit op € 1.225.000,-.
 • De debiteuren zijn H. Kap Beheer B.V., B.V. Voorne Gas, Easy Gas B.V., Combinatie de Maastoren B.V. en Havengas B.V. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van H. Kap Beheer B.V., B.V. Voorne Gas, Easy Gas B.V., Combinatie de Maastoren B.V. en Havengas B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer H. Kap geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 550.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 550.000,- op het woonhuis aan de Sluisweg 4, 3222 LJ Hellevoetsluis, kadastraal bekend als sectie K, nummers 277 en 297, te Hellevoetsluis, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 650.000,- en openstaande schuld van € 600.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.050.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 27 juli 2020.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de persoonlijke borgstelling, hypothecaire inschrijvingen als verpanding van de roerende zaken kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-302287 heeft € 16.000 geïnvesteerd.
25-01-2022 om 18:27
investeerder-137049 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-01-2022 om 18:04
investeerder-35154 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-01-2022 om 16:50
investeerder-224615 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
25-01-2022 om 16:25
investeerder-7221 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
25-01-2022 om 16:21

Reacties

Investeerder – 21111
19-01-2022 14:15
Wat wordt bedoeld met “Deze financiering hangt samen met de financieringen van J.G.T. Huisman Holding B.V. en Cylcon Industrie- en Handelsonderneming B.V.”? Wat is het verband met die financieringen, en wat betekent dit voor het risico voor de investeerders in de lening aan H. Kap Beheer BV?

Collin Crowdfund
19-01-2022 14:32
Beste investeerder,

bedankt voor uw bericht.

De drie leningaanvragen hangen met elkaar samen omdat Cylcon voor 50% eigendom is van H. Kap Beheer B.V. en voor 50% eigendom van JGT Huisman Holding B.V. De funding van H. Kap Beheer B.V. en JGT Huisman Holding B.V. heeft mede te maken met storting van eigen vermogen in Cylcon B.V. om daarmee de financiering van het vastgoed (mede) te realiseren. Dit geeft geen extra risico voor de investeerders in H. Kap Beheer B.V., integendeel de winstgevendheid van H. Kap Beheer B.V. zal worden verbeterd uit de 50% deelneming Cylcon B.V.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 273863
21-01-2022 9:04
Het structuurrisico is onvoldoende belicht. Er zijn recent 2 eerdere crowdfundingsacties geweest op deze groep, totaal voor ruim EUR 1mio, waarvan nu niet duidelijk hoe de cashflow wordt gestructureerd en er aan alle financiële verplichtingen kan worden voldaan. Met de nu gevraagde lening wordt de bank afgelost, maar vervolgens wordt er gedurende de looptijd van de Collinfunding nauwelijks afgelost, zodat er aan het einde van de looptijd weer een balloon is van ruim EUR 1mio. Daarnaast is er een uitgebreide structuur aan vennootschappen, waarnaar cashflow kan weglekken. Weinig transparant allemaal.

Collin Crowdfund
21-01-2022 9:22
Beste investeerder,

bedankt voor uw bericht.

Het structuurrisico is o.i. beperkt doordat nu alle vennootschappen van de groep onder H. Kap Beheer BV hangen en belangrijkste vennootschappen debiteur zijn voor de lening bij Collin Crowdfund. De heer Kap geeft verder een materiele persoonlijke borgstelling af voor een bedrag van EUR 550.000, – voor een eventueel structuurrisico. Na herfinanciering van ING Bank en een resternde kleine langlopende lening resteert alleen de 5-jarige lening ad EUR 1.250.000, – bij Collin Crowdfund. De aflossingsdruk zal na herfinanciering uitkomen op EUR 50.000, – op jaarbasis en bedraagt 4% op jaarbasis, wat gebruikelijk is voor aflossing bij onroerend goed. H. Kap Beheer BV gaat de vrije cash-flow die niet benut gaat worden om af te lossen, gebruiken om (industriële) gasflessen aan te schaffen die verhuurd gaan worden. Er zijn al de nodige gasflessen in eigendom die vrijwel permanent verhuurd worden en is het de bedoeling om deze activiteit fors uit te breiden.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas