42035

H.L. Bots (Box 3)

€ 50.000  |  4,9% rente  |  60 maanden  Investeerders: 153
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

6 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 13-05-2022 in 2 dagen volgeschreven door 153 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam H.L. Bots (Box 3)
Leendoel Aankoop (nieuwbouw) bedrijfspand

Leendoel

Ronald Bots is een vastgoedbelegger. De ondernemer heeft de mogelijkheid gekregen om een nieuwbouw bedrijfspand voor de verhuur aan te kopen. Voor de aankoop van de grond en de aannemingskosten is een financiering benodigd.

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden een vaste rente van 4,9% per jaar en een slottermijn van € 50.000,-. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Koopsom grond € 4.800
Koopsom opstal € 49.200
BTW € 11.340
Totaal € 65.340
Eigen inbreng € 15.340
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer H.L. Bots. De ondernemer is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het aan te kopen perceel waarop het bedrijfspand gebouwd gaat worden met als adres Het Bassin 21K, 7671ST Vriezenveen kadastraal bekend als sectie K, nummer 1948 te Vriezenveen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het stuk grond wordt aangekocht voor € 4.800,-, de koopsom voor het opstal is € 49.200,-.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het huidige bedrijfspand met als adres Het Bassin 19c en 19b, 7671ST te Vriezenveen, kadastraal bekend als sectie K, nummer 1829 te Vriezenveen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het bedrijfspand heeft een WOZ-waarde per 1 januari 2020 van € 37.000,-.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen op het aan te kopen perceel waarop het bedrijfspand gebouwd gaat worden met als adres Het Bassin 21K, 7671ST Vriezenveen kadastraal bekend als sectie K, nummer 1948 te Vriezenveen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • De mogelijkheid bestaat om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Door de box 3 financiering is de D&B-score niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de huidige huuropbrengsten, de verwachte huuropbrengsten en privé vermogenspositie van de ondernemer. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De verwachte oplevering van het aan te kopen bedrijfspand is naar verwachting juli aanstaande.

Jaarcijfers

(Verwachte) huuropbrengsten aan te kopen bedrijfspand en huidige bedrijfspand

 Huuropbrengsten € 13.000
Exploitatielasten € 2.000
Rentelasten en kosten Collin Crowdfund € 3.000
Aflossing  € –
Netto cashflow € 8.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-322395 heeft € 1.900 geïnvesteerd.
13-05-2022 om 9:55
investeerder-226097 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-05-2022 om 9:41
investeerder-14866 heeft € 100 geïnvesteerd.
13-05-2022 om 9:20
investeerder-13595 heeft € 400 geïnvesteerd.
13-05-2022 om 9:09
investeerder-270572 heeft € 100 geïnvesteerd.
13-05-2022 om 8:25

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders