37993

H.P.O. Autogas

€ 450.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 458
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

44 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 2-11-2020 in 14 dagen volgeschreven door 458 investeerders

Samenvatting

Henk Pijnenburg exploiteert de eenmanszaak HPO Autogas, het wonen en werken doet hij vanuit zijn woonboerderij in OOST WEST en Middelbeers. In zijn tienerjaren heeft hij een paar jaar in Friesland gewoond. Sindsdien is hij verknocht geraakt en gebleven aan deze provincie. Dit resulteerde al eens eerder in een verhuizing naar Jubbega waar hij in de periode 1997-2001 zijn bedrijf uitoefende. Vanwege heimwee van het gezin keerde men toen weer terug naar de boerderij in Brabant. Nu hij gescheiden is en zijn zoons oud genoeg zijn ‘om zichzelf te redden’ grijpt hij zijn kans aan om naar Friesland te ‘emigreren’.

Hij wil dit doen door een bedrijfspand in Jubbega aan te kopen. Het pand is tegenwoordig in gebruik als bedrijfsverzamelgebouw. Gedurende alweer een behoorlijk aantal jaren kent het pand een overwegend goede en trouwe bezetting van huurders. Een tweetal units die thans leeg staan gaat de ondernemer benutten om vandaaruit zijn eigen bedrijf uit te oefenen.

Er is ook een appartement voor bewoning aanwezig, als dit in de toekomst vrij komt gaat hij daar zelf wonen. Zijn bestaande boerderij in OOST WEST en Middelbeers staat te koop voor € 695.000,-. Omdat het een specifiek object is wil de ondernemer ruimschoots de tijd nemen voor deze verkoop. De ondernemer blijft de boerderij bewonen zolang deze nog niet verkocht is. Er is € 200.000,- beschikbaar voor aflossing op de af te sluiten Collin lening bij realisatie van de voorgenomen verkoop.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 450.000,-. Met een looptijd van 60 maanden met een maandelijkse aflossing van € 1.000,-. De slottermijn bedraagt € 190.000,- wanneer de aflossing de gehele looptijd € 1.000,- per maand bedraagt en na verkoop van de woning te OOST WEST en Middelbeers er eenmalig € 200.000,- wordt afgelost. De maandelijkse aflossing zal echter vanaf het moment van verkoop van de eigen woning verhoogd worden naar € 2.500,-. De slottermijn ad € 190.000,- wordt met € 1.500,- per maand verlaagd vanaf het moment van de verhoogde aflossing. De rente bedraagt 6.5% per jaar gedurende de gehele looptijd. De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag vier dagen.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert H.P.O. Autogas als Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende. 

De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • Er wordt een 1e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 450.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Gorredijksterweg 65-67a te Gorredijk verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed te Jubbega kent een marktwaarde van € 425.000.- op basis van een recent taxatierapport d.d. 14-09-2020.
 • Er wordt een 3e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis OOST WEST en Middelbeers aan de Driehoek 18 verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 181.512,- met een openstaande schuld van € 205.000,- en een 2e hypothecaire inschrijving van € 200.000,- met een openstaande schuld van € 200.000. De woning te OOST WEST en Middelbeers staat momenteel in de verkoop met een vraagprijs van € 695.000,-. 
 • De debiteur is H.P.O. Autogas. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
 • Na verkoop van de eigen woning zal er € 200.000,- afgelost worden op de lening via Collin Crowdfund. Op deze aflossing is geen vergoedingsrente van toepassing. Verder heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van een bedrijfsverzamelgebouw in Jubbega.

Ondernemer

Henk is direct na de Havo aan het werk gegaan, de diverse baantjes die volgden greep hij aan om zich te scholen als automonteur, APK keurmeester en autogasinstallateur. Vrij snel daarna begon hij voor zichzelf door autogasinstallaties te installeren. Hij verdient hier nu al 38 jaar de kost mee. Henk is te typeren als een autodidact en gedreven man. Hij geniet grote bekendheid ‘in het wereldje’ waar hij vooral vermaard is vanwege zijn creativiteit en vakmanschap als het gaat om maatwerkoplossingen.

Onderneming

HPO autogassystemen bouwt LPG installaties in , in auto’s . Zijn onderneming heeft een erkenning voor het inbouwen van LPG installaties in zowel Nederland als België. De ondernemer is technisch bijzonder handig en heeft ruim 40 jaar ervaring in het vak. Hij heeft een eigen lasconstructie afdeling waar hij zelf frames en onderbouwen op maat maakt. In dat laatste heeft hij ook naam gemaakt. Groothandels en importeurs (Dtsl en vooral België) bestellen veelvuldig maatwerk oplossingen bij HPO. Zo bestaat de omzet voor ongeveer 50 % aan particulieren en is de overige 50 % B-to-B. Naast de erkenning voor het inbouwen van LPG installaties is de onderneming gecertificeerd voor het uitvoeren van APK keuringen.

Hij bedient klanten door het hele land en de verhuizing van Brabant naar Friesland is dus geen probleem. Na aankoop van het bedrijfsverzamelgebouw te Jubbega wordt zijn onderneming in thans twee leegstaande units gehuisvest. De overige units zijn- vrijwel volledig- aan derden verhuurd middels 
bestaande huurcontracten.

Markt
De markt voor het inbouwen van LPG installaties krimpt gestaag en dat is ook de verwachting voor de komende jaren. Om deze reden stappen weinig jonge monteurs nog in dit vak. Het aanbod wordt dus geleverd door de bestaande installateurs, wanneer deze hun onderneming staken is er dus veelal niet sprake van bedrijfsopvolging. Het dalende aanbod zorgt ervoor dat het marktevenwicht in stand blijft. HPO Autogas kent een heel stabiele omzet, waarbij dit jaar geldt dat de omzet tot en met juli 10 % hoger is dan het voorgaande jaar. 

Overigens is vindt in België nog wel fiscale stimulering op het rijden op autogas plaats waardoor de markt aldaar nog wel groeit.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand € 405.000,-
Kosten en afronding € 45.000,-
Totale investeringsbehoefte € 450.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 450.000,-
   

Leenbedrag: € 450.000,-
Rente: 6.5 %
Looptijd: 60 maanden met een maandelijkse aflossing van € 1.000,-. De slottermijn bedraagt € 190.000,- wanneer de aflossing de gehele looptijd € 1.000,- per maand zou bedragen. Na verkoop van de eigen woning te OOST WEST en Middelbeers zal er eenmalig € 200.000,- afgelost worden. De maandelijkse aflossing zal vanaf dat moment € 2.500,- bedragen. De slottermijn zal verminderd worden met het verschil in aflossing per maand vanaf wanneer de aflossing € 2.500,- bedraagt.

De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag vier dagen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • Er wordt een 1e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 450.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Gorredijksterweg 65-67a te Gorredijk verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed te Jubbega kent een marktwaarde van € 425.000,- op basis van een recent taxatierapport d.d. 14-09-2020.
 • Er wordt een 3e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis OOST WEST en Middelbeers aan de Driehoek 18 verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 181.512,- met een openstaande schuld van € 205.000,- en een 2e hypothecaire inschrijving van € 200.000,- met een openstaande schuld van € 200.000. De woning te OOST WEST en Middelbeers staat momenteel in de verkoop met een vraagprijs van € 695.000,-. 
 • De debiteur is H.P.O. Autogas. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
 • Na verkoop van de eigen woning zal er € 200.000,- afgelost worden op de lening via Collin Crowdfund. Op deze aflossing is geen vergoedingsrente van toepassing. Verder heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor H.P.O. Autogas is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De overall score is gebaseerd op de jaarcijfers 2019, en de huurinkomsten van het aan te kopen bedrijfsverzamelgebouw. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
De omzet in 2019 bedroeg € 158.000,- met een cashflow van € 24.000,- (na privé opnamen). Dit is een normaal beeld voor deze onderneming dat momenteel met stabiele exploitatie draait. In 2020 is de omzet tot nu toe hoger. De ondernemer legt een relatie met Corona, veel mensen hebben uitgestelde voornemens nu alsnog gerealiseerd. De huurinkomsten van het aan te kopen bedrijfspand bedragen actueel € 52.000,-, de totale huurpotentie bedraagt € 60.000,-. Wanneer we de huidige huurinkomsten projecteren op het jaar 2019 zou de omzet € 210.000,- bedragen met een cashflow van € 39.000,-.

De aflossingen bedragen initieel € 12.000,- op jaarbasis. Na de geplande eenmalige aflossing van € 200.000,- dalen de rentelasten en wil de ondernemer die zo ontstane extra ruimte in de cashflow aanwenden om meer te gaan aflossen. De aflossing zal vanaf dat moment € 30.000,- op jaarbasis bedragen. Wij kwalificeren de score voor afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Ultimo 2019 is eigen vermogen € 121.000,- negatief op een balanstotaal van € 70.000,-. Dit negatieve eigen vermogen wordt veroorzaakt doordat een deel van de hypotheek (€ 155.000,- ) op de balans van de Eenmanszaak geadministreerd staat terwijl er niet een deel van de woning op de balans geactiveerd staat. De totale woningschuld bedraagt € 405.000,- , de woning staat thans te koop voor € 695.000,-. De extra geplande aflossing van € 200.000,- wordt vanuit privé gedaan uit de aldus verwachte vrijkomende middelen bij verkoop van de woning. Als gevolg hiervan wordt vanaf dat moment een positief eigen vermogen verwacht. Wij kwalificeren de solvabiliteit op dit moment voorzichtigheidshalve als Matig.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • Er wordt een 1e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 450.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Gorredijksterweg 65-67a te Gorredijk verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed te Jubbega kent een marktwaarde van € 425.000.- op basis van een recent taxatierapport d.d. 14-09-2020.
 • Er wordt een 3e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis OOST WEST en Middelbeers aan de Driehoek 18 verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 181.512,- met een openstaande schuld van € 205.000,- en een 2e hypothecaire inschrijving van € 200.000,- met een openstaande schuld van € 200.000. De woning te OOST WEST en Middelbeers staat momenteel in de verkoop met een vraagprijs van € 695.000,-. 
 • De debiteur is H.P.O. Autogas. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.

Door de te vestigen hypothecaire zekerheid op het aan te kopen bedrijfspand en de woning kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Matig
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-202332 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
02-11-2020 om 13:16
investeerder-79018 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
02-11-2020 om 12:46
investeerder-30387 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-11-2020 om 12:39
investeerder-20356 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
02-11-2020 om 12:15
investeerder-3084 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-11-2020 om 11:14

Ondernemer

Henk Pijnenburg

Crowdfund Coach


Ronald Seinen Crowdfund Coach