42532

H. Sediqi (box 3)

€ 650.000  |  7,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 581
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-08-2022 in 4 uur volgeschreven door 581 investeerders

Samenvatting

Homa Sediqi is al ruim 30 jaar tandarts en is eveneens actief in de vastgoedmarkt. Zij heeft inmiddels een aantal panden in haar vastgoedportefeuille en wil middels deze financiering enkele panden toevoegen. Het doel is om de aan te kopen panden te gaan ontwikkelen, zodat daar uiteindelijk een nieuw appartementencomplex komt te staan. Dit appartementencomplex, bestaande uit 24 appartementen, zal gebouwd worden door een projectontwikkelaar. 

De nu aan te kopen panden hebben een taxatiewaarde van € 655.000,-. De LTV (Loan to Value) bedraagt 99%. Op basis van de totale vastgoedportefeuille met een waarde van € 1.737.000,- is de LTV 78%.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 730.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 80.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 650.000,-. De looptijd is 24 maanden geheel aflossingsvrij. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Vanwege het box 3 karakter van deze financiering is er geen kwalificatie van Dun & Bradstreet van toepassing. De bedrijven van H. Sediqi, Mondzorgkliniek Stichtse Vecht B.V. en Sediqi Clinics B.V., hebben de Dun & Bradstreet score Laag risico. House of Angels B.V. heeft de Dun & Bradstreet score Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende.

De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is mevrouw H. Sediqi. De ondernemer is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privé vermogenspositie van de ondernemer ruim vanwege de overwaarde op de bestaande vastgoedportefeuille.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 650.000,- op:
  • Het winkelpand met 2 studio’s op de eerste verdieping aan de Sallandsestraat 16-16a, 7741 HP te Coevorden, kadastraal bekend als sectie D nummers 4495 en 4543 te Coevorden. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 170.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 17 juni 2022
  • Het horeca/winkelpand aan de Sallandsestraat 18-20, 7741 HP te Coevorden, kadastraal bekend als sectie D nummers 620 en 5122 te Coevorden, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 485.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 17 juni 2022.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis aan de Ganimedesstraat 34, 1562 ZM te Krommenie, kadastraal bekend als sectie B nummer 7376 te Krommenie, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van Nationale Nederlanden levensverzekering maatschappij N.V. ter hoogte van € 258.000,- en een openstaande schuld van € 180.000,-. Het onroerend goed kent een waardebepaling van € 462.000,- met waardepeildatum 21 juli 2022.
 • De onderneemster heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, (gedeeltelijk) vervroegd af te lossen, tegen drie maanden vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden).
 • De onderneemster heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de lening via Collin Crowdfund geherfinancierd wordt. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

Het leendoel is het financieren van de panden voor projectontwikkeling. De objecten betreffen het onroerend goed aan de Sallandsestraat 16, 16a, 18 en 20. De objecten zijn aangekocht met als doel herontwikkeling tot 24 zelfstandige appartementen. 

Het ontwikkelplan is geschreven door Storimans en Wijffels Architecten B.V., respectievelijk door de dhr. H. Wijffels. Het doel van de ontwikkeling is verkoop na verkrijging van de benodigde vergunningen. De locatie is midden in het centrum, in de oude vesting, van de plaats Coevorden gelegen. 

De verkoopsommen van de te realiseren appartementen liggen in de lage sector, wat neerkomt op een verkoopprijs van om en nabij € 200.000,- tot € 250.000,- vrij op naam. 

Ondernemer

Homa Sediqi (1961) is universitair afgestudeerd aan de universiteit van Amsterdam op het gebied van tandheelkunde. Daarnaast heeft zij nog verschillende specialismen gevolgd en afgerond. 

Mevrouw Sediqi is tandarts en eigenaresse van Mondzorgkliniek Stichtse Vecht B.V. Inmiddels is Homa al ruim 30 jaar werkzaam als tandarts. Zij is samen met haar partner woonachtig in Zaanstad. 

Naast haar werkzaamheden als tandarts is Homa actief in de vastgoedmarkt. Zij heeft inmiddels meerdere cursussen gevolgd om zich te verdiepen in de vastgoedmarkt en vastgoed- en projectontwikkeling. Daarnaast is ze lid van een vastgoedplatform. 

In de afgelopen jaren is Homa een vastgoedportefeuille aan het opbouwen. De portefeuille bestaat momenteel uit vier panden. De bedoeling is dat deze portefeuille de komende jaren verder zal doorgroeien, wat tevens blijkt met de aan te kopen panden middels deze financiering.

Onderneming

H. Sediqi is 100% eigenaar van Mondzorgkliniek Stichtse Vecht B.V. en Sediqi Clinics B.V. en bestaat inmiddels 12 jaar. De onderneming laat stabiele en positieve resultaten zien. Uit deze resultaten is H. Sediqi haar vastgoed portefeuille gaan opbouwen die inmiddels uit 4 panden bestaat. 

Door de resultaten uit haar onderneming en de huurinkomsten vanuit de vastgoedportefeuille is het voor mevrouw Sediqi mogelijk om de vastgoedportefeuille verder te breiden. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop Sallandsestraat 16 en 16a € 130.000,-
Aankoop Sallandsestraat 18 en 20 € 450.000,-
Kosten van architecten, opstellen rapporten en kosten bij de gemeente voor ontwikkeling € 150.000,-
Totale investering € 730.000,-
Inbreng eigen middelen € 80.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 650.000,-

Leenbedrag: € 650.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 24 maanden geheel aflossingsvrij

Overige financiers:
Er zijn geen overige financiers betrokken bij deze aankoop. 
De overige panden in de vastgoedportefeuille zijn gefinancierd bij Domivest B.V. en een private investeerder.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Vanwege het box 3 karakter van de financiering is een Dun & Bradstreet score niet van toepassing. Volledigheidshalve vermelden wij dat de bedrijven van H. Sediqi, Mondzorgkliniek Stichtse Vecht B.V. en Sediqi Clinics B.V. de Dun & Bradstreet score Laag risico hebben en House of Angels B.V. de Dun & Bradstreet score Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers van Mondzorgkliniek Stichtse Vecht en de taxatierapporten van de aan te kopen objecten aan de Sallandsestraat. De overall score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
Het netto cashflow overschot na rente- en aflosverplichtingen bedraagt naar verwachting € 15.000,- voor het eerst komende jaar. De verwachting is dat na verkrijgen van de bouw- en woonvergunningen de waarde van het onroerend goed dermate toeneemt, dat de volledige financiering via Collin Crowdfund in zijn geheel zal worden afgelost. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit van de totale vastgoedportefeuille, inclusief de aankoop van de Sallandsestraat 16, 16a en 20, bedraagt 22% op een balanstotaal van € 1.737.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is mevrouw H. Sediqi. De ondernemer is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privé vermogenspositie van de ondernemer ruim vanwege de overwaarde op de bestaande vastgoedportefeuille.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 650.000,- op:
  • Het winkelpand met 2 studio’s op de eerste verdieping aan de Sallandsestraat 16-16a, 7741 HP te Coevorden, kadastraal bekend als sectie D nummers 4495 en 4543 te Coevorden. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 170.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 17 juni 2022
  • Het horeca/winkelpand aan de Sallandsestraat 18-20, 7741 HP te Coevorden, kadastraal bekend als sectie D nummers 620 en 5122 te Coevorden, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 485.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 17 juni 2022.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis aan de Ganimedesstraat 34, 1562 ZM te Krommenie, kadastraal bekend als sectie B nummer 7376 te Krommenie, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van Nationale Nederlanden levensverzekering maatschappij N.V. ter hoogte van € 258.000,- en een openstaande schuld van € 180.000,-. Het onroerend goed kent een waardebepaling van € 462.000,- met waardepeildatum 21 juli 2022.
 • De onderneemster heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, (gedeeltelijk) vervroegd af te lossen, tegen drie maanden vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden).
 • De onderneemster heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de lening via Collin Crowdfund geherfinancierd wordt. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op de aan te kopen objecten, de tweede hypothecaire inschrijving op het woonhuis als de hoofdelijke aansprakelijkheid van de onderneemster kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-77065 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-08-2022 om 14:53
investeerder-229404 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
15-08-2022 om 14:50
investeerder-110546 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-08-2022 om 14:50
investeerder-124844 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
15-08-2022 om 14:44
investeerder-325294 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
15-08-2022 om 14:42

Reacties

Investeerder – 7909
15-08-2022 15:27
In bovenstaande staat: “Het doel van de ontwikkeling is verkoop na verkrijging van de benodigde vergunningen.” In er een aannemelijk risico dat de benodigde vergunningen geweigerd worden?

Collin Crowdfund
15-08-2022 15:46
Namens de ondernemer:
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag.
Grondhouding tav de vergunning is positief, gemeente gaat zich dan ook zelf inspannen om de vergunning te verlenen. Grootste risico is dat de buurt zich tegen je plan verzet, hier moet je dan op reageren en dat kost tijd. De gemeente zal dan samen met ons optreden om tot een uitkomst te komen in dit geval.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 45417
15-08-2022 15:27
Welke zekerheid is er dat gemeente de vergunningen verstrekt? Wat is de impact als vergunningen niet worden verstrekt?

Collin Crowdfund
15-08-2022 15:46
Namens de ondernemer:
Beste investeerder,

bedankt voor uw vraag.
Panden zijn getaxeerd “as is” dus zouden de panden bij een verkoop op dit moment dezelfde waarde moeten dragen als het leenbedrag of zelfs hoger. Gemeente heeft een positieve grondhouding tav de plannen. Je kan altijd tegen weerstand oplopen uit de buurt, echter is hier op dit moment nog geen indicatie van.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Crowdfund Coach


Tom van Wanrooij