44479

Haagse Bos Holding B.V.

€ 750.000  |  8,0% rente  |  18 maanden  Investeerders: 599
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 29-03-2023 in 1 dag volgeschreven door 599 investeerders

Samenvatting

Haagse Bos Holding B.V., 100% eigendom van Do Tetteroo, een ervaren projectontwikkelaar met meer dan 40 jaar ervaring in (inter)nationale vastgoedprojecten, wil de benedenwoning aan de Herengracht 17 en 17E te ’s-Gravenhage herfinancieren. Daarnaast vraagt Do financiering van ontwikkelkosten, zoals kosten voor de architect, adviseurskosten en kosten voor de omgevingsvergunning, zodat hij een aantal projecten verder kan ontwikkelen.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 750.000,- bestaande uit € 600.000,- herfinanciering en € 150.000,- ontwikkelkosten voor bouwprojecten. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 750.000,-. De looptijd is 18 maanden volledig aflossingsvrij met een slottermijn van € 750.000,-. De rente bedraagt 8% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.. De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

 • De geldnemer is Haagse Bos Holding B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 750.000,- op het woonhuis aan de Herengracht 17 + 17E, 2511 EG ’s-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie G, nummer 5315 appartementsindex 30 te ’s-Gravenhage, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 795.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 13-02-2023.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woonhuis met als adres: aan de Herengracht 17 + 17E, 2511 EG ’s-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie G, nummer 5315 A30, appartementsindex 30 te ’s-Gravenhage, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer T.G.M. Tetteroo geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op zakelijk onroerend goed en onroerend goed in privé.
 • De heer T.G.M. Tetteroo en mevrouw R.W.G. Tetteroo – Osten geven een negatieve hypotheekverklaring af op het huidige en toekomstige woonhuis aan de Zijdesingel 41, 2261 CB Leidschendam, kadastraal bekend sectie B, nummer 12677 en 12679 te Veur. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis aan de Zijdesingel 41, 2261 CB Leidschendam wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.150.000,- op basis van onafhankelijke waarde bepaling met waardepeildatum 26-02-2023 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 860.000,- en een openstaande schuld van € 660.000,- per d.d. 31-12-2022. De eerste hypothecaire inschrijving bevindt zich op het perceel kadastraal bekend als sectie B, nummer 12679 te Veur (622m2). Het perceel kadastraal bekend als sectie B, nummer 12677 te Veur is vrij van hypotheek (38m2). 
 • De heer T.G.M. Tetteroo geeft namens Haagse Bos Holding B.V. een negatieve hypotheekverklaring af op het huidige en toekomstige woonhuis met als adres: Oosteinde 241, 2271 EG Voorburg, kadastraal bekend Sectie D, nummer 4342 te Voorburg, Oosteinde 243 en 243A, 2271 EG Voorburg, kadastraal bekend Sectie D, nummer 3240 te Voorburg en Oosteinde 245+245A+245B, 2271 EG Voorburg, kadastraal bekend Sectie D, nummer 5373 te Voorburg. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het huidige en toekomstige woonhuis met als adres: Oosteinde 241, 2271 EG Voorburg, kadastraal bekend Sectie D, nummer 4342 te Voorburg, Oosteinde 243 en 243A, 2271 EG Voorburg, kadastraal bekend Sectie D, nummer 3240 te Voorburg en Oosteinde 245+245A+245B, 2271 EG Voorburg, kadastraal bekend Sectie D, nummer 5373 te Voorburg. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Oosteinde 241, 2271 EG Voorburg, kadastraal bekend Sectie D, nummer 4342 te Voorburg, Oosteinde 243 en 243A, 2271 EG Voorburg, kadastraal bekend Sectie D, nummer 3240 te Voorburg en Oosteinde 245+245A+245B, 2271 EG Voorburg, kadastraal bekend Sectie D, nummer 5373 te Voorburg zijn voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.200.000,- met een aankoopsom ter hoogte van € 1.650.000,- in 2021.
 • Bij verkoop van het woonhuis aan de Herengracht 17E, 2511 EG te ’s-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie G, nummer 5315 Appartementsindex 30 te ’s-Gravenhage, dient € 650.000,- afgelost te worden aan de investeerders van Collin Crowdfund. Collin Crowdfund zal onder deze conditie toestemming geven voor royement van de hypothecaire inschrijving op het woonhuis aan de Herengracht 17E, 2511 EG te ’s-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie G, nummer 5315 Appartementsindex 30 te ’s-Gravenhage, van € 750.000,-.
 • Zodra verkoop van 70% van het aantal wooneenheden inzake het project ‘Villa Vronesteyn’ momenteel bekend met het adres: Oosteinde 241, 2271 EG Voorburg, kadastraal bekend Sectie D, nummer 4342 te Voorburg, Oosteinde 243 en 243A, 2271 EG Voorburg, kadastraal bekend Sectie D, nummer 3240 te Voorburg en Oosteinde 245+245A+245B, 2271 EG Voorburg, kadastraal bekend Sectie D, nummer 5373 te Voorburg heeft plaatsgevonden dient er een aflossing plaats te vinden op deze financiering ter hoogte van € 200.000,-. 
 • Aflossingen in de eerste 12 maanden na activatie van de lening zijn toegestaan conform voorgaande voorwaarden. Deze aflossing vindt plaats tegen een vergoedingsrente van drie maanden voor de investeerders.
 • Men heeft naast de overeengekomen verplichte slottermijn de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de herfinanciering van het appartement aan de Herengracht 17 en 17E te ’s-Gravenhage en ontwikkelkosten, zoals architectkosten, adviseurskosten en kosten voor de omgevingsvergunning voor een aantal bouwprojecten.

Ondernemer

Do Tetteroo (1957), in het bezit van een MBA in Economics en Administration, heeft meer dan 40 jaar ervaring in (inter)nationale vastgoedprojecten. Voor de start van Haagse Bos Holding B.V. werkte Do 30 jaar in Nederland in het vastgoed. Hij heeft in deze tijd verschillende, complexe mixed-use projecten alsook projecten met residentiele woningen ontwikkeld in Den Haag, Leiden en Zoetermeer. Daarna werkte Do tien jaar buiten Nederland in het vastgoed. Hij werkte onder andere vijf jaar als Senior Project Manager in België, Frankrijk en Duitsland voor Bredero Vastgoed. Daarna werkte hij een aantal jaren als projectontwikkelaar bij een onderdeel van Bredero Vastgoed in California (VS). Sinds 2017 ontwikkelt Do vastgoed voor eigen rekening en risico. Do woont in Leidschendam, is getrouwd en heeft twee kinderen.

Onderneming

Do verdient de laatste jaren zijn geld met projectontwikkeling voor eigen risico. Meestal koopt hij, al dan niet met een andere partij, grond aan met opstal. Na aankoop van de grond is de bedoeling om er een andere bestemming voor te krijgen, zodat hier vervolgens omgevingsvergunningen voor aangevraagd kunnen worden. Het alternatieve gebruik zorgt voor een waardestijging van het onroerend goed. De geïnvesteerde gelden komen terug als het gehele plan danwel de nieuw gebouwde woningen of appartementen worden verkocht of verhuurd. Hij heeft ook connecties binnen de gemeentes in de regio Den Haag, de adviseurswereld en de beleggerswereld. Sinds de start van zijn eigen ontwikkelprojecten heeft Do verschillende projecten succesvol weten af te ronden. 

Haagse Bos Holding B.V., 100% eigendom van Do, participeert daarnaast nog voor 50% in Oosteinde 241-245 B.V. In deze BV wordt het project Villa Vronesteyn ontwikkeld. Dit project, waarmee hij 2,5 jaar geleden gestart is, omvat drie percelen grond in Voorburg met daarop een garagebedrijf en een woonhuis. Do en zijn zakenpartner willen op deze percelen 24 wooneenheden bouwen om daarna te verkopen. Deze eenheden zullen een vraagprijs van rond de € 300.000,- kennen. Tot nu toe hebben 500 mensen hun interesse in de koop van een van deze wooneenheden kenbaar gemaakt. De bestemming van de percelen dient hiervoor te worden gewijzigd naar Wonen. Deze bestemmingswijziging wordt ingediend bij de gemeente tegelijkertijd met de aanvraag van de omgevingsvergunning. Op dit moment ligt de voorlopige vergunningsaanvraag voor bij de gemeente Voorburg. Op basis van positieve signalen binnen de gemeente wordt binnenkort de definitieve omgevingsvergunning inclusief bouwaanvraag ingediend. Do verwacht dat de vergunning eind 2023 wordt verleend.

Daarnaast wil Do het appartement aan de Herengracht 17 en 17E te ’s-Gravenhage, eigendom van Haagse Bos Holding B.V., herfinancieren. Dit levert hem een rentevoordeel op. De benedenwoning bevindt zich in een monumentaal pand uit 1647, een gemeentelijk monument, in het centrum van Den Haag. Het te financieren object betreft twee kamers met een gebruiksoppervlakte wonen van 115m2 en een buitenruimte van 22m2. Het pand waar de benedenwoning onderdeel van is, is recent herontwikkeld en hiermee compleet gerenoveerd met luxe afwerkingsniveau. De benedenwoning kent dan ook een nieuwe keuken, badkamer, vloeren en muren. De woning zal per 1 april 2023 voor één jaar verhuurd worden. Een huurder is hiervoor reeds gevonden. Als het mogelijk is om na afloop van het huurcontract de benedenwoning tegen een goede prijs te verkopen zal Do dit doen. Het object is per 13-02-2023 getaxeerd op € 795.000.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering appartement Herengracht 17 en 17E te ’s-Gravenhage € 600.000,-
Ontwikkelkosten € 150.000,-
Totale investering € 750.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 750.000,-

Leenbedrag: € 750.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 18 maanden, aflossingsvrij met een slottermijn van € 750.000,-.

Overige financiers
Naast de beoogde crowdfundlening kent Haagse Bos Holding B.V. per 31-12-2022 een schuld van € 774.945,91 bij Solid. Deze aflossingsvrije lening dient ter financiering van de parkeergarage aan de Spaarwaterhof te ’s-Gravenhage waar momenteel € 65.000,- per jaar aan huur voor wordt ontvangen.

I.v.m. de geplande herfinanciering d.d. 31-03-2023 zal de bedenktermijn, indien de lening is volgeschreven, ook verlopen op 31-03-2023.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Haagse Bos Holding B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Oosteinde 241-245 B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd de definitieve, jaarcijfers 2021, voorlopige, jaarcijfers 2022 en prognosticeerde jaarcijfers van Haagse Bos Holding B.V. De overall Collin Credit score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit
In 2023 wordt een omzet verwacht van € 92.000,-. Deze bestaat voor € 27.000,- uit verwachte huuropbrengst uit de verhuur van het appartement aan de Herengracht 17 en 17E te ’s-Gravenhage. Daarnaast ontvangt Haagse Bos Holding € 65.000,- huur uit de verhuur van de in bezit zijnde parkeergarage aan de Spaarwaterhof te ’s-Gravenhage. Als het appartement aan de Herengracht 17 en 17E te ’s-Gravenhage verkocht wordt, zal € 650.000,- van de verkoopopbrengst wordt afgelost op de uitstaande financiering van € 750.000,-. Na aflossing uit de verkoop van het woonhuis resteert een financiering van € 100.000,- voor projectontwikkeling van twee lopende projecten in twee deelnemingen van Haagse Bos Holding B.V. Deze projecten leiden vermoedelijk tot verkoop van onroerend goed in 2023, naar verwachting met een aanzienlijk verkoopresultaat. Daar de verkoop van onroerend goed nog dient plaats te vinden, kwalificeren wij de afloscapaciteit als Voldoende. 

Solvabiliteit
Het risicodragend vermogen van Haagse Bos Holding B.V. bedraagt na financiering € 1.315.000,-, op een balanstotaal van € 3.010.000,-, wat leidt tot een solvabiliteit van 44%. Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Goed. 

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is Haagse Bos Holding B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 750.000,- op het woonhuis aan de Herengracht 17 + 17E, 2511 EG ’s-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie G, nummer 5315 appartementsindex 30 te ’s-Gravenhage, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 795.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 13-02-2023.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woonhuis met als adres: aan de Herengracht 17 + 17E, 2511 EG ’s-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie G, nummer 5315 A30, appartementsindex 30 te ’s-Gravenhage, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer T.G.M. Tetteroo geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op zakelijk onroerend goed en onroerend goed in privé.
 • De heer T.G.M. Tetteroo en mevrouw R.W.G. Tetteroo – Osten geven een negatieve hypotheekverklaring af op het huidige en toekomstige woonhuis aan de Zijdesingel 41, 2261 CB Leidschendam, kadastraal bekend sectie B, nummer 12677 en 12679 te Veur. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis aan de Zijdesingel 41, 2261 CB Leidschendam wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.150.000,- op basis van onafhankelijke waarde bepaling met waardepeildatum 26-02-2023 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 860.000,- en een openstaande schuld van € 660.000,- per d.d. 31-12-2022. De eerste hypothecaire inschrijving bevindt zich op het perceel kadastraal bekend als sectie B, nummer 12679 te Veur (622m2). Het perceel kadastraal bekend als sectie B, nummer 12677 te Veur is vrij van hypotheek (38m2). 
 • De heer T.G.M. Tetteroo geeft namens Haagse Bos Holding B.V. een negatieve hypotheekverklaring af op het huidige en toekomstige woonhuis met als adres: Oosteinde 241, 2271 EG Voorburg, kadastraal bekend Sectie D, nummer 4342 te Voorburg, Oosteinde 243 en 243A, 2271 EG Voorburg, kadastraal bekend Sectie D, nummer 3240 te Voorburg en Oosteinde 245+245A+245B, 2271 EG Voorburg, kadastraal bekend Sectie D, nummer 5373 te Voorburg. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het huidige en toekomstige woonhuis met als adres: Oosteinde 241, 2271 EG Voorburg, kadastraal bekend Sectie D, nummer 4342 te Voorburg, Oosteinde 243 en 243A, 2271 EG Voorburg, kadastraal bekend Sectie D, nummer 3240 te Voorburg en Oosteinde 245+245A+245B, 2271 EG Voorburg, kadastraal bekend Sectie D, nummer 5373 te Voorburg. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Oosteinde 241, 2271 EG Voorburg, kadastraal bekend Sectie D, nummer 4342 te Voorburg, Oosteinde 243 en 243A, 2271 EG Voorburg, kadastraal bekend Sectie D, nummer 3240 te Voorburg en Oosteinde 245+245A+245B, 2271 EG Voorburg, kadastraal bekend Sectie D, nummer 5373 te Voorburg zijn voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.200.000,- met een aankoopsom ter hoogte van € 1.650.000,- in 2021.
 • Bij verkoop van het woonhuis aan de Herengracht 17E, 2511 EG te ’s-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie G, nummer 5315 Appartementsindex 30 te ’s-Gravenhage, dient € 650.000,- afgelost te worden aan de investeerders van Collin Crowdfund. Collin Crowdfund zal onder deze conditie toestemming geven voor royement van de hypothecaire inschrijving op het woonhuis aan de Herengracht 17E, 2511 EG te ’s-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie G, nummer 5315 Appartementsindex 30 te ’s-Gravenhage, van € 750.000,-.
 • Zodra verkoop van 70% van het aantal wooneenheden inzake het project ‘Villa Vronesteyn’ momenteel bekend met het adres: Oosteinde 241, 2271 EG Voorburg, kadastraal bekend Sectie D, nummer 4342 te Voorburg, Oosteinde 243 en 243A, 2271 EG Voorburg, kadastraal bekend Sectie D, nummer 3240 te Voorburg en Oosteinde 245+245A+245B, 2271 EG Voorburg, kadastraal bekend Sectie D, nummer 5373 te Voorburg heeft plaatsgevonden dient er een aflossing plaats te vinden op deze financiering ter hoogte van € 200.000,-. 
 • Aflossingen in de eerste 12 maanden na activatie van de lening zijn toegestaan conform voorgaande voorwaarden. Deze aflossing vindt plaats tegen een vergoedingsrente van drie maanden voor de investeerders.
 • Men heeft naast de overeengekomen verplichte slottermijn de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het woonhuis aan de Herengracht 17 en 17E te ’s-Gravenhage en de materiele borgstelling ad € 200.000,- kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-13109 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
29-03-2023 om 14:06
investeerder-110897 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-03-2023 om 14:06
investeerder-5437 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-03-2023 om 14:06
investeerder-24315 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-03-2023 om 14:05
investeerder-364084 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-03-2023 om 14:05

Ondernemer

T.G.M. Tetteroo

Crowdfund Coach


Audrey Franssen