39011

Hagen Accountancy Interim Advies B.V.

€ 120.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 224
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 26-01-2021 in 1 uur volgeschreven door 224 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Hagen Accountancy, Interim & Advies B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Overname portefeuille
Datum van oprichting 22-12-2020

Leendoel

Hagen Accountancy, Interim & Advies B.V. is een accountantskantoor geëxploiteerd door de heer R.J. Hagen (1980). De ondernemer heeft de mogelijkheid gekregen om de portefeuille van een concurrent over te nemen. Voor de overname is de ondernemer op zoek naar een financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 120.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Overname portefeuille € 160.000
Transactiekosten € 10.000
Liquiditeitsbuffer € 20.000
Totaal € 190.000
Earn out regeling € 30.000
Lening ouders € 40.000
Collin Direct € 120.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn de besloten vennootschappen;
  • Hagen Accountancy, Interim & Advies B.V.
  • RHH Holding B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 120.000,- op het woonhuis met adres: Graveur 10 te Uden, verkregen welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door ING Bank N.V. ter hoogte van € 550.000,- en een openstaande restschuld van € 463.000,-. De WOZ waarde per 1 januari 2019 is € 638.000,-.
 • De heer R.J. Hagen en mevrouw F.A.M. Heerkens geven een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres Graveur 10 te Uden wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).
 • Er wordt een gezamenlijke borgstelling ter hoogte van € 120.000,- door de heer R.J. Hagen en mevrouw F.A.M. Heerkens afgegeven.
 • De lening van de ouders van de heer R.J. Hagen zal achtergesteld worden ten behoeve van de lening bij Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Hagen Accountancy, Interim & Advies B.V. is Verhoogd risico. De score voor RHH Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag kwalificeren we de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Hagen Accountancy Interim & Advies (destijds een eenmanszaak) en prognose cijfers inclusief omzet over te nemen portefeuille. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
Corona heeft geen effect op de bedrijfsactiviteiten. Het zorgt bij een aantal klanten juist voor meer werk omdat uitgezocht moet worden of deze klanten gebruik kunnen maken van nieuwe regelingen. Daarnaast zijn er bij de klanten duidelijke betaalafspraken die ook nu gewoon gehandhaafd blijven.

Toelichting jaarcijfers
In 2019 handelde de ondernemer nog als eenmanszaak, vanaf 2021 zal hij de onderneming gaan exploiteren met zijn bv. De omzet en het resultaat in 2020 is vergelijkbaar met 2019. De omzet stijgt in 2021 flink ten opzichte van 2019 en 2020. Om de extra werkdruk op te vangen zal er personeel ingehuurd worden, dit zijn personeelsleden die actief zijn binnen de onderneming waarvan de orderportefeuille overgenomen wordt.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019

Activa

  2019
Vaste activa € 52.000
Vlottende activa € 39.000
Overige vlottende activa € –
Totaal € 91.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € 44.000
Langlopende schulden € 40.000
Kortlopende schulden € 7.000
Totaal € 91.000

Winst- en verliesrekening 2019 (destijds een eenmanszaak)

Omzet € 85.000  
Bruto winst € 85.000  
Kosten € 44.000  
Resultaat € 41.000  

Winst- en verliesrekening prognose 2021

Omzet € 305.000  
Bruto winst € 245.000  
Kosten € 184.000  
Belasting € 10.000
Netto winst € 51.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-19662 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-01-2021 om 11:08
investeerder-110628 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-01-2021 om 11:08
investeerder-225936 heeft € 200 geïnvesteerd.
26-01-2021 om 11:08
investeerder-66939 heeft € 300 geïnvesteerd.
26-01-2021 om 11:08
investeerder-75336 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-01-2021 om 11:08

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders