25587

Hamwells

€ 300.000  |  7,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 327
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 29-12-2016 in 1 uur volgeschreven door 327 investeerders

Samenvatting

Hamwells Holding B.V. is een bedrijf dat een water- en energiebesparende douche heeft ontwikkeld, de Hamwells e-Shower. Hiermee wordt een energie- en waterbesparing tot 90% gerealiseerd ten opzichte van een conventionele douche. De Hamwells e-Shower is in nauwe samenwerking met diverse partners ontwikkeld en heeft als unieke eigenschap een circulatiemodus, ofwel FreshCycles. Deze circulatiemodus filtert, zuivert en gebruikt een waterdruppel ongeveer 9 keer en biedt hoge druk en een hoog volume terwijl je tot 90% op water en energie bespaart. De e-Shower heeft een modern design en kan verbinding maken met mobiele apparaten en via het ingebouwde 7” scherm kunnen diverse applicaties worden uitgevoerd. 

Het bedrijf is in 2015 opgericht door vader Rob en zoon Wouter Chömpff en compagnon Eric van Duin en wordt geëxploiteerd in een meervoudige B.V.-constructie. Zij zijn tevens de grootaandeelhouders van Hamwells Groep. De activiteiten van de Hamwells Groep bestaan uit technologische innovatie, ontwikkeling, marketing en verkoop van e-Showers en accessoires. Zowel de productie als assemblage worden uitbesteed. De afgelopen twee jaar hebben de aandeelhouders ruim € 850.000,- geïnvesteerd in de technologische ontwikkeling en samenwerking met partners als de Remeha Groep, de VDL groep en een grote internationale distributeur. Hamwells staat nu aan de vooravond van een grootschalige marktintroductie in Nederland en België en leveringen van e-Showers in 2017. Hiervoor zijn al diverse afnamecontracten overeengekomen. 

Financieringsbehoefte
Door de aandeelhouders is reeds € 850.000,- geïnvesteerd in productontwikkeling, certificering en een eerste productieronde. De huidige investeringsbehoefte bestaat uit investeringen in productiemallen, showroommodellen, investering in internationale certificering en in werkkapitaal ter financiering van marketing en verkoopinspanningen. Hiervoor is een bedrag van € 470.000,- benodigd, waarvan de aandeelhouders opnieuw eigen middelen inbrengen; nu € 170.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 300.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet geeft voor dit bedrijf een Verhoogd risico aan. De Collin creditscore komt uit op Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Hamwells Holding B.V., Hamwells Europe B.V. en Hamwells Engineering B.V. De aandeelhouders geven naar rato van hun aandelenbelang een persoonlijke borgstelling af van tezamen € 155.000,-. De bestaande lening van € 75.000,- van PPM Oost-Nederland N.V. is achtergesteld. Tenslotte is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen op het niveau van Hamwells Holding B.V. inzake een minimale geconsolideerde solvabiliteit van 30%

Video Pitch

Leendoel

Na de achterliggende fase van productontwikkeling, het verkrijgen van benodigde certificeringen en het verwerven van strategische partners voor zowel de productie (VDL groep) als de verkoop (Remeha Groep en een grote internationale distributeur) staat Hamwells aan de vooravond van grootschalige marktintroductie. De financiering is benodigd om de productie voor te financieren, vooruitlopend op internationale expansie, voor het verkrijgen van internationale certificeringen en om de verkoop- en marketinginspanningen te realiseren. 

Ondernemer

Het founding team van Hamwells Holding bestaat uit de heren Rob en Wouter Chömpff en Eric van Duin.

Rob Chömpff (60 jaar) is grootaandeelhouder, heeft een belang van circa 45% en is de initiële founder van de e-Shower. Rob beschikt over ruime werkervaring op directieniveau en de afgelopen 10 jaar als ondernemer in zijn eigen consultancy bedrijf. Rob heeft de algehele leiding en onderhoudt relaties met belangrijke strategische partners.

Eric van Duin (38 jaar) heeft een aandelenbelang van circa 18% en is het technische brein achter de e-Shower. Eric heeft een MSc titel in Industrial Engineering aan de Universiteit Delft. Eric is ondernemer en was eigenaar van Rinnic/Vaude te Maassluis, een bedrijf dat zich bezighoudt met engineering opdrachten voor derden. Vanaf 2015 zijn de activiteiten in Rinnic/Vaude volledig gericht op de ontwikkeling van de e-Shower en zal dit bedrijf verder gaan als Hamwells Engineering B.V. 

Wouter Chömpff (30 jaar), zoon van Rob, heeft een aandelenbelang van circa 11%. Wouter heeft een BSc- en MSc titel Rechten behaald, alsmede een BSc en een MSc Marketing afgerond aan de Erasmus Universiteit. Wouter is als marketingdocent werkzaam geweest aan de Erasmus Universiteit voordat hij het team van Hamwells kwam versterken. Hij richt zich met name op marketing, sales en juridische zaken.

Onderneming

Duurzaamheid
Hamwells speelt met haar e-Shower in op een belangrijk, wereldwijd duurzaamheidsvraagstuk, te weten vermindering van zoetwatergebruik. Waar een traditionele douche circa 10 liter drinkwater per minuut verspilt, wordt met de e-Shower een besparing tot wel 90% gerealiseerd. Uit diverse onderzoeken is de schaarste aan zoetwater een van de grootste, wereldwijde uitdagingen voor de komende decennia. Wereldwijd is droogte in de steden al een enorm probleem en dit wordt alleen maar erger. Zodra Hamwells in Nederland op de kaart staat, is de ambitie uit te breiden naar ‘droogte’ gebieden zoals de Verenigde Staten, Australië en het Midden-Oosten.

Een traditionele douche verspilt ongeveer 10 liter per minuut aan warm drinkwater. Dit veroorzaakt 4 problemen:

 1. Het vereist piekvermogen van de energiesystemen om veel warm water te leveren.
 2. De hoge verbruikskosten aan energie, water en afvalwater.
 3. Verspilling van schoon drinkwater dat in toenemende mate schaars wordt.
 4. Het dempt de energieprestaties van duurzame woningen in een streng wetgevingsklimaat.

Door het verbruik tot 90% terug te brengen lost de e-Shower de bovenstaande problemen grotendeels op. Gebruikers besparen niet alleen fors op water en energie, ze kunnen volstaan met veel lichtere en goedkopere infrastructuur. De investeringen in cv-ketels en andere warmtevoorzieningen worden hiermee beperkt. Hiervoor is vanuit de markt veel belangstelling en de strategische samenwerking met Remeha uit is hieruit voortgekomen. 

Certificering en patenten
De e-Shower is gecertificeerd door Kiwa in BRL-K14011, een verplichte certificering in Nederland. Daarnaast werkt Hamwells conform de CE richtlijn 60335-2-60. Er zijn 6 octrooiaanvragen ingediend, waarvan het eerste octrooi is verleend. Deze wordt eind 2016 gepubliceerd en betreft het octrooi voor het duale reservoir met een deel voor afvoer en een deel voor recycling. De overige aanvragen betreffen het patenteren van diverse technologische innovaties in de toepassingen, waarvan publicatie wordt verwacht in 2017 en 2018. 

Doelgroep
De Business-to-Businessmarkt is een belangrijke doelgroep. In Nederland start Hamwells in de duurzame bouw omdat hier de infrastructuur een groot pijnpunt is. De wettelijke eisen voor water en energieverbruik in de bouw worden strenger, waardoor men gedwongen wordt te investeren in duurzame apparaten. De e-Shower is verreweg de goedkoopste oplossing, omdat alle (warmwater) systemen qua gebruik direct drastisch verminderd worden. Er is met de Remeha Groep, een producent van Hr-ketels, reeds een afname voor 250 e-Showers overeengekomen. Tevens is er met een belangrijke partner in de business-to-business markt een afname toezegging van 500 e-showers overeengekomen. 
De doelgroep Business-to-Consumer wordt benaderd via high-end (franchise) showrooms. Er zijn diverse pilots gaande bij enkele grote sanitair ketens in Nederland en België, zoals een grote internationale distributeur.

Marktomvang Nederland
Nederland kent zo'n 7,6 miljoen woningen (bron CBS) en gemiddeld verhuist men eens in de 10 jaar volgens het Planbureau voor de Leefomgeving. Jaarlijks vindt er in ongeveer 760.000 woningen een mutatie plaats, waarbij er in 292.000 woningen een badkamerrenovatie of nieuwbouw plaatsvindt. Er is voldoende marktpotentieel aanwezig, zeker in combinatie met een lichtere cv-ketel. Dit omdat het piekvermogen, die bij een traditionele douche benodigd is, wordt verlaagd en er toenemende vraag is naar duurzame bouwoplossingen. 

Onderscheidend vermogen
De positie in de branche is door Hamwells uitgebreid onderzocht. Tevens is onderzocht waarom eerdere initiatieven niet succesvol zijn geweest. De bestaande oplossingen voor het warmwaterprobleem zijn óf warmteterugwinningsystemen (WTW’s) of spaardouches. Deze bieden zeer lage besparingen en veroorzaken comfortverlies. De eerste recirculatiedouches werden 30 jaar geleden gepatenteerd. Geen enkele werd een commercieel succes omdat:

 • ze niet zelfreinigend zijn en daardoor snel vies worden;
 • de (dure) filters vervangen moeten worden en daardoor de besparing annuleren;
 • ze analoog zijn en daardoor niet gebruiksvriendelijk;
 • ze een lelijk design hebben en daardoor niet in de (zeer persoonlijke) badkamer passen;
 • ze erg prijzig zijn en daardoor niet terug te verdienen.

Hamwells combineert meer dan 28 unieke innovaties om deze problemen op te lossen. Deze maken de e-Shower zelfreinigend, economisch rendabel en gebruiksvriendelijk. Een selectie:

 • Een volledig gescheiden afvoer en reservoir voor recirculatie. Geen circulatie door het putje.
 • Een elektronische warmwatermeting. Dit versimpelt het systeem en vermijdt kleppen, buizen et cetera.
 • Een 50 micron filter geplaatst voor de pomp. Zelf spoelend en eenvoudig af te nemen voor extra reiniging.
 • Slimme elektronische aansturing vervangt kranen, toevoerleidingen en leidingbochten.
 • Meerdere intelligente reinigingsprogramma’s die kalk, legionella en film tegengaan.
 • Actieve sensoren die het verbruik en de componenten monitoren voor uitgebreide (gebruiks)rapportages.
 • Met touch bediend: eenvoudige en intuïtieve aansturing en instelling. Ook via mobiele apparaten.
 • Gamification van de besparingen: de gebruiker wordt zo aangemoedigd duurzaam te douchen.
 • Een applicatieplatform zodat commerciële gebruikers content naar het scherm kunnen streamen.
 • Hardglazen cover/onderhoudsdeur zonder armaturen voor eenvoudig onderhoud en strakke uitstraling.

De Unique Buying Reasons van Hamwells zijn in het kort samen te vatten tot:

 • water- en energiebesparing
 • hoog comfortniveau voor de gebruiker
 • een strak en modern design en mogelijkheid om koppelingen te maken met apps op smartphone en/of tablet 
 • reductie van benodigde infrastructuur in de woning en daarmee bijdragen aan duurzaam bouwen

Structuur

organigram” class=”img-responsive

In Hamwells Holding B.V. zijn alle ontwikkelingen geactiveerd en is tot op heden door de aandeelhouders en diverse investeerders het kapitaal ingebracht. Ook is hier de ontwikkeling (intellectueel eigendom) van de e-Shower deels geactiveerd. Vanaf 2017 zal de verkoop plaatsvinden via Hamwells Europe B.V. en de (door)ontwikkelactiviteiten in Hamwells Engineering B.V. (de voormalige werkmaatschappij van Eric van Duin). Ruim 70% van de aandelen is in bezit van de heren Chömpff en Van Duin. De overige aandeelhouders zijn CDS Beheer, een investeerder uit de familiekring van de heer Van Duin, en diverse minderheidsinvesteerders.

Financieringsbehoefte

In de afgelopen twee jaar is er reeds door de aandeelhouders een bedrag van ruim € 850.000,- geïnvesteerd (geboekt als kapitaalstorting) in de ontwikkeling van de e-Shower. Verder heeft men een innovatiekrediet van PPM Oost-Nederland N.V. afgesloten ter hoogte van € 75.000,-. Hiermee is de ontwikkeling volledig gefinancierd. De huidige financieringsbehoefte komt voort uit de behoefte om de productie op te starten en te investeren in marktbewerking en marketing. 

Investeringsoverzicht

Investering in productiemallen € 130.000,-
Investering in showroommodellen € 75.000,-
investering in internationale certificering € 30.000,-
Werkkapitaal/marketing en sales € 235.000,-
Totale investering € 470.000,-
Kapitaalstorting aandeelhouders € 170.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 300.000,-

Leenbedrag: € 300.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Naast de gevraagde lening via Collin Crowdfund is er nog een bestaande externe financier in het bedrijf aanwezig, te weten PPM Oost-Nederland N.V. Dit bedrijf heeft een achtergesteld innovatiekrediet gefinancierd ter hoogte van € 75.000,- met een rente van 6,67%. De aflossing op deze lening start eind 2017.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Hamwells Holding B.V., Hamwells Europe B.V. en Hamwells Engineering B.V.
 • De heer R.T. (Rob) Chömpff geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 90.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De heer E. (Eric) van Duin geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 40.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De heer W.F. (Wouter) Chömpff geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De lening van PPM Oost-Nederland N.V. ter hoogte van € 75.000,- is achtergesteld. Er zal pas vanaf eind 2017 worden gestart met aflossen. De rente wordt betaald gedurende de gehele looptijd.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Hamwells Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.

Dun & Bradstreet
Voor Hamwells Holding B.V. geeft Dun & Bradstreet een Laag risico. Voor de werkmaatschappijen Hamwells Europe B.V. en Hamwells Engineering B.V. geeft Dun & Bradstreet een Verhoogd risico, mede vanwege het startende karakter. Wij hanteren voor deze aanvraag de classificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is mede gebaseerd op de prognose 2017 en 2018 en het uitgebreide businessplan van Hamwells. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De ontwikkeling van de e-Shower is, op een achtergestelde lening van € 75.000,- van PPM Oost-Nederland na, door de aandeelhouders en een aantal investeerders volledig met ingebracht kapitaal gefinancierd. De kosten van de ontwikkeling van de e-Shower, waaronder personeelskosten, marketingkosten en certificeringskosten, zijn grotendeels in de resultaten van Hamwells Holding tot en met 2016 verwerkt. Slechts een beperkt deel (€ 285.000,-) van de ontwikkelingskosten is op de balans geactiveerd. Dit leidt tot een verwacht netto verlies van € 540.000,- in 2016. 
De prognose 2017 gaat uit van een verkoop van 830 e-Showers, waarvan er op dit moment reeds 780 zijn toegezegd door twee belangrijke partners. Er is veel interesse in de markt en de ondernemers hebben alle vertrouwen in de realisatie van de prognose. De verwachte omzet in 2017 bedraagt € 1.783.000,- met een verwachte cashflow van € 346.000,- voor aflossing en vervangingsinvesteringen. Dit zou een score Ruim voldoende opleveren. Echter, omdat dit volledig op prognoses is gebaseerd stellen wij de score neerwaarts bij naar Voldoende.

Solvabiliteit
Door de aandeelhouders is er tot op heden ruim € 850.000,- geïnvesteerd in de ontwikkeling van de e-Shower. Tegelijkertijd met de financiering van Collin Crowdfund is er nog een additionele storting van € 170.000,- gerealiseerd door de aandeelhouders. De vermogenspositie na financiering per ultimo 2016, na achterstelling van de PPM Oost-Nederland lening en na correctie van geactiveerde immateriële activa, bedraagt 45% en scoort daarmee Goed. Het commitment van de aandeelhouders is zeer groot en er is veel belangstelling van diverse kapitaalverschaffers. Bij realisatie van de prognose 2017 wordt de geprognosticeerde winst van ruim € 250.000,- toegevoegd aan het eigen vermogen, waardoor deze verder zal versterken naar Excellent. Vooralsnog hanteren wij de score Goed.

Liquiditeit
De liquiditeitspositie van Hamwells is tot op heden ontspannen. De ontwikkelingskosten voor de e-Shower zijn volledig met eigen middelen gefinancierd. In 2017 wordt de grootschalige marktintroductie uitgerold en komt de verkoop op gang. Met de extra storting van de aandeelhouders en de verstrekking van de Collin lening is de liquiditeit comfortabel. Gezien de reeds substantiële, gerealiseerde inbreng van de aandeelhouders en het geloof in het realiseren van de verkoopdoelstellingen voor de e-Shower, tonen de aandeelhouders de bereidheid om, indien er een liquiditeitsvraagstuk zou ontstaan, hierin te voorzien. Op basis van de prognose bedraagt de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) ultimo 2017 > 3 (score Excellent). Wij waarderen de Liquiditeit vooralsnog op Goed.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Goed 
Liquiditeit: Goed
Overall: Ruim voldoende 

Extra beloning

Investeerders die € 500,- investeren ontvangen een korting van € 500,- op de e-Shower HomeSpa. Dit is het luxe model van de e-Shower met scherm.
Investeerders die € 1.000,- of meer investeren ontvangen een korting van € 1.000,- op de e-Shower HomeSpa. Dit is het luxe model van de e-Shower met scherm.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-12729 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-12-2016 om 11:44
investeerder-14956 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-12-2016 om 11:43
investeerder-10114 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
29-12-2016 om 11:43
investeerder-17456 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
29-12-2016 om 11:43
investeerder-14014 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-12-2016 om 11:43

Reacties

L de Jong
23-12-2016 16:18
Na een werkbezoek kan ik zeggen: Mooie start-up, met kundig, gedreven team en veelbelovend product.

Investeerder – 28489
28-12-2016 10:03
Leuke kerels, solide product. Nood in de markt is hoog.

Investeerder – 28498
28-12-2016 12:02
Goed product en uitmuntend management team, alle vertrouwen in

Investeerder – 28503
28-12-2016 12:57
Dit gaat echt een disruptieve onderneming worden! Top!

Investeerder – 5686
29-12-2016 11:45
https://techcrunch.com/2016/10/02/hamwells-raises-e1-2-million-for-the-connected-e-shower-of-the-future/ Is dit artikel staat dat 1.2miljoen is opgehaald, waar kan ik dit bedrag in uw omschrijving terugvinden?

WF Chömpff
29-12-2016 11:50
Beste investeerder, Dank voor uw bijdrage. Dit bedrag is een samenstelling van alle opgehaalde externe gelden zijnde: 1) €850.000 Uitgegeven aandelen (zie omschrijving) 2) €75.000 Achtergestelde lening (zie omschrijving) 3) Externe subsidies en grants. Deze zijn onder andere beschikbaar gesteld door de rijksoverheid en door Europese programma’s waaronder onze partner Climate-KIC (http://www.climate-kic.org/start-ups/hamwells-2/)
Investeerder – 17247
29-12-2016 11:47
Hoeveel kost een e-shower ? Nergens in de pitch te vinden ?

WF Chömpff
29-12-2016 11:52
Beste investeerder, Dank voor uw bijdrage. De prijs van de e-Shower varieert. De simpele versie, de Blue, kost €2.950. De uitgebreide versie, de HomeSpa, kost €500 meer. Zakelijke kopers kopen met korting in volume. Voor uitgebreide prijslijsten en opties kunt u op www.hamwells.com/prijzen kosteloos en vrijblijvend een pakket aanvragen.
Investeerder – 25645
29-12-2016 11:51
Wat gaat de luxe douche straks kosten?

WF Chömpff
29-12-2016 12:00
Beste investeerder, dank voor uw bijdrage. Zie ook mijn antwoord hierboven. https://www.hamwells.com/nl/prijzen
Investeerder – 28525
29-12-2016 12:02
Elon Musk will be buying the e-shower for his Mars mission program

WF Chömpff
29-12-2016 12:10
Let’s hope so. Although I wonder about a shower experience with 38% gravity. http://www.universetoday.com/14859/gravity-on-mars/

Ondernemer
Wouter Chömpff, Rob Chömpff en Eric van Duin

Crowdfund Coach


André Dolsma