33757

Handelsonderneming Antoine Gubbels

€ 275.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 278
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-11-2019 in 1 uur volgeschreven door 278 investeerders

Samenvatting

De ondernemer Antoine Gubbels gaat, mede op advies van zijn vaste financieel adviseur, investeren in een beleggingspand om toekomstige inkomsten vast te leggen. Het bedrijfsmatige pand kent een gunstige aankoopprijs ten opzichte van de huidige huurinkomsten. Er is spreiding in huurders en een groot deel van de huur ligt voor langere tijd vast. De ondernemer legt zelf de nodige middelen in, waardoor er sprake is van een LTV (Loan To Value) bij de start van 72%.

Financieringsbehoefte
De totale koopprijs plus bijkomende kosten bedraagt € 325.000,-. De ondernemer brengt € 50.000,- eigen middelen in. Daarmee is de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 275.000,-. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse aflossing van € 2.118,65 en een slottermijn van € 150.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag zeven dagen.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Handelsonderneming Antoine Gubbels als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. 
De voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is A.P.W.H. Gubbels, tevens handelend onder de naam Handelsonderneming Antoine Gubbels. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers gedeeltelijk materieel middels overwaarde op de woning in privé.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen uit de verhuur van het onderhavige onroerend goed worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 275.000,- op het bedrijfsmatig onroerend, adres 1e Graaf van Loonstraat 15, 5921 JA te Venlo, kadastraal bekend onder sectie: M, nummers: 6261 A9, A10 en A11, gemeente Venlo, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 380.000,- op basis van een recent taxatierapport d.d. 23 september 2019.
  • De taxatiewaarde is hoog ten opzichte van de aankoopprijs. Dit wordt gemotiveerd door een goede deal en de relatie tussen de koper en de verkoper. Ten opzichte van de huurwaarde is de taxatiewaarde realistisch.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de aankoop van een beleggingspand.

Ondernemer

Antoine Gubbels (1969) is een handelaar in hart en nieren waarbij hij veelal handelt in auto’s en horloges. Naast zijn werk is zijn grote passie het voetbal en dan met name het keepersvak wat hij zelf altijd fanatiek heeft beoefend. Om richting de toekomst een vaste inkomensbron en een soort pensioenvoorziening op te bouwen is hij mede op advies van zijn vaste financieel adviseur op zoek gegaan naar investeringen in onroerend goed. Eerder in 2018 heeft hij geïnvesteerd in een eigen woning en nu dus in een beleggingspand.

Onderneming

Het te kopen onroerend goed bestaat uit een drietal winkel/bedrijfsruimtes. Het pand is gebouwd in 2000 en heeft een VVO (verhuurbare vloeroppervlakte) van 828 m2. Volgens de taxatie is de bouwkundige staat en de staat van het onderhoud binnen en buiten goed. Daarnaast is de functionaliteit voldoende en de verhuursituatie goed. De ligging is aan de rand van Blerick in een winkelcentrum, de bereikbaarheid is goed, de parkeersituatie is matig.

Het pand is volledig verhuurd met een huuropbrengst van € 47.500,- verdeeld over drie huurders waarbij 80% van de huuropbrengst is vastgelegd tot 2024, de overige 20% is kortlopend.

De alternatieve aanwendbaarheid van het pand voor bijvoorbeeld kantoor of zorgfunctie is volgens de taxateur voldoende.

De marktwaarde in verhuurde staat is per 23 september 2019 bepaald op € 380.000,-. De LTV (loan to value) bij de start is daarmee 72%. De slottermijn na 60 maanden kent een LTV op basis van de huidige waarde van 39%.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand € 300.000,-
Bijkomende kosten € 25.000,-
Totaal € 325.000,-
Eigen inbreng € 50.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 275.000,-

Leenbedrag: € 275.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing van € 2.118,65 en een slottermijn van € 150.000,- 
De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag zeven dagen.

Naast de woonhuisfinanciering zijn er verder geen financieringen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is A.P.W.H. Gubbels, tevens handelend onder de naam Handelsonderneming Antoine Gubbels. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers gedeeltelijk materieel middels overwaarde op de woning in privé.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen uit de verhuur van het onderhavige onroerend goed worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 275.000,- op het bedrijfsmatig onroerend, adres 1e Graaf van Loonstraat 15, 5921 JA te Venlo, kadastraal bekend onder sectie: M, nummers: 6261 A9, A10 en A11, gemeente Venlo , verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 380.000,- op basis van een recent taxatierapport d.d. 23 september 2019.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor A.P.W.H. Gubbels tevens handelend onder de naam Handelsonderneming Antoine Gubbels is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De CCS is gebaseerd op de verwachte exploitatie van het onroerend goed over de jaren 2020 en 2021.

Afloscapaciteit 
Door de handelsactiviteiten uit de eenmanszaak zijn er voldoende inkomsten voor het levensonderhoud van de ondernemer. Jaarlijks resteert er daarnaast een buffer van voldoende omvang. De huurinkomsten van het aan te kopen bedrijfsmatig onroerend goed bedragen € 47.500,- wat daarmee voldoende is voor de exploitatiekosten, rente en aflossingen. De afloscapaciteit kwalificeren we als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De eenmanszaak van de ondernemer heeft een gezonde solvabiliteit. Daarnaast is er sprake van een gedeeltelijk materiële overwaarde op de eigen woning in privé en op het onderhavige beleggingspand. De solvabiliteit kwalificeren we als Ruim Voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De debiteur is A.P.W.H. Gubbels, tevens handelend onder de naam Handelsonderneming Antoine Gubbels. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers gedeeltelijk materieel middels overwaarde op de woning in privé.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen uit de verhuur van het onderhavige onroerend goed worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 275.000,- op het bedrijfsmatig onroerend, adres 1e Graaf van Loonstraat 15, 5921 JA te Venlo, kadastraal bekend onder sectie: M, nummers: 6261 A9, A10 en A11, gemeente Venlo, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 380.000,- op basis van een recent taxatierapport d.d. 23 september 2019.

Door zowel de hypothecaire zekerheid alsmede de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer en de verpanding van de huurpenningen kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-6639 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-11-2019 om 11:50
investeerder-30884 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-11-2019 om 11:47
investeerder-59315 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-11-2019 om 11:46
investeerder-64348 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-11-2019 om 11:45
investeerder-8925 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-11-2019 om 11:44

Ondernemer

Antoine Gubbels

Crowdfund Coach


Marc Kogels