36051

Handelsonderneming Chico

€ 145.000  |  5,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 193
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

4 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 7-04-2020 in 1 dag volgeschreven door 193 investeerders

Samenvatting

Autoplaza Tolbert is specialist in de in- en verkoop van voornamelijk gebruikte auto’s. De heer Coopmeiners is reeds 23 jaar actief in de automotive sector. In 2004 heeft Christiaan Coopmeiners handelsonderneming Chico opgericht en in 2015 samen met zijn partner Janet Visser, Autoplaza Tolbert VOF.

Het bedrijf is in de afgelopen jaren gestaag verder blijven groeien. Vijf jaar geleden kregen zij de mogelijkheid om hun bedrijfspand aan de Feithsweg 25A te kopen. Onlangs is dit pand volledig afgelost.

Christiaan en Janet volgen de vastgoedontwikkelingen op de voet en zij hebben in het verleden in privé een aantal bedrijfsunits aangekocht. Zij hebben nu de kans gekregen om wederom een viertal bedrijfsunits aan te schaffen.

Invloed coronavirus
Ook Autoplaza Tolbert wordt geraakt door het virus: de handel in exportauto’s is sterk verminderd. Dit is echter niet de hoofdmoot van de autoverkoop. De particuliere verkoop is tot op heden nog in volle gang, daar wordt door Christiaan nog geen vermindering in gezien. Het voordeel is dat de auto’s die nu ingekocht worden goedkoper zijn, dus relatief gezien stijgt de winstmarge, er van uitgaande dat de huidige verkoopprijzen gehanteerd kunnen blijven. Hierdoor wordt er geen probleem gezien met betrekking tot de verhuurpanden. De lasten van deze lening kunnen uit de ontvangen huur betaald worden. Ook heeft de ondernemer de huurders gesproken, zij geven aan dat het met hun werk en dus liquiditeit voorlopig nog goed zit. De eigen liquiditeit wordt ook als voldoende ervaren, dus mocht er een daling in de omzet komen dan zal deze in beginsel daar uit worden opvangen.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 145.000,-

Voor de aanschaf van 4 reeds verhuurde bedrijfsunits is een financiering van € 145.000,- gewenst. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 100.000,-. De rente bedraagt 5.5% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Autoplaza Tolbert V.O.F. en Handelonderneming Chico respectievelijk als een Laag en Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Verhoogd Risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn de heer C. Coopmeiners, zowel handelend onder de naam Handelsonderneming Chico evenals als vennoot van Autoplaza Tolbert VOF en mevrouw J.A. Visser als vennoot van Autoplaza Tolbert VOF. Vanwege de rechtsvormen zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
 • Er wordt ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund een eerste hypothecaire inschrijving afgegeven van totaal € 145.000,- op de hierna te noemen 4 bedrijfsunits en bedrijfspand met adres:
  •  Kapteynlaan 21-F,G,H en U, 9351 VG te Leek, december 2019 gezamenlijk getaxeerd op € 145.000,-
  • Feithsweg 25A, 9356 AS te Tolbert, december 2019 getaxeerd op € 215.000,- .

Leendoel

De lening is bestemd voor de aankoop van 4 reeds verhuurde bedrijfsunits op één locatie.

Ondernemer

De heer Christiaan Coopmeiners (1977) is 23 jaar actief in de automotive sector. Eerst in loondienst bij Oosterhuis Auto’s in Letterbert, vervolgens in 2004 heeft de heer Coopmeiners handelsonderneming Chico opgericht en ten slotte in 2015, samen met zijn partner Janet Visser (1978), Autoplaza Tolbert. 
Het bedrijf is in de afgelopen jaren verder blijven groeien en 5 jaar geleden hebben zij het huidige pand gekocht, dit is reeds volledig afgelost.

Onderneming

Kernprofiel 
De verkoopactiviteiten zijn gespreid. Er worden, naast aan particulieren en aan kleine mkb’ers, ook occasions verkocht aan handelaren, dealers en voor de export. Er zijn geen vaste afspraken en de voorraden zijn laag, gezien er voornamelijk pas verkoop wordt gerealiseerd bij een zoekopdracht en de daarbij gepaarde aan- en verkoop van de gevonden occasion.

Daarnaast koopt de heer Coopmeiners een enkele keer een grote partij gebruikte lease-auto’s in, die weer aan bedrijven worden doorverkocht.

De toekomstperspectieven van de automotive sector zijn positief, echter heeft het verleden aangetoond dat het een volatiele markt is en gevoelig voor recessie. De heer Coopmeiners beseft zich dit en wil minder inkomensafhankelijk zijn van de automotive en heeft besloten te investeren in commercieel verhuurd onroerend goed.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop 4 bedrijfsunits  € 145.000,-
Totaal  € 145.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 145.000,-

Leenbedrag: € 145.000,-
Rente: 5,5%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing
Slottermijn: € 100.000,-

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn de heer C. Coopmeiners, zowel handelend onder de naam Handelsonderneming Chico evenals als vennoot van Autoplaza Tolbert VOF en mevrouw J.A. Visser als vennoot van Autoplaza Tolbert VOF. Vanwege de rechtsvormen zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
 • Er wordt ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund een eerste hypothecaire inschrijving afgegeven van totaal € 145.000,- op de hierna te noemen 4 bedrijfsunits en bedrijfspand met adres:
  • Kapteynlaan 21-F,G,H en U, 9351 VG te Leek, december 2019 gezamenlijk getaxeerd op € 145.000,-
  • Feithsweg 25A, 9356 AS te Tolbert, december 2019 getaxeerd op € 215.000,- 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De risicokwalificatie voor Autoplaza Tolbert V.O.F. is Laag risico, van Handelsonderneming Chico is het Verhoogd risico. Wij hanteren voor deze aanvraag de kwalificatie Verhoogd risico.
 
Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Creditscore is gebaseerd op de gezamenlijke jaarcijfers 2018 en de kolommenbalans van 2019 van Autoplaza Tolbert V.O.F. en handelsonderneming Chico en het inkomen uit loon van mevrouw J.A. Visser. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit
In boekjaar 2018 bedroeg de totale omzet 1,8 miljoen met een netto cashflowoverschot van € 32.000,-. In 2019 liep de totale omzet terug naar circa € 824.000,-. Echter de bruto marge nam van 8% in 2018 toe naar 19%. Hierdoor komt het netto cashflowoverschot in 2019 uit op € 47.000,- De verklaring van de afname in omzet en de toename in brutomarge is als volgt gegeven door de heer Coopmeiners:

“Soms krijg ik de kans een partij occasions aan te schaffen en deze meteen B2B door te verkopen, de marge op deze verkoop ligt een stuk lager dan de verkoop aan particulieren. In 2018 was dit het geval en in 2019 niet.“

Het netto cashflowoverschot komt volgens onze prognose in het boekjaar 2020, inclusief rente en aflosverplichting van de nog te verstrekken financiering van € 145.000,-, uit op € 54.000,- hetgeen een score Zeer goed impliceert. Voorzichtigheidshalve hanteren wij de score Goed.

Solvabiliteit
De Solvabiliteit van enkel handelsonderneming Chico en Autoplaza Tolbert bedroeg per 2019 46%. De verwachting is dat door de balansverlenging ultimo 2020 de solvabiliteit op 32% zal uitkomen, hetgeen een score Ruim voldoende impliceert.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De debiteuren zijn de heer C. Coopmeiners, zowel handelend onder de naam Handelsonderneming Chico evenals als vennoot van Autoplaza Tolbert VOF en mevrouw J.A. Visser als vennoot van Autoplaza Tolbert VOF. Vanwege de rechtsvormen zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
 • Er wordt ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund een eerste hypothecaire inschrijving afgegeven van totaal € 145.000,- op de hierna te noemen 7 bedrijfsunits en bedrijfspand met adres:
  • Kapteynlaan 21-F,G,H en U, 9351 VG te Leek, december 2019 gezamenlijk getaxeerd op € 145.000,-
  • Feithsweg 25A, 9356 AS te Tolbert, december 2019 getaxeerd op € 215.000,- .

Door de gezamenlijke eerste hypothecaire inschrijving op voornoemde bedrijfspanden kwalificeren wij de zekerheden als Zeer goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Zeer goed
Overall: Goed
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-146294 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
07-04-2020 om 16:07
investeerder-117355 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-04-2020 om 15:20
investeerder-40516 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-04-2020 om 15:07
investeerder-95163 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-04-2020 om 14:57
investeerder-47602 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-04-2020 om 13:43

Ondernemer

Christiaan Coopmeiners en Janet Visser

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur