fbpx
39512

Handelsonderneming en Klussenbedrijf R. Akker

€ 350.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 376
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

6 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 2-04-2021 in 2 dagen volgeschreven door 376 investeerders

Samenvatting

De heer Akker onderneemt sinds 2008 met zijn huidige activiteiten. Hij houdt zich bezig met zich verhuren van kraanwerkzaamheden en heeft daarnaast een eigen vrachtwagen en materieel. Het merendeel van zijn activiteiten is gerelateerd aan het aanleggen van warmte pompen. Dit is een groeiende markt. De heer Akker heeft meerdere opdrachtgevers die hem inschakelen vanwege zijn betrouwbaarheid en zijn flexibele opstelling. Er is de laatste jaren behoorlijk geïnvesteerd waardoor het machinepark ‘up-to-date’ is. 

Vorig jaar heeft de heer Akker, samen met zijn partner, een boerderij gekocht en opgeknapt waarin zij nu wonen. Voor een deel wordt de boerderij als bedrijfspand (voor gebruik door zijn eigen onderneming) aangewend. De aankoop is destijds deels gefinancierd met de overwaarde op de vorige woning, maar er is ook een deel schuldig gebleven aan de verkoper. 

Er wordt een eerste hypotheek op de boerderij en bijbehorende gronden gevestigd waarbij bij aanvang een LTV (Loan to Value) van 71% van toepassing is en de LTV bij de slottermijn 56% is. 

Invloed coronavirus
Corona heeft geen effect op de werkzaamheden van de heer Akker gehad. In 2020 heeft hij de omzet weten te plussen. Dit mede omdat hij in machines geïnvesteerd heeft waarmee hij een meer compleet pakket aan de opdrachtgevers kan bieden.

Financieringsbehoefte
De totale (her)financieringsbehoefte bedraagt € 400.000,-. Vanuit privé wordt er € 50.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 350.000,- De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 275.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score voor Handelsonderneming en Klussenbedrijf R. Akker is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Goed. 

De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteuren zijn de heer R. Akker ten deze handelend zowel voor zich als onder de naam Handelsonderneming en Klussenbedrijf R. Akker en mevrouw G. Veenema. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op het woonhuis aan de Barnwerderweg 1, 9883 TG te Oldehove verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 490.000,- op basis van een recent taxatierapport d.d. 17-02-2021.
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

Het leendoel is de herfinanciering van de boerderij met bijbehorende gronden.

Ondernemer

De heer Akker (1987) drijft zijn onderneming sinds 2008. Zijn kracht zit in zijn vakmanschap waarbij hij goed luistert naar zijn opdrachtgevers. Hij komt zijn afspraken stipt na en stelt zich flexibel op waardoor hij een betrouwbare reputatie geniet.

Onderneming

De heer Akker onderneemt sinds 2008 met zijn huidige activiteiten. Hij houdt zich bezig met het verhuren van kraanwerkzaamheden en heeft daarnaast een eigen vrachtwagen en materieel. De huidige werkzaamheden bestaan uit detailhandel via overige distributievormen met als corebusiness handel in hout en dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw, voornamelijk gericht op het aanleggen van aardwarmte pompen/ projecten. 

Het merendeel van zijn activiteiten is gerelateerd aan het aanleggen van warmte pompen. Dit is een groeiende markt. De heer Akker heeft meerdere opdrachtgevers die hem inschakelen vanwege zijn betrouwbaarheid en zijn flexibele opstelling. Er is de laatste jaren behoorlijk geïnvesteerd waardoor het machinepark ‘up-to-date’ is.

Vorig jaar is de onderhavige boerderij met bedrijfsgedeelte aangekocht. Het pand wordt grotendeels als bedrijfspand (voor eigen gebruik) aangewend. De vereiste vergunningen zijn aanwezig. Aanvullend is er een stikstofvergunning en een vergunning voor het houden van 120 koeien aanwezig (fosfaatrechten). De bedrijfsverhuizing heeft geen invloed op het aantal opdrachten gehad. Ondernemer staat bekend om zijn flexibiliteit waardoor hij bij de opdrachtgevers de voorkeur boven grote firma’s krijgt.

Er wordt een eerste hypotheek op de boerderij en bijbehorende gronden gevestigd waarbij bij aanvang een LTV (Loan to Value) van 71% van toepassing is en de LTV bij de slottermijn 56% is. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering bestaande lening € 400.000,-
Totale investering € 400.000,-
Eigen middelen € 50.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 350.000,-

Leenbedrag: € 350.000,-
Rente: 6,0 %
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 275.000,-

Overige financiers
Per ultimo 2020 is er een bestaande leaseverplichting van € 29.437,-

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Handelsonderneming en Klussenbedrijf R. Akker is Verhoogd risico.
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarrekening 2020 en door accountant opgestelde prognose.
De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
In 2020 bedroeg de omzet € 101.000,- met een netto cashflow overschot van € 38.000,-. Voor 2021 wordt een omzet van € 105.000,- geprognotiseerd, een groot deel daarvan is al in opdracht. De verwachte genormaliseerde cashflow bedraagt dan € 32.000,-. De aflosverplichting op de lease bedraagt in 2021 nog € 19.000,-. Het netto cashflow overschot in 2021 is naar verwachting € 6.000,-. In de loop van 2022 is de lease volledig afgelost. Vanwege de actualiteit van het machinepark zijn er de eerste jaren geen herinvesteringen nodig. De privé opnamen zijn laag omdat de partner van de heer Akker een inkomen uit loondienst geniet. De afloscapaciteit kwalificeren wij als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Ultimo 2020 was de solvabiliteit 59% op een balanstotaal van € 93.000,-. In de presentatie van prognosebalansen is er voor gekozen het onroerend goed te activeren waardoor eigen inbreng zichtbaar wordt maar er ook balansverlenging optreedt. Hierdoor ontstaat inzicht in de totale vermogenspositie. Per ultimo 2021 is naar verwachting de solvabiliteit 40% op een balanstotaal van € 626.000,-. De solvabiliteit kwalificeren als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de heer R. Akker ten deze handelend zowel voor zich als onder de naam Handelsonderneming en Klussenbedrijf R. Akker en mevrouw G. Veenema. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op het woonhuis aan de Barnwerderweg 1, 9883 TG te Oldehove verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 490.000,- op basis van een recent taxatierapport d.d.17-02-2021.
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Door zowel de hypothecaire inschrijving als de hoofdelijkheid van de heer Akker en mevrouw Veenema kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-61708 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-04-2021 om 9:38
investeerder-141691 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-04-2021 om 9:17
investeerder-109817 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-04-2021 om 8:57
investeerder-76161 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-04-2021 om 7:58
investeerder-12832 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-04-2021 om 7:32

Ondernemer

Rienke Akker en zijn gezin

Crowdfund Coach


Ronald Seinen