Uitslagen klanttevredenheidsonderzoek

Collin scoort een Net Promoter Score van +13 bij regelmatig inleggende investeerders

Aan het einde van het laatste kwartaal 2019 heeft Collin een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Wij willen alle respondenten hartelijk danken voor de tijd en feedback die zij ons gegeven hebben. Collin doet er alles aan om de klanttevredenheid op elk vlak te verbeteren. Inmiddels zijn de resultaten van de enquête geanalyseerd en willen wij de belangrijkste bevindingen graag met u delen.

Pitch
Uit de resultaten blijkt dat zo’n 75% van de investeerders geen aan- of opmerkingen heeft op de huidige pitchopzet die wij hanteren.
18,4% van de investeerders zou de risicoscore van de onafhankelijke creditrater Dun & Bradstreet anders willen zien. Via deze link kunt u onder het tabblad ‘kredietwaardigheidsscore van Dun & Bradstreet’ lezen waarom Collin ervoor heeft gekozen om met deze partij samen te werken: https://www.collincrowdfund.nl/risicos/
Daarnaast blijkt dat ruim 75% van de investeerders hun investeringsbeslissing op basis van de pitch baseert op het risico dat staat vermeld. 
Als er gekeken wordt naar de afwegingen die de investeringsbeslissing in het algemeen het meest beïnvloeden zijn dat de beschikbaar te stellen zekerheden en het rentepercentage.

Online omgeving Collin Crowdfund:
Met de online omgeving wordt zowel de ‘Investeerdersapp’ als de ‘Mijn Collin’ omgeving bedoeld. Uit analyse van de enquêteresultaten blijkt dat de Mijn Collin omgeving gemiddeld een 7,6 scoort op een schaal van 1 t/m 10. Uit de feedback blijkt dat de huidige Investeerdersapp op dit moment nog niet volledig geoptimaliseerd is. Collin is op dit moment druk bezig met het verder ontwikkelen van de app, zodat deze verder aan gebruiksvriendelijkheid gaat winnen.  

Overige bevindingen:

 • Meest interessante branche om in te investeren is volgens de geënquêteerden Bouw en vastgoed,
 • Hypothecaire dekking is de zekerheid die het zwaarst weegt bij het maken van een positieve investeringsbeslissing.
 • Onder de regelmatig inleggende investerende scoort Collin Crowdfund een Net Promoter Score van +13%. Deze Net Promoter Score is een managementtool die gebruikt kan worden om de klantloyaliteit en klanttevredenheid te meten. De Net Promoter score kan worden berekend door de klant één vraag voor te leggen: Hoe waarschijnlijk is het dat u ons zult aanbevelen aan een vriend of collega? Om antwoord te geven kun je een scoren van
  0 t/m 10 invullen. Vervolgens worden de scores verdeeld in drie groepen:
 1. Promoters: respondenten die een score 9 of 10 hebben gegeven.
 2. Neutrals: respondenten die een score 7 of 8 hebben gegeven
 3. Critici: respondenten die een score 0 t/m 6 hebben gegeven

              De score wordt als volgt berekend: NPS = % promoters – % critici.

 • Een merendeel van de investeerders is niet op de hoogte van het Collin Direct concept. Via onderstaande link is aanvullende informatie te vinden over Collin Direct investeringskansen:
  https://www.collincrowdfund.nl/toelichting-collin-direct/
 • Het merendeel van de investeerders overweegt de investeren bij een D&B-score vanaf ‘verhoogd risico.’ Voor de Collin Credit score geldt dit vanaf de score ‘Voldoende’.

MKB Financiering evenement

Donderdag 13 februari werd het MKB financieringsevenement gehouden in de voormalige leerfabriek te Oisterwijk waar Collin gehuisvest is. Collin Crowdfund is vanaf de start founding member van de stichting MKB Financiering. Samen met andere mooie partijen uit het werkveld hebben wij de doelen van de stichting voor 2020 besproken. Al met al een nuttige avond met deskundige partners.
 

Een lening is verstrekt, maar betaling van rente en aflossing loopt niet volgens plan. Wat nu?

Tegenwind 
Alhoewel het natuurlijk nooit de intentie is van de ondernemer, betrokken adviseurs of Collin Crowdfund, kan het toch voorkomen dat de door u als investeerder gefinancierde bedrijven problemen ondervinden met het terugbetalen van de ter beschikking gestelde lening. Wij noemen dat in vaktermen ‘default’.

Communiceren met de betrokken investeerders
Mocht de ondernemer op korte termijn niet aan de betalingsverplichting kunnen voldoen, dan worden de investeerders op de hoogte gebracht van de betalingsachterstand. Onze Intensief Beheer medewerker is dan al gestart met het maken van een analyse van de verzamelde informatie. Dit is onder andere relevant omdat tussen het moment van verstrekken van de lening en het moment van de betalingsproblemen, de kwaliteit van de beschikbaar gestelde zekerheden kan zijn gewijzigd.

Collin faciliteert, u beslist (stemronde)
Indien uit de analyse blijkt dat er mogelijkheden zijn voor herstel, dan werken wij dit uit in een voorstel. Dit voorstel wordt door middel van een stemronde voorgelegd aan de investeerders. De uitkomst van de stemronde bepaalt het vervolg. Als uit de analyse blijkt dat er geen mogelijkheden zijn tot herstel, dan zullen we over gaan tot het maximaal uitwinnen van de openstaande vordering plus eventuele achterstallige rente.

Intensief beheer kost tijd
Gezien de complexiteit die optreedt bij uitwinning is inzet van onze specialisten in het belang van alle partijen.
Met name in de ogen van de betrokken investeerders gaat hier regelmatig een ogenschijnlijk lange periode aan tijd verloren. Wij zijn ons hier terdege van bewust en doen ons best onze (tussentijdse) communicatie zo adequaat mogelijk in te richten. Hierbij is een juiste afweging tussen enerzijds tijdig informeren en anderzijds noodzakelijke geheimhouding om tot een optimale oplossing te komen, steeds aan de orde.
Ook de uitkomst van de uitwinning (indien 100% verhaal niet mogelijk is) leggen we voor aan de investeerders via de eerder genoemde stemronde. Echter in die situaties waar bijvoorbeeld door de invloed van de curator sneller handelen noodzakelijk is (bij faillissement) informeren wij nadien.

Succesvol uitwinnen
De mate waarin we in staat zijn om de openstaande vordering alsnog te verhalen, verschilt sterk per case. Indien sprake is van bijvoorbeeld morele borgen of verpanding van roerende goederen, is de kans aanwezig dat de opbrengst lager is dan bij een situatie waarin we door een 1e hypotheek grip hebben op vastgoed.
In de pitch duiden we dit zo goed mogelijk aan de hand van de voor ons beschikbare informatie. Het risicoprofiel van de case is ook mede bepalend voor de hoogte van de rente.
Bij default maken we altijd inzichtelijk welk bedrag alsnog is uitgewonnen en welke kosten hierbij zijn gemaakt. Per saldo leidt dit tot de netto uitbetaling.

Voor de individuele investeerder
In “mijn Collin” treft u onder investeringen/status aan voor welke leningen wij voorzieningen hebben getroffen en waar onze afdeling Intensief Beheer op dit moment in aan het werk is om te komen tot maximale bescherming van uw belangen.

Openstaande investeringskans

Straalbedrijf Unicum / Schilders- en Straalbedrijf Schalekamp

OutTrade B.V., opgericht in 2004 is sinds haar bestaan een overwegend succesvolle onderneming geweest. Eind 2019 is een buitengewoon grote order binnengehaald welke een voorfinanciering behoeft die niet binnen de bestaande financieringsfaciliteit past. Ten behoeve van de order wordt een financiering met een looptijd van 7 maanden gevraagd. De Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Reeds 2 uur na livegang (02-03-20) succesvol gefund.

€ 600.000   9,0%   7 mnd   Collin Credit Score: Ruim voldoende

Crowdfunding in het nieuws

Financieringsmonitor bevestigt belangrijke rol crowdfunding in Nederlands financieringslandschap
(Nederland Crowdfunding, 28 januari 2020)

Branchevereniging Nederland Crowdfunding (BNC), de belangrijkste belangenbehartiger van crowdfundingplatforms voor bedrijfsfinanciering in Nederland, onderstreept de bevindingen uit de vandaag uitgebrachte Financieringsmonitor 2019 van het CBS dat Crowdfunding een steeds grotere rol inneemt in het Nederlandse financieringslandschap.

Ondanks dat het in absolute termen nog slechts een deel van de totale financieringsbehoefte invult, is deze vorm van financiering een serieuze keuze voor duizenden mkb-ondernemers geworden. Het overgrote deel van crowdfunding is bestemd voor bedrijfsfinanciering (90%)

Even voorstellen: Raymond Suur

Werkstudent Collin Direct

Raymond Suur | Crowdfund coach

Raymond (1997) is student aan de Universiteit Maastricht, waar hij de master International Business volgt, gespecialiseerd in Management, Change & Consultancy. Hiervoor heeft hij Technische Bedrijfskunde gestudeerd aan de TU Eindhoven, waar hij ook een parttime bestuursjaar heeft gedaan. Daarnaast heeft hij ervaring in de sales en is hij risk auditor geweest voor een accountancykantoor. Bij Collin Crowdfund kan hij zijn ervaring en kennis over bedrijfsprocessen inzetten en zichzelf verder ontwikkelen.

In zijn vrije tijd kun je Raymond vinden in de sportschool, waar hij 5 keer per week te vinden is. Daarnaast spendeert hij graag tijd met vrienden en houdt hij van vakanties en citytrips.

Raymond: “We zitten in een tijdperk waarin veel dingen veranderen, terwijl we ons ook nog vasthouden aan traditionele werkwijzen. Collin Crowdfund laat zien dat crowdfunding een goed alternatief of een goede aanvulling is op een bankfinanciering. Als ondernemer wil je snel weten waar je aan toe bent en wat je mogelijkheden zijn. We spelen in op de behoeftes van vandaag en bereiden ons voor op de vragen van morgen.”

 

Volgeschreven leningaanvragen

Onze investeerders hebben de afgelopen weken weer een groot aantal ondernemingen voorzien van passende funding.

SCI 30.000 8,5% 60 maanden
Straalbedrijf Unicum 850.000 6,5% 60 maanden
RG Industry BV 70.000 7,5% 60 maanden
JaPo Medical 40.000 6,0% 36 maanden
Vinea Vakanties 400.000 6,5% 48 maanden
Bruil Facilitaire Service 275.000 5,5% 60 maanden
Hofman Dakwerken 150.000 6,5% 60 maanden
Snap Fitness Terneuzen 125.000 8,0% 60 maanden
Mirckle Nature 40.000 8,5% 48 maanden
Issard VOF 70.000 8,0% 60 maanden
Atlas Dental Care Nederland 500.000 7,0% 60 maanden
Frada 150.000 7,0% 60 maanden
VvE Hogendorplaan 166-172 105.000 6,0% 72 maanden
Handelsonderneming Chico 255.000 5,5% 60 maanden
Administratieve & Fiscale Dienstverlening Mor 50.000 7,5% 60 maanden
Totaal 3.110.000    

Ervaringen van investeerders

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille