Crowdfunding tips

Een lening is verstrekt, maar betaling van rente en aflossing loopt niet volgens plan. Wat nu?

Tegenwind 
Alhoewel het natuurlijk nooit de intentie is van de ondernemer, betrokken adviseurs of Collin Crowdfund, kan het toch voorkomen dat de door u als investeerder gefinancierde bedrijven problemen ondervinden met het terugbetalen van de ter beschikking gestelde lening. Wij noemen dat in vaktermen ‘default’.

Communiceren met de betrokken investeerders
Mocht de ondernemer op korte termijn niet aan de betalingsverplichting kunnen voldoen, dan worden de investeerders op de hoogte gebracht van de betalingsachterstand. Onze Intensief Beheer medewerker is dan al gestart met het maken van een analyse van de verzamelde informatie. Dit is onder andere relevant omdat tussen het moment van verstrekken van de lening en het moment van de betalingsproblemen, de kwaliteit van de beschikbaar gestelde zekerheden kan zijn gewijzigd.

Collin faciliteert, u beslist (stemronde)
Indien uit de analyse blijkt dat er mogelijkheden zijn voor herstel, dan werken wij dit uit in een voorstel. Dit voorstel wordt door middel van een stemronde voorgelegd aan de investeerders. De uitkomst van de stemronde bepaalt het vervolg. Als uit de analyse blijkt dat er geen mogelijkheden zijn tot herstel, dan zullen we over gaan tot het maximaal uitwinnen van de openstaande vordering plus eventuele achterstallige rente.

Intensief beheer kost tijd
Gezien de complexiteit die optreedt bij uitwinning is inzet van onze specialisten in het belang van alle partijen.
Met name in de ogen van de betrokken investeerders gaat hier regelmatig een ogenschijnlijk lange periode aan tijd verloren. Wij zijn ons hier terdege van bewust en doen ons best onze (tussentijdse) communicatie zo adequaat mogelijk in te richten. Hierbij is een juiste afweging tussen enerzijds tijdig informeren en anderzijds noodzakelijke geheimhouding om tot een optimale oplossing te komen, steeds aan de orde.
Ook de uitkomst van de uitwinning (indien 100% verhaal niet mogelijk is) leggen we voor aan de investeerders via de eerder genoemde stemronde. Echter in die situaties waar bijvoorbeeld door de invloed van de curator sneller handelen noodzakelijk is (bij faillissement) informeren wij nadien.

Succesvol uitwinnen
De mate waarin we in staat zijn om de openstaande vordering alsnog te verhalen, verschilt sterk per case. Indien sprake is van bijvoorbeeld morele borgen of verpanding van roerende goederen, is de kans aanwezig dat de opbrengst lager is dan bij een situatie waarin we door een 1e hypotheek grip hebben op vastgoed.
In de pitch duiden we dit zo goed mogelijk aan de hand van de voor ons beschikbare informatie. Het risicoprofiel van de case is ook mede bepalend voor de hoogte van de rente.
Bij default maken we altijd inzichtelijk welk bedrag alsnog is uitgewonnen en welke kosten hierbij zijn gemaakt. Per saldo leidt dit tot de netto uitbetaling.

Voor de individuele investeerder
In “mijn Collin” treft u onder investeringen/status aan voor welke leningen wij voorzieningen hebben getroffen en waar onze afdeling Intensief Beheer op dit moment in aan het werk is om te komen tot maximale bescherming van uw belangen.

Collin Direct
 

Collin Direct is het meest recent geïntroduceerde product van Collin Crowdfund. Via Collin Direct kunt u investeren in kleinere, minder complexe leningaanvragen. De investeringskansen die via Collin Direct worden aangeboden, lopen uiteen van € 25.000,- t/m € 100.000,- (incidenteel kan dit bedrag oplopen tot € 150.000,-).  

Wat ook anders is bij Collin Direct is het te investeren bedrag. U kunt meedoen vanaf € 100,- tot een maximum van € 2.500,-. Daarnaast de leningrente range starten bij 4,9% tot en met 9,5% per jaar. Standaard wordt een garantiestelling voor het volledige bedrag gevraagd aan de ondernemer in privé in het geval van een financiering aan een B.V.

Er zijn een aantal aspecten anders dan bij andere investeringskansen die u van Collin gewend bent. Zo is er bijvoorbeeld bij Collin Direct geen vast tijdstip waarop een investeringskans live gaat en zult u ook geen leningalert ontvangen. Het loyaliteitsprogramma is niet van toepassing op de Collin Direct investeringen. Wel worden deze investeringskansen minimaal 48 uur voor livegang op de website gepresenteerd, zoals u van ons gewend bent. 
De bedenktijd voor een investering in een leningaanvraag via Collin Direct is 24 uur. De uitbetaling vindt 2 werkdagen na volschrijven plaats, waardoor uw investering sneller rentedragend wordt. Soms is deze termijn iets langer, als dit noodzakelijk is voor het vestigen van de zekerheden.

De investeringskansen worden anders weergegeven bij een Collin Direct case. De pitch bestaat o.a. uit weergave van de bedrijfskenmerken, het leendoel, de financieringsbehoefte, het risico aspect en een verkorte weergave van de jaarcijfers. Dit is een stuk compacter dan bij onze maatwerk cases. Daarnaast wordt er geen bijdrage van de inner crowd vanuit de ondernemer(s) verwacht en heeft u niet de mogelijkheid om vragen te stellen onder de investeringskans. 

Een Collin Direct case, kunt u herkennen aan bovenstaande afbeelding.

Tips snelle funding
 

Collin Crowdfund is 2020 goed begonnen. Afgelopen maand hebben we al verschillende mooie investeringskansen online mogen zetten. De actieve investeerder is dit ook opgevallen. Verschillende investeringskansen werden binnen enkele minuten na livegang (11:00 uur Collin time) volledig gefund. Deels heeft dit te maken met de besloten groep die de leningnemer voorafgaand aanschrijft. Deze besloten groep krijgt voordat de investeringskans online komt, de mogelijkheid om al te investeren. Deze groep mensen noemen wij de inner crowd. De inner crowd bestaat uit zakelijke en privé contacten van de ondernemer. Ook investeerders uit een eerdere campagne behoren hiertoe.

Tips
Wij willen u toch nogmaals een aantal tips geven:

  • Aanvragen komen over het algemeen om 11:00 uur online. Zorg ervoor dat er voorafgaand saldo op uw Collin account staat. Op deze manier voorkomt u een extra handeling om te kunnen investeren.
  • Via de Collin app kunt u ook investeren. Als u via de app investeert hoeft u niet meer te bevestigen per SMS. Dit is wel het geval bij investeren via onze website.
  • Zorg dat u zich van tevoren inleest over de openstaande investeringskansen. Deze kunt u minimaal 48 uur van tevoren vinden onderaan op de homepage onder de kop ’toekomstige investeringskansen’.

 

Openstaande investeringskans

Straalbedrijf Unicum / Schilders- en Straalbedrijf Schalekamp

Deze volledig met een eerste hypotheek gedekte leningsaanvraag wordt gebruikt voor de (her)financiering van onroerend goed en werkkapitaal om de groei van de bedrijven te kunnen financieren.
De activiteiten bestaan uit schilderen, stralen en conserveren in diverse markten. De bedrijven bieden gezamenlijk een compleet full service pakket, zodat iedere klant slechts één contact nodig heeft om alles te regelen.
Het betreft de bedrijven Schilders- en Straalbedrijf Schalekamp B.V., Unicum Schiedam B.V. en Unicum Moerdijk B.V. De bedrijven zijn moderne bedrijven die in het bezit zijn van alle kwalificaties (ISO, VCA-p) en milieucertificaten, en voldoen aan alle eisen van de vergunningen die nodig zijn voor het uitvoeren van deze specialistische werkzaamheden.

Reeds 2 uur na livegang (6-2-20) succesvol gefund.

€ 850.000   6,5%   60 mnd   Collin Credit Score: Goed

Ondernemer in het nieuws

City Hotel Pagi | Amsterdam

Onlangs heeft ondernemer Michael Hu in hartje Amsterdam aan het Rokin het City Hotel Pagi kunnen financieren middels crowdfunding. Volgens mij Michael Hu zelf: een ABSOLUTE toplocatie naast de Dam met high traffic aan toeristen, winkelend publiek en corporates.

Wij als Collin zijn erg trots op dit mooie project en wensen de ondernemer nogmaals veel succes. De financiering stond bij ons op het platform als HC Investments.

Collin in het nieuws

BNR Nieuwsradio

Jan-Willem Onink was namens Collin Crowdfund te gast bij Jörgen Raymann in het programma ‘Ask me Anything’ van BNR nieuwsradio. Samen met Marc Petit beantwoord hij vragen van de luisteraars. Een interessant fragment, waarin veel welbesproken zaken aan het licht komen. Benieuwd naar het interview? Klik dan op de button hieronder.

Crowdfunding blijft maar groeien, ook in Friesland

Financiering door crowdfunding zit in de lift. Vorig jaar nam het aantal crowdfundleningen opnieuw toe. Zo ook de financiering van The tosti Club in Leeuwarden.

Binnen een uur was er € 130.000,- opgehaald via crowdfunding. Op crowdfundingsplatform Collin schreven 164 investeerders gemiddeld voor € 800,- euro in. Het leuke hiervan is dat de gemeenschap iets tot stand brengt. 

Crowdfunding in het nieuws

Overheidsinstrument nodig voor financiering MKB
(stichting MKB financiering, januari 2020)

Stichting MKB Financiering en ONL voor ondernemers roepen minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op om een aanvullende financieringsinstrumenten op te zetten voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Afgelopen donderdag 16 januari werd Invest-NL gepresenteerd. Dit fonds, onder leiding van Wouter Bos, financiert ondernemingen die Nederland duurzamer en innovatiever maken. Een mooi initiatief om grotere scale-ups te bevorderen. Helaas blijkt dat door de randvoorwaarden het overgrote deel van de mkb bedrijven er geen gebruik van kunnen maken! Stichting MKB financiering en ONL verwachten dat de minister snel met aanvullende maatregelen komt om de toegang tot financiering voor het mkb te verbeteren. De cijfers liegen er niet om: er is marktfalen op de financieringsmarkt voor het mkb. Als Invest-NL niet kan voorzien in de individuele financieringsbehoefte van mkb bedrijven, dient de minister andere instrumenten te ontwikkelen om te zien hoe de toegang tot financiering voor het mkb effectief kan worden verbeterd.

De belangrijkste trends voor crowdfunding in 2020
(Rendement online, 27 januari 2020)

Rendement Online heeft een stuk geschreven over de trends voor crowdfunding in 2020. In dit artikel worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Crowdfunding wordt steeds populairder. De markt is het afgelopen jaar flink gegroeid en naar verwachting groeit die komend jaar verder door.
  • Eind 2020 een nationale licentie voor crowdfunding geldig in alle Europese lidstaten.
  • Crowdfundmarkt.nl verwacht tevens ook dat de AFM een actievere rol gaat innemen.

Voor het hele artikel, klik op onderstaande link:

Nieuwsuur NOS
(Rendement online,3 februari 2020)

Crowdfunding: het nieuwe beleggen? Sparen levert niks op nu de rente op nul procent staat. Beleggers zoeken daarom naar nieuwe vormen van investeringen die rendement opleveren. Het financieren van projecten via crowdfunding is voor sommigen een optie. Bekijk de uitzending van Nieuwsuur. Vanaf minuut 27:15 wordt crowdfunding besproken.

Even voorstellen: Niels Kampschuur

Crowdfundcoach regio Den Haag

De Haagsche Niels (1982) is na zijn Bachelor Commerciële Economie aan de slag gegaan als Kredietspecialist op de Intensief Beheer afdeling van ING. Na een aantal jaren maakte hij de overstap naar de front-office als Relatiemanager MKB.

Na een paar jaar werken als relatiemanager bij ING, besloot Niels om meer zingevend werk te gaan doen. Hij sloot zich aan bij Schuldhulpmaatje en ging mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpen.

 Na twee jaren mensen helpen heeft Niels weer ontzettend veel zin om zijn opgebouwde bancaire kennis in te zetten voor een bedrijf die met twee benen in de toekomst staat. Met deze opgebouwde kennis en kunde Collin verder helpen te groeien in Zuid Holland, mensen met elkaar te verbinden en  investeerders goede rendementen te bezorgen.

 Naast werken vindt Niels het fijn om te klussen, golfen en te toeren door Italië.

 

Niels: ”Ik denk altijd in oplossingen, kansen en mogelijkheden. In een ‘ja mits’ en niet in een ‘nee want’. Crowdfinance past hierdoor beter bij mij.”

Volgeschreven leningaanvragen

Onze investeerders hebben de afgelopen weken weer een groot aantal ondernemingen voorzien van passende funding.

De ondernemers danken u voor het gestelde vertrouwen in hun bedrijf!
 

Restaurant Hotel het Torenzicht 550.000 7,5% 66 maanden
Claudias Delight 120.000 8.0% 72 maanden
Highlander 150.000 6,5% 60 maanden
Flowfreight 200.000 7,5% 60 maanden
Kubus Goor 120.000 8,5% 60 maanden
Triavesta 600.000 5,5% 24 maanden
VOF Hinte 500.000 7,0% 78 maanden
Diftar Group 100.000 8,5% 60 maanden
Novag Exploitatie 1.350.000 6,5% 48 maanden
HC Investments 1.000.000 8,0% 60 maanden
Bekkers totaal 60.000 8,5% 60 maanden
Onroerend Goed Verhuur Woutersen 35.000 6,5% 60 maanden
Stichting Firmitas 400.000 7,0% 48 maanden
Drruudzelve 100.000 7,0% 60 maanden
N.Z.A. Mall of the Netherlands 215.000 8,0% 60 maanden
Stefan Zut 85.000 8,0% 60 maanden
Njord Rivercruises 1.275.000 8,0% 60 maanden
Totaal 6.860.000    

Ervaringen van investeerders

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille