40210

Hans Lo Vastgoedfinanciering 2

€ 240.000  |  7,0% rente  |  96 maanden  Investeerders: 311
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 16-06-2021 in 1 uur volgeschreven door 311 investeerders

Bedrijfskenmerken

Naam ondernemer Hans Lo
Leendoel Vastgoedfinanciering

Leendoel

Hans Lo, eigenaar van een goedlopend kwalitaria, is actief als vastgoedbelegger. Begin dit jaar heeft de ondernemer middels een aanvullende financiering vanuit Collin zijn vastgoedportefeuille kunnen uitbreiden. Hans Lo is opnieuw op zoek naar een financiering voor de aankoop van een nieuwe vastgoedbelegging. Tevens zullen middels deze financiering twee bestaande panden worden geherfinancierd.

Er wordt een lineaire lening van € 240.000,- verstrekt met een looptijd van 96 maanden een slottermijn van € 155.000,- en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoopsom € 191.500
Aanvullende kosten € 14.500
Herfinanciering Gedempte Sloot 52 € 102.000
Herfinanciering In de Fuik 30 € 57.000
Totaal € 365.000
Mogelijk financiering € 100.000
Collin Direct € 240.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer C.F. Lo, hij is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Vanwege de ruime overwaarde op de vastgoedportefeuille wordt de waarde van hoofdelijke aansprakelijkheid op dit moment als materieel bestempeld.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 240.000,- op het appartement aan de Gedempte Sloot 52 te ‘s-Gravenhage verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De WOZ waarde per 01-01-2020 is € 155.000,-.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 240.000,- op het bedrijfspand aan de In de Fuik 30 te Hoogvliet Rotterdam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De WOZ waarde per 01-01-2020 is € 113.000,-.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het appartement aan Gedempte Sloot 52 te ’s-Gravenhage en het bedrijfspand In de Fuik 30 te Hoogvliet Rotterdam worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Kwalitaria Hoge Veld is Laag risico. Kwalitaria Hoge Veld is daarentegen niet als debiteur meegenomen in deze lening.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de huurinkomsten van de vastgoedportefeuille van Hans Lo. De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed corona
De ondernemer geeft aan geen last te hebben van de coronacrisis. De huur wordt op dit moment gewoon doorbetaald door de huurders.

Toelichting jaarcijfers
De ondernemer heeft naast de inkomsten vanuit de verhuur van zijn vastgoedportefeuille ook nog inkomsten vanuit zijn kwalitaria.

Jaarcijfers

Afloscapaciteit

(Verwachte) huuropbrengsten na financiering

Huuropbrengsten € 212.000
Exploitatiekosten € 32.000
Rentelasten € 46.000
Aflossing € 31.000
Netto cashflow € 103.000

Solvabiliteit
Op basis van de aangeleverde informatie blijkt een forse overwaarde van de beleggingspanden. De solvabiliteit wordt daarmee gekwalificeerd als Goed.

Zekerheden
Collin Crowdfund verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving op het appartement aan de Gedempte Sloot 52 te ’s-Gravenhage en een eerste hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand aan In de Fuik 30 te Hoogvliet Rotterdam. Tevens is de heer Lo privé aansprakelijk voor het totale leenbedrag. De zekerheden worden daarmee gekwalificeerd als Goed.

Toelichting aankoop
Mogelijk zal voor de aankoop van het aan te kopen pand een financiering verstrekken van € 125.000,- volledig aflossingsvrij in 20 jaar. Daarbij zullen zij een eerste hypotheek vestigen op het aan te kopen pand.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-115765 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-06-2021 om 11:09
investeerder-223127 heeft € 200 geïnvesteerd.
16-06-2021 om 11:09
investeerder-66939 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-06-2021 om 11:09
investeerder-39545 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
16-06-2021 om 11:09
investeerder-109182 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-06-2021 om 11:09

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders