45221

Healthtech (H&T)

€ 45.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 80
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 7-09-2023 in 1 uur volgeschreven door 80 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Healthtech (H&T)
Sector Technologie
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Verduurzaming
Datum van oprichting 01-12-2009

Leendoel

Hossein Tajeddin (1978) is een echte techneut. Hoewel zijn eenmanszaak in 2009 is opgericht, is hij  sinds 2021 als ZZP-er werkzaam in de energie-industrie. Op dit moment is hij bij Stedin Projectmanager van een team van zeven personen. Het team is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw, de aanvraag voor de bouw en de uitvoering, van hoogspannningsinstallaties. Hossein is recent verhuisd en wil nu zijn nieuwe kantoor-aan-huis  verduurzamen. 

Er wordt een lineaire lening van € 45.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verduurzaming kantoor € 53.000
Totaal € 53.000
Eigen inbreng € 8.000
Collin Direct € 45.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer voor de financiering is de heer H. Tajeddin handelend onder de naam Healthtech(H&T). Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Mevrouw S.S. Seyedzadeh, echtgenote van de heer H. Tajeddin, geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 45.000,00. Op basis van de overwaarde op het woonhuis is deze borgstelling materieel.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 45.000,- op het huidige woonhuis aan de Loosduinenstraat 4, 2729CZ te Zoetermeer, kadastraal bekend als sectie F nummer 3369 te Zegwaard, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 600.000,- en openstaande schuld van € 596.038,78 per 24 juli 2023. Het woonhuis kent een marktwaarde van € 880.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 28 november 2022.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Healthtech(H&T) is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Healthtech(H&T). De overall Collin Credit Score is Goed.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021-2022

Activa

  2021 2022
Vaste activa € 3.000 € 2.000
Vlottende activa € 7.000 € 42.000
Overige vlottende activa € — € 81.000
Totaal € 10.000 € 125.000

Passiva

  2021 2022
Eigen vermogen € -34.000 € 67.000
Langlopende schulden € — € —
Kortlopende schulden € 44.000 € 58.000
Totaal € 10.000 € 125.000

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 170.000
Bruto winst € 169.000
Kosten € 12.000
Resultaat € 157.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-117355 heeft € 300 geïnvesteerd.
07-09-2023 om 14:17
investeerder-190616 heeft € 400 geïnvesteerd.
07-09-2023 om 14:16
investeerder-5365 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-09-2023 om 14:15
investeerder-384945 heeft € 4.000 geïnvesteerd.
07-09-2023 om 14:15
investeerder-353098 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-09-2023 om 14:14

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders