41880

J.E. van Hemert en P. den Breejen (Box 3)

€ 90.000  |  5,0% rente  |  90 maanden  Investeerders: 213
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 18-05-2022 in 23 uur volgeschreven door 213 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam HECOMS
Sector ICT en media
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 01-04-2002

Leendoel

Jaap van Hemert en Paul den Breejen gaan een bedrijfsunit aankopen aan de Bolderweg te Almere. Het betreft een bedrijfsunit die op basis van een koop-/aannemingsovereenkomst aangekocht en gebouwd gaat worden. Hiervoor is financiering benodigd.

Er wordt een lineaire lening van € 90.000,- verstrekt met een looptijd van 90 maanden en een vaste rente van 5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop bedrijfsunit € 156.000
Totaal € 156.000
Eigen inbreng € 66.000
Collin Direct € 90.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • De heer J.E. van Hemert en de heer P. den Breejen in privé. De waarde van de hoofdelijkheid aansprakelijkheid van beide heren is moreel van aard op dit moment.
  • De heer J.E. van Hemert handelend onder de naam HECOMS. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van HECOMS worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 90.000,- op het nieuw te bouwen bedrijfspand aan de Bolderweg te Almere, kadastraal bekend als Almere sectie M nummer 2577 verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onderpand is op 31 januari 2022 aangekocht voor € 156.000,-. De grond is aangekocht voor € 71.100,- exclusief btw deze is voldaan uit eigen middelen. De aanneemsom wordt op basis van de koop-aanneemovereenkomst vanuit Collin aan de aannemer voldaan. 
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor HECOMS is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de huidige exploitatie in box 3 en box 1 van de ondernemer. De overall Score is Goed.

Invloed corona
De onderneming van de heer van Hemert heeft geen nadelige gevolgen ervaren van de coronapandemie. De onderneming is actief in het verbouwen en herinrichten van winkels. De opdrachten/activiteiten zijn gedurende de coronapandemie op hetzelfde niveau gebleven als daarvoor.

Jaarcijfers

HECOMS Balans overzicht ultimo 2021

Activa

  2021
Vaste activa € 4.000
Vlottende activa € 13.000
Overige vlottende activa € 12.000
Totaal € 29.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 27.000
Langlopende schulden € —
Kortlopende schulden € 2.000
Totaal € 29.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 78.000
Bruto winst € 72.000
Kosten € 25.000
Resultaat € 47.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-109767 heeft € 1.100 geïnvesteerd.
18-05-2022 om 12:11
investeerder-120470 heeft € 200 geïnvesteerd.
18-05-2022 om 11:54
investeerder-88447 heeft € 100 geïnvesteerd.
18-05-2022 om 11:46
investeerder-110720 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-05-2022 om 11:31
investeerder-90793 heeft € 200 geïnvesteerd.
18-05-2022 om 11:30

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders