23556

Hengelsportcentrum van Benthem

€ 65.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 69
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 1-06-2016 in 1 uur volgeschreven door 69 investeerders

Samenvatting

Hengelsportcentrum Van Benthem v.o.f. is een speciaalzaak op het gebied van vissportartikelen en een bekende naam in de hengelsportwereld. De onderneming is gevestigd te Oldenzaal. Het familiebedrijf is opgericht in 1958 en heeft sportvissers als klant over heel Nederland. Met de verkoop van basis vissportartikelen richt het bedrijf zich op Oost-Nederland. Nagenoeg alle artikelen voor de hobby- en sportvisser zijn leverbaar: van hengel tot dobber, van tent tot slaapzak en van specialistische artikelen voor het karpervissen tot het vliegvissen. 

Van Benthem is actief op social media via YouTube en Facebook. (www.facebook.com/hengelsportvanbenthem). 

Rowen wordt in een interview in het vakblad Het Visblad.nl als volgt aangekondigd:
Rowen van Benthem (24) is een opvallende verschijning binnen de mannenwereld die de sportvisserij toch vaak nog is. Ze is niet alleen een fanatieke karpervisser, maar ook de eigenaar van een hengelsportzaak in het oosten van het land. Hét Visblad zocht haar op aan de waterkant.

Hengelsportcentrum Van Benthem v.o.f. bestaat uit 2 vennoten, moeder M.T.M. Leferink en dochter R.C. van Benthem. Na het plotselinge overlijden van vader Van Benthem in 2013 ,besloot dochter Rowen haar vispassie verder uit te dragen en de zaak verder te exploiteren met nieuwe energie, kennis en ideeën. 

Rond de jaarwisseling wordt er via de winkel in Oldenzaal met een team van ca. 15 inhuurkrachten vuurwerk verkocht. Het bedrijf voldoet aan alle regelgeving en vergunningen om dit te mogen doen.

Financieringsbehoefte

Er is een plan opgezet om naast de winkelverkopen te komen tot een tweede afzetmarkt. De totale investering bedraagt hiervoor € 81.000,-. Hiervan wordt € 5.000,- door de onderneming zelf ingelegd en is € 11.000,- door een zakenrelatie kortlopend gefinancierd. De gevraagde financiering via Collin bedraagt € 65.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de looptijd.

Structuur

Het familiebedrijf is 58 jaar geleden opgericht. Hengelsportcentrum Van Benthem (www.hengelsportvanbenthem.nl) is uitgegroeid tot een specialist in de markt van professionele sportvissers met klanten verdeeld over heel Nederland. De afzetmarkt voor standaardartikelen is nu nog voornamelijk Oost-Nederland. 

Door de nieuwe, professionele webshop zal het marktgebied worden uitgebreid naar de Benelux en het nabij gelegen Duitsland. Door de actuele kennis en grote naamsbekendheid van Rowen zal Hengelsport Van Benthem als speciaalzaak een sterkere positie innemen.

Vaak worden hengelsportzaken gecombineerd met niet-hengelsport gerelateerde artikelen of een andere soort bedrijfstak. Van Benthem richt zich alleen op de hengelsport, waardoor zij zich kan onderscheiden t.o.v. de concurrentie.

Risico

De Dun & Bradstreet score komt uit op Minimaal risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. Door de gekozen rechtsvorm zijn de beide vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor de lening via Collin.
 

Video Pitch

Leendoel

Er is een investeringsplan opgesteld om een tweede afzetmarkt te creëren. Naast de winkelverkopen wil het bedrijf de online verkopen een impuls geven om tot een beduidend hogere omzet te komen. Het doel van de investering is, naast de stabiele winkelverkopen, een stijging in de omzet te realiseren met behoud van marge om een gezond ondernemersloon uit de zaak te kunnen halen en de continuïteit van de onderneming te kunnen waarborgen. 

Ondernemer

Dochter Rowen, 25 jaar, is erg gedreven en ‘besmet’ met het visvirus. Ze is een bevlogen sportvisser. Van kinds af is zij beoogd opvolger en loopt zij mee in de zaak. Zij durft op de voorgrond te treden en kan weloverwogen beslissingen nemen. Ze is graag bereid te leren en is ook ondernemend kritisch. Na het overlijden van vader in 2013 heeft zij met hulp van een ondernemerscoach de touwtjes stevig in handen. Zij heeft werkervaring opgedaan als bedrijfsleidster bij een tuincentrum/bouwmarkt. Na een MBO-opleiding is zij gestopt met haar HBO-opleiding om de zaak van haar plotseling overleden vader over te nemen.

Moeder M.T.M. Leferink is altijd werkzaam geweest in de Hengelsportzaak. Ze is 54 jaar.

De taakverdeling is helder afgesproken tussen de twee vennoten. Rowen is het commercieel gezicht in de markt, doet de inkopen en de basisadministratie zodat zij weet wat er speelt en grip heeft op de zaak. Moeder heeft ondersteunende taken en verzorgt de verkoop in de winkel.

De partner van Rowen (loondienstverband elders) verleent hand en spandiensten in het bedrijf en springt bij indien gewenst.

Onderneming

Structuur
Het familiebedrijf is 58 jaar geleden opgericht. Hengelsportcentrum Van Benthem (www.hengelsportvanbenthem.nl) is uitgegroeid tot een specialist in de markt van professionele sportvissers met klanten verdeeld over heel Nederland. De afzetmarkt voor standaardartikelen is nu nog voornamelijk Oost-Nederland. 

Door de nieuwe, professionele webshop zal het marktgebied worden uitgebreid naar de Benelux en het nabij gelegen Duitsland. Door de actuele kennis en grote naamsbekendheid van Rowen zal Hengelsport Van Benthem als speciaalzaak een sterkere positie innemen.

Vaak worden hengelsportzaken gecombineerd met niet-hengelsport gerelateerde artikelen of een andere soort bedrijfstak. Van Benthem richt zich alleen op de hengelsport, waardoor zij zich kan onderscheiden t.o.v. de concurrentie.

De onderneming is actief als Vennootschap onder Firma en heeft twee Vennoten. 

organigram

Financieringsbehoefte

Voor de bouw van de webshop en aanpassing van de winkel is een kredietbehoefte van 
€ 81.000,- waarvoor een Crowdfund Financiering wordt gevraagd van € 65.000,-.

Investeringsoverzicht

Webshop (o.a. Team Nijhuis) € 30.000,-
Kassasysteem € 5.000,-
Aanpassing winkel € 5.000,-
Extra voorraad (vnl. t.b.v. webshop) € 25.000,-
Onvoorzien/werkkapitaal seizoensinkoop € 16.000,-
Totaal € 81.000,-
Eigen middelen € 5.000,-
Kortlopende lening Team Nijhuis € 11.000,-
Lening via Collin € 65.000,-

Leenbedrag: € 65.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden
Door de gekozen rechtsvorm Vennootschap Onder Firma zijn beide vennoten ter hoogte van het te lenen bedrag van € 65.000,- hoofdelijk aansprakelijk.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft een Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de jaarcijfers van 2015 en de prognoses voor 2016 en 2017. De scores zijn, in verband met de grote investering in een nieuwe activiteit, deels afgewaardeerd. De overall score komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De verkopen in de winkel zijn stabiel te noemen. Door de investering wordt de rentabiliteit beter en kan er een normaal ondernemersinkomen uit de zaak gehaald worden. Het geeft vertrouwen dat het ICT-bedrijf dat de webshop bouwt een deel van de investering voor zijn rekening neemt en dit als kortlopende lening wil verstrekken. Over 2015 is er, na privéopname, een netto cashflow overschot van € 7.000,- op een omzet van € 103.000,-. De verwachting is dat deze de komende periode stijgt naar € 43.000,- eind 2017 bij een omzet van € 475.000,-. De rentabiliteit wordt hiermee Ruim voldoende. 

Solvabiliteit
De solvabiliteit is ultimo 2015 26% op een balanstotaal van € 300.000,- (Ruim voldoende). Met ingang van 2014 wordt er weer jaarlijks toegevoegd aan het vermogen. Er zit een stille reserve in het eigen pand. De waarde is met een onderbouwde herwaardering opgenomen op de balans. De solvabiliteit groeit naar verwachting in 2016 naar 29% en in 2017 naar 39% (verwachte balanstotalen respectievelijk circa € 340.000,- en € 390.000,-). Voor nu wordt de score Ruim voldoende gehanteerd. 

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) eind 2015 is 1,3 (Ruim voldoende). De verplichtingen, zowel op de korte als lange termijn, kunnen voldaan worden uit de cashflow. Daarbij is er een rekening-courant limiet bij de huisbank. De current ratio stijgt over 2016 en 2017 volgens prognose respectievelijk naar 2,3 en 2,8 (Excellent). Voorzichtigheidshalve kwalificeren we de liquiditeit op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Er wordt een workshop/cursus Basis Vliegvissen aangeboden voor investeerders die vanaf € 2.500,- willen inleggen. 

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 1.500 geïnvesteerd.
01-06-2016 om 11:06
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
01-06-2016 om 11:06
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
01-06-2016 om 11:05
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
01-06-2016 om 11:04
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
01-06-2016 om 11:04

Ondernemer
Rowen van Benthem

Crowdfund Coach


Erwin Trapman