46407

Henk van Vulpen

€ 25.000  |  9,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 68
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 10-10-2023 in 1 uur volgeschreven door 68 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Henk van Vulpen
Sector Tuinbouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 15-09-2006
Website www.henkvanvulpen.nl

Leendoel

Henk van Vulpen is met zijn onderneming actief als hovenier waarbij hij tuinen aanlegt, sierbestrating legt, grondwerk verzet en hekwerk en schuttingen plaatst. Daarnaast heeft Henk een eigen kwekerij in de haagplanten. Middels deze financiering van € 25.000,- wenst Henk zijn haagplanten kwekerij verder uit te breiden.

In 2020 heeft Henk reeds een lening bij Collin verkregen, welke inmiddels zonder problemen is afgelost. Deze financiering was ook bestemd voor zijn haagplanten kwekerij en inmiddels zijn de eerste haagplanten klaar voor de verkoop. Haagplanten hebben een lange groeitijd van gemiddeld 3-5 jaar, waarbij sommige soorten er bijna 10 jaar over kunnen doen tot de gewenste hoogte van 180-200 cm is bereikt.

Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Uitbreiding haagplanten kwekerij € 25.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer voor de financiering is meneer H.D.C. van Vulpen handelend onder de naam Henk van Vulpen. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
  • Mevrouw A. Gijzen (partner) geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 25.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
  • Meneer H.D.C. van Vulpen en mevrouw A. Gijzen geven een negatieve hypotheekverklaring af op het onroerend goed aan de Graafsedijk 8, 5835CC te Beugen, kadastraal bekend als sectie R nummers 319 en 321 te Boxmeer. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder schriftelijke toestemming van de Zekerhedenagent. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en) zonder schriftelijke toestemming van de Zekerhedenagent. Daarnaast mag het pand zonder schriftelijke toestemming van de Zekerhedenagent niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een waarde van € 659.000,- op basis van de WOZ-waarde bepaling met waardepeildatum 01-01-2022 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 360.000,- en een openstaande schuld van € 346.817 per d.d. 31-12-2022.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Henk van Vulpen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Henk van Vulpen is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Henk van Vulpen, alsmede de waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid op dit moment. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De vaste activa bestaat voor € 500.000,- uit het onroerend goed aan de Graafsedijk 8, 5835CC te Beugen, welke is gewaardeerd tegen de aankoopsom in 2020. De langlopende schuld bestaat uit de financiering van het voornoemde onroerend goed met een schuld van € 346.817,- door Briqwise (gesecureerd met hypotheek) en een lening van vader ter hoogte van € 115.646,-. De kosten van 2022 bestaan voor €37.000 uit afschrijvingen.

Jaarcijfers

Balans na investering

Activa

  BNI
Vaste activa € 595.000
Vlottende activa € 25.000
Overige vlottende activa € –
Totaal € 620.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € 103.000
Langlopende schulden € 480.000
Kortlopende schulden € 37.000
Totaal € 620.000

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 143.000
Bruto winst € 127.000
Kosten € 107.000
Resultaat € 20.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-405720 heeft € 200 geïnvesteerd.
10-10-2023 om 14:04
investeerder-190616 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-10-2023 om 14:04
investeerder-405341 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-10-2023 om 14:04
investeerder-91610 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-10-2023 om 14:04
investeerder-28684 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-10-2023 om 14:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders