38779

Henny Bergervoet (Box 3)

€ 1.275.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 907
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 10-12-2020 in 25 uur volgeschreven door 907 investeerders

Samenvatting

Henny Bergervoet heeft al meer dan 34 jaar een succesvol installatie en loodgietersbedrijf, Bergervoet Installatietechniek B.V. Over de jaren heen is het bedrijf organisch gegroeid tot wat het bedrijf nu is. 

Over de jaren is hij zich steeds meer gaan specialiseren in de grote(re) projecten. Hiervoor werkt hij samen met bekende grote (beursgenoteerde) bouwbedrijven. Daarbij doet hij naast het specialistische werk ook technische controles en calculaties.

In 2002 heeft Henny het bedrijfscomplex met parkeerkelder aan de Esp 131 in privé aangekocht. Hierin is zijn bedrijf gevestigd inclusief een gegoede huurder. Nu krijgt hij de unieke kans om wederom in privé het commercieel bedrijfsvastgoed aan de Esp 133 aan te kopen. Op het moment is dit pand volledig verhuurd, maar op termijn kan Bergervoet Installatietechniek B.V. met een eenvoudige doorbraak verder uitbreiden.

Invloed coronavirus
Henny heeft al meer dan 34 jaar een succesvol loodgietersbedrijf Bergervoet Installatietechniek B.V., met een netto cashflow overschot van € 246.000,-, wat blijkt uit de tussentijdse cijfers t/m oktober 2020. 

Verder heeft hij in het verleden een aantal crises meegemaakt en deze heeft hij iedere keer goed doorstaan. Het bedrijf is organisch gegroeid tot wat het bedrijf nu is. Inmiddels staan zijn dochter en rechterhand Tommy te popelen om de zaak over te nemen, alleen vindt hij het zelf nu nog veel te leuk. De huurders van de Esp 133 zijn Dunlop en Hoogerdijk Technical Rubber.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 1.393.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.275.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 850.000,-. Bij aanvang van de lening bedraagt de Loan-to-Value (LTV) 83% en is aan het eind van de looptijd 67%. Bij de berekening van de LTV is geen rekening gehouden met de tweede hypothecaire inschrijving op de Esp 131 met een overwaarde van € 454.000 en de derde hypothecaire inschrijving op de Biesven 5 met een overwaarde van € 500.000,-, die de investeerders van Collin Crowdfund tevens verkrijgen.

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is de heer H.J.G. Bergervoet. Vanwege de gekozen financiering is de debiteur hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer materieel gezien de overwaarde op de privé woning.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.275.000 op het bedrijfscomplex met bedrijfsruimten, kantoorruimten, parkeerkelder, ondergrond en overige onroerende aanhorigheden aan de Esp 133 te Eindhoven gevestigd. De huidige marktwaarde in verhuurde staat bedraagt circa € 1.530.000 op basis van het taxatierapport met waardepeildatum 11 november 2020.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 500.000,- op het bedrijfscomplex met bedrijfsruimten, kantoorruimten, parkeerkelder, ondergrond en overige onroerende aanhorigheden aan de Esp 131 te Eindhoven gevestigd ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Coöperatieve Rabobank U.A. van € 1.750.000,- en een openstaande schuld van € 1.296.000,-. De huidige marktwaarde in verhuurde staat bedraagt circa € 1.720.000,- op basis van het taxatierapport met waardepeildatum 11 november 2020.
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte € 600.000,- op het woonhuis van de heer Bergervoet aan de Biesven 5 te Eindhoven gevestigd ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Welke is voorbelast met een eerste en een tweede hypothecaire inschrijving door Coöperatieve Rabobank U.A. van totaal € 713.024,- en een openstaande schuld van € 206.470,-. De WOZ-waarde op 01-01-2019 bedroeg € 718.000,-.
 • De heer H.J.G. Bergervoet geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Biesven 5 te Eindhoven. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis aan de Biesven 5 te Eindhoven wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving.
 • De heer H.J.G. Bergervoet geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het bedrijfspand aan de Esp 131 te Eindehoven. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand met als adres Esp 131 te Eindhoven wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het aan te kopen bedrijfspand aan de Esp 133 te Eindhoven en het bedrijfspand aan de Esp 131 te Eindhoven, worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening. 
 • Het is mogelijk om ieder kalenderjaar eenmalig kosteloos 10% extra van de lening af te lossen.

Video Pitch

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de aankoop van een bedrijfscomplex met bedrijfsruimten, kantoorruimten, parkeerkelder, ondergrond en overige onroerende aanhorigheden bestemd voor commerciële verhuur.

Ondernemer

Henny Bergervoet (1957) is getrouwd en heeft één dochter. 

Henny zit al zijn hele leven in de installatie en loodgieterswerk. Over de jaren is hij zich steeds meer gaan specialiseren in de grote(re) projecten. Hiervoor werkt hij samen met de bekende grote (beursgenoteerde) bouwbedrijven. Daarnaast doet hij naast het specialistische werk ook de technische controles en calculaties.

Henny is inmiddels 63 jaar en ondertussen is zijn dochter zich steeds meer binnen het bedrijf aan het bemoeien met projecten. Zij zou samen met Tommy van Weert, de rechterhand van Henny, het bedrijf over kunnen nemen. Voorlopig vindt ondernemer het veel te leuk om alles zelf te doen en blijft het liefst zo lang mogelijk zelf doorwerken.

Onderneming

Bergervoet Installatietechniek B.V. is opgericht in 1987 en inmiddels uitgegroeid tot een betrouwbare en duurzame partner, voor installaties in de utiliteitsbranche, betreffende warmte- en koelvoorzieningen. Gecertificeerd LMK voor gas- en stoomleidingen. Met beschikking over een eigen, compleet ingerichte werkplaats, kunnen zij hun opdrachtgevers op maat bedienen en prefab oplossingen bieden. Met een team van meer dan twintig ervaren en gediplomeerde werknemers zijn zij inzetbaar door geheel Nederland.

Men stelt zich ten doel en heeft reeds jarenlang bewezen, een vooraanstaande en betrouwbare installateur te zijn middels het fabriceren, assembleren, installeren en monteren van kwalitatief hoogwaardige warmte-/koelingsinstallaties, om zodoende een bijdrage te leveren aan het duurzaam en efficiënt benutten van energie.

Door de medewerkers als feitelijk kapitaal te beschouwen, verplichten ze zichzelf ertoe om ze op te leiden en bij te scholen. Verder staat Bergervoet Installatietechniek B.V. geregistreerd als een erkend leer- en stagebedrijf. Zowel binnen als buiten ons bedrijf verliezen we het menselijk aspect hierbij niet uit het oog.

Bedrijfscomplex
Het moderne bedrijfsgebouw (2004) met parkeerkelder is gelegen aan de entree van bedrijventerrein “Esp” te Eindhoven. 

Het bedrijventerrein heeft een hoogwaardige uitstraling en een goede beveiliging door middel van toegangscontrole middels een slagboominstallatie. Esp kenmerkt zich door de aanwezigheid van een mix van bedrijvigheid in o.a. productie en groothandel.

Het gebouw is opgebouwd uit een souterrain voor archiefruimte en een kantoorruimte verdeeld over de begane grond en eerste verdieping. Daarachter is een moderne bedrijfshal gelegen voorzien van een overhead deur. Onder het gebouw bevindt zich een parkeergarage die plaats biedt voor circa 28 auto’s.

Het gebouw is zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed bereikbaar. De John F. Kennedylaan zorgt voor de aansluiting van en naar het centrum van Eindhoven alsmede het snelwegennet A2 (Maastricht – Amsterdam). Op loopafstand bevind zich een opstapplaatsen voor het openbaar vervoer met een verbinding naar het centraal station. Het gehele complex is momenteel verhuurd aan Dunlop en Hoogerdijk Technical Rubber.

Het perceel heeft een totale oppervlakte van 1.405 m² en is op dit moment volledig in gebruik ten dienste van Dunlop en Hoogerdijk Technical Rubber. Het beschikt over een parkeerkelder ter grootte van circa 950 m² voorzien van 28 parkeerplaatsen en beschikt over energielabel A.

De keuze om in privé de bedrijfscomplexen aan te kopen is om fiscale redenen.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop bedrijfscomplex €1.295.000,- 
Overdrachtsbelasting € 78.000,-
Overige kosten koper € 20.000,-
Totale investeringsbehoefte € 1.393.000,-
Eigen inbreng € 118.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 1.275.000,-

 

Leenbedrag: € 1.275.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 850.000,-. Bij aanvang van de lening bedraagt de Loan-to-Value (LTV) 83% en is aan het eind van de looptijd 67%. Bij de berekening van de LTV is geen rekening gehouden met de tweede hypothecaire inschrijving op de Esp 131 met een overwaarde van € 454.000 en de derde hypothecaire inschrijving op de Biesven 5 met een overwaarde van € 500.000,-, die de investeerders van Collin Crowdfund tevens verkrijgen.

De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag vier dagen, waarna de lening rentedragend wordt.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is de heer H.J.G. Bergervoet. Vanwege de gekozen financiering is de debiteur hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer materieel gezien de overwaarde op de privé woning.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.275.000 op het bedrijfscomplex met bedrijfsruimten, kantoorruimten, parkeerkelder, ondergrond en overige onroerende aanhorigheden aan de Esp 133 te Eindhoven gevestigd. De huidige marktwaarde in verhuurde staat bedraagt circa € 1.530.000 op basis van het taxatierapport met waardepeildatum 11 november 2020.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 500.000,- op het bedrijfscomplex met bedrijfsruimten, kantoorruimten, parkeerkelder, ondergrond en overige onroerende aanhorigheden aan de Esp 131 te Eindhoven gevestigd ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Coöperatieve Rabobank U.A. van € 1.750.000,- en een openstaande schuld van € 1.296.000,-. De huidige marktwaarde in verhuurde staat bedraagt circa € 1.720.000,- op basis van het taxatierapport met waardepeildatum 11 november 2020.
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte € 600.000,- op het woonhuis van de heer Bergervoet aan de Biesven 5 te Eindhoven gevestigd ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Welke is voorbelast met een eerste en een tweede hypothecaire inschrijving door Coöperatieve Rabobank U.A. van totaal € 713.024,- en een openstaande schuld van € 206.470,-. De WOZ-waarde op 01-01-2019 bedroeg € 718.000,-.
 • De heer H.J.G. Bergervoet geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Biesven 5 te Eindhoven. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis aan de Biesven 5 te Eindhoven wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving.
 • De heer H.J.G. Bergervoet geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het bedrijfspand aan de Esp 131 te Eindehoven. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand met als adres Esp 131 te Eindhoven wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het aan te kopen bedrijfspand aan de Esp 133 te Eindhoven en het bedrijfspand aan de Esp 131 te Eindhoven, worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening. 
 • Het is mogelijk om ieder kalenderjaar eenmalig kosteloos 10% extra van de lening af te lossen.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Op natuurlijke personen is geen Dun & Bradstreet kwalificatie beschikbaar. Hierom is gekozen de vennootschappen van de heer Bergervoet te kwalificeren. De kwalificatie voor Bergervoet Holding B.V. is Laag risico. De kwalificatie van Bergervoet Installatietechniek B.V. is Verhoogd risico. Op basis van voornoemde vennootschappen van de heer Bergervoet is de Dun & Bradstreet kwalificatie Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we dan ook de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de IB-aangifte 2019, de som van de huurinkomsten, de (huidige en toekomstige) hypotheekverplichtingen van de commerciële vastgoedportefeuille. De rente en aflosverplichtingen van Collin Crowdfund zijn in de berekening meegenomen. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
Met een totale netto omzet van € 250.000,- van de verhuurinkomsten van het bedrijfscomplex de Esp 131 en 133, de inkomsten uit de holding en mogelijke dividenduitkering minus de huidige vaste kosten, rente- en aflosverplichtingen behoudt Henny een netto cashflow overschot na financiering van € 205.000,-. De afloscapaciteit kwalificeren wij hiermee als Goed.

Solvabiliteit
Op basis van de getaxeerde waarde van het bedrijfscomplex aan de Esp 131 en 133, de WOZ-waarde van het woonhuis inclusief de hypotheken op het woonhuis en het bedrijfscomplex aan de Esp 131 en 133 te Eindhoven komt de solvabiliteit uit op 30% op een totaalbalans van € 3.968.000,-. De solvabiliteit kwalificeren wij hiermee als Ruim Voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De debiteur is de heer H.J.G. Bergervoet. Vanwege de gekozen financiering is de debiteur hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer materieel gezien de overwaarde op de privé woning.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.275.000 op het bedrijfscomplex met bedrijfsruimten, kantoorruimten, parkeerkelder, ondergrond en overige onroerende aanhorigheden aan de Esp 133 te Eindhoven gevestigd. De huidige marktwaarde in verhuurde staat bedraagt circa € 1.530.000 op basis van het taxatierapport met waardepeildatum 11 november 2020.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 500.000,- op het bedrijfscomplex met bedrijfsruimten, kantoorruimten, parkeerkelder, ondergrond en overige onroerende aanhorigheden aan de Esp 131 te Eindhoven gevestigd ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Coöperatieve Rabobank U.A. van € 1.750.000,- en een openstaande schuld van € 1.296.000,-. De huidige marktwaarde in verhuurde staat bedraagt circa € 1.720.000,- op basis van het taxatierapport met waardepeildatum 11 november 2020.
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte € 600.000,- op het woonhuis van de heer Bergervoet aan de Biesven 5 te Eindhoven gevestigd ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Welke is voorbelast met een eerste en een tweede hypothecaire inschrijving door Coöperatieve Rabobank U.A. van totaal € 713.024,- en een openstaande schuld van € 206.470,-. De WOZ-waarde op 01-01-2019 bedroeg € 718.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het aan te kopen bedrijfspand aan de Esp 133 te Eindhoven en het bedrijfspand aan de Esp 131 te Eindhoven, worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op de Esp 133, als de tweede hypothecaire inschrijving op de Esp 131 en de privé vermogenspositie van de ondernemer kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-50128 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-12-2020 om 11:05
investeerder-66939 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-12-2020 om 11:01
investeerder-90378 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-12-2020 om 11:00
investeerder-130009 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
10-12-2020 om 10:59
investeerder-14241 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-12-2020 om 10:57

Ondernemer

Dochter, H.J.G. Bergervoet en T. van Weert

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur