32617

Herberg Binnen

€ 240.000  |  8,0% rente  |  66 maanden  Investeerders: 246
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 30-12-2019 in 1 uur volgeschreven door 246 investeerders

Samenvatting

Herberg Binnen is een familiebedrijf waar de familie Haagen sinds 1 juli 2000 hun gasten verwennen met service en kwaliteit. In 2018 heeft Robert Haagen de onderneming van zijn ouders overgenomen. Samen met zijn partner Ellen heeft Robert plannen uitgewerkt om in de grote zaal achter het restaurant 8 hotelkamers te realiseren. De combinatie van hotelkamers en een restaurant past goed in het historische pand en bij de locatie, centraal gelegen in het dorp, dichtbij de kust. Robert en Ellen geven een tweede hypothecaire inschrijving op hun woning en bedrijfspand ten behoeve van de investeerders.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 280.000,-. Naast de eigen inbreng wordt een financiering via Collin Crowdfund gevraagd van € 240.000,-. Hiervan wordt € 20.000 in depot aangehouden om onvoorziene uitloop in de bouwkosten te kunnen voldoen. Als 6 maanden na uitbetaling van de lening blijkt dat dit bedrag niet nodig is, dan wordt dit bedrag afgelost zonder aanvullende vergoeding. De looptijd is 66 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geld een lineaire maandelijkse aflossing in 60 maanden. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score voor Herberg Binnen is Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. 
De voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Herberg Binnen, een eenmanszaak gedreven door de heer E.R. Haagen. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer E.R. Haagen hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Ook hebben we mevrouw E. van Straaten als debiteur hoofdelijk meeverbonden. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van E.R. Haagen voor een bedrag van minimaal € 120.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Herberg Binnen worden in derde verband (achter de Rabobank en ING) verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 240.000,- op het woonhuis en bedrijfsmatig onroerend goed aan de Herenweg 59, 1935 AD te Egmond-Binnen, kadestraal bekend als C3118 (woongedeelte) en C3226 (horecagedeelte) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 700.000,- en openstaande schuld van € 643.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde na verbouwing van € 930.000,- op basis van een taxatierapport van 7 maart 2019.

Leendoel

Met de gevraagde financiering worden er acht compleet ingerichte hotelkamers gerealiseerd in Herberg Binnen. De uitbreiding vindt plaats in de huidige feestzaal achter het restaurant. De acht hotelkamers zijn volgens de planning voor het hoogseizoen in mei 2020 gereed.

Ondernemer

Robert Haagen exploiteert de Herberg Binnen (voorheen Het Wapen van Egmond-Binnen) inmiddels al bijna 20 jaar. Dit heeft Robert altijd gedaan samen met zijn vader en moeder. Sinds 2018 is besloten dat Robert de onderneming zelfstandig voortzet. Hiervoor is de vof omgezet in een eenmanszaak. Robert heeft veel ervaring als ondernemer en is daarnaast als kok verantwoordelijk in de keuken.

Ellen van Straaten helpt al langere tijd mee in de onderneming als partner van Robert. Nu de ouders van Robert niet meer actief betrokken zijn bij Herberg Binnen is Ellen meewerkend partner bij Herberg Binnen. Ellen heeft ruime ervaring in de catering en de verhuur van vakantiehuisjes, zij was eigenaresse van twee vakantiewoningen. Deze ervaring sluit goed aan bij de plannen van de herberg. Ellen is als gastvrouw dagelijks het gezicht van de herberg.

Onderneming

Herberg Binnen is momenteel een restaurant met een Frans-Nederlandse keuken, gelegen in het centrum van het dorp Egmond-Binnen. De vaste gasten van Herberg Binnen komen uit de regio en komen vaak al langere tijd naar het restaurant. In het hoogseizoen komen er veel toeristen naar de kust van Egmond waardoor het restaurant veel aanloop heeft. 

Naast de gunstige ligging in het dorp Egmond-Binnen heeft het restaurant een terras en meerdere zalen die geschikt zijn voor diverse gelegenheden en gezelschappen. In de zomer wordt goed geprofiteerd van het terras en daarnaast wordt met de verhuur van de zalen een extra omzet gegenereerd.

Uitbreidingsplannen
De ondernemers Robert en Ellen zien potentie om naast het restaurant ook gasten te laten overnachten in Herberg Binnen. Dit wil men doen door de grootste zaal te verbouwen tot acht hotelkamers. Elke kamer krijgt een eigen uitstraling en biedt plaats voor twee personen. Met de ontwikkeling van acht hotelkamers wordt Herberg Binnen daadwerkelijk een herberg, dus met overnachtingsmogelijkheid. Hiermee kunnen de ondernemers beter inspelen op de vele toeristen die naar deze streek komen en een overnachting zoeken. Ook versterken de activiteiten elkaar, denk aan het ontbijt en diner dat door de hotelgasten wordt afgenomen naast de overnachtingen. Hierdoor ontstaat een meer gediversifieerd en bestendig verdienmodel.
 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Uitbreiding investering (acht hotelkamers) € 260.000,-
Onvoorzien t.b.v. uitloop verbouwing € 20.000,-
Eigen inbreng E.R. Haagen € 40.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 240.000,-

Leenbedrag: € 240.000,-, hiervan wordt € 20.000 in depot aangehouden om onvoorziene uitloop in de bouwkosten te kunnen voldoen. Als 6 maanden na uitbetaling van de lening blijkt dat dit bedrag niet nodig is, dan wordt dit bedrag afgelost zonder extra vergoeding voor de investeerders.
Rente: 8,0%
Looptijd: 66 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij, daarna een lineaire maandelijkse aflossing

Overige financieringen

 • Hypothecaire lening van de Rabobank van in totaal € 643.000,- met een jaarlijkse aflossing van € 27.068,- 
 • Rekening courant-faciliteit van de Rabobank met een limiet van € 15.000,-
 • Rekening courant-faciliteit van de ING met een limiet van € 17.500,-

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Herberg Binnen, een eenmanszaak gedreven door de heer E.R. Haagen. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer E.R. Haagen hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Ook hebben we mevrouw E. van Straaten als debiteur hoofdelijk meeverbonden. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van E.R. Haagen voor een bedrag van minimaal € 120.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Herberg Binnen worden in derde verband (achter de Rabobank en ING) verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 240.000,- op het woonhuis en bedrijfsmatig onroerend goed aan de Herenweg 59, 1935 AD te Egmond-Binnen, kadestraal bekend als C3118 (woongedeelte) en C3226 (horecagedeelte) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 700.000,- en openstaande schuld van € 643.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde na verbouwing van € 930.000,- op basis van een taxatierapport van 7 maart 2019.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Herberg Binnen is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is bepaald op basis van de definitieve cijfers van 2018 en de prognosecijfers voor 2019 en 2020. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Afloscapaciteit 
De resultaten over 2018 van Herberg Binnen (omzet 2018: € 343.000,-, cashflow: € 49.000,-) waren voldoende om de bestaande rente en aflossing te voldoen. Het netto kasstroomoverschot bedroeg € 30.000,-. De verwachting op basis van de prognose over 2019 is dat er een omzet zal zijn van € 344.000,- met een bijbehorende cashflow van € 52.000,-. Dit geeft naar verwachting een netto cashflowoverschot van ruim € 24.000,-. Dit wordt ondersteund door de gerealiseerde omzet tot en met september 2019 (omzet: € 250.034,-). Hieruit kunnen wij afleiden dat de toekomstige rente en aflossing naar verwachting ook komende jaren in voldoende mate kan worden voldaan. Naar 2020 toe zullen de resultaten volgens prognose verder toenemen als gevolg van het opstarten van de exploitatie van de acht hotelkamers. Volgens prognose zullen deze ruim voldoende zijn om de rente en aflossing te voldoen (verwachte omzet: € 455.000,-, verwachte cashflow: € 102.000). In 2021 is het eerste volledige jaar inclusief de nieuwe kamers, de verwachte omzet bedraagt ca. € 542.000,-. We hebben de score voor afloscapaciteit voorzichtigheidshalve vastgesteld op Voldoende. 

Solvabiliteit
De solvabiliteit van Herberg Binnen is eind 2018 negatief. Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2018 – € 47.000,- op een balanstotaal van € 545.000,-. Door winsttoevoegingen zal het eigen vermogen per ultimo 2019 naar verwachting verbeteren tot – € 24.000,- op een balanstotaal van € 496.000,-. Ten slotte wordt er voor 2020 een eigen vermogen van € 38.000,- op een balanstotaal van € 712.000,- geprognosticeerd. Comfort geeft een aanzienlijke stille reserve door de hogere marktwaarde van het bedrijfspand ten opzichte van de boekwaarde. We hebben de score voor Solvabiliteit exclusief een correctie voor de stille reserve vastgesteld op Matig. 

Zekerheden
Voor deze lening gelden de volgende zekerheden:

 • De debiteuren zijn Herberg Binnen, een eenmanszaak gedreven door de heer E.R. Haagen. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer E.R. Haagen hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Ook hebben we mevrouw E. van Straaten als debiteur hoofdelijk meeverbonden. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 240.000,- op het woonhuis en bedrijfsmatig onroerend goed aan de Herenweg 59, 1935 AD te Egmond-Binnen, kadestraal bekend als C3118 (woongedeelte) en C3226 (horecagedeelte) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 700.000,- en openstaande schuld van € 643.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde na verbouwing van € 930.000,- op basis van een taxatierapport van 7 maart 2019.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Herberg Binnen worden in derde verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Een overlijdensrisicoverzekering op het leven van de heer E.R. Haagen (29-12-1975) voor een verzekerd bedrag van € 120.000,-.

Door de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemers, de verpanding in derde verband van de roerende zaken en de tweede hypothecaire inschrijving op de Herenweg 59 te Egmond-Binnen kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Vanaf € 500,- een voucher voor een hartelijke verwelkoming met koffie en gebak.

Vanaf € 1.000,- een dinerbon ter waarde van €50,-

Vanaf € 5.000,- bieden wij u 1 overnachting inclusief ontbijt voor 2 personen aan in de nieuwe herberg (inwisselen in overleg) 

De waardebon/voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-48052 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
30-12-2019 om 11:12
investeerder-115765 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-12-2019 om 11:11
investeerder-110567 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
30-12-2019 om 11:11
investeerder-7924 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-12-2019 om 11:11
investeerder-30033 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-12-2019 om 11:11

Ondernemer

Ellen van Straaten & Robert Haagen

Crowdfund Coach


Jan Erik Huininga