47467

Het Gerendal V.O.F.

€ 35.000  |  9,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 84
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-01-2024 in 1 uur volgeschreven door 84 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Het Gerendal V.O.F.
Sector Hotels
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 19-10-2023
Website www.hetgerendal.nl

Leendoel

Ron Boelen (40 jaar) en Chantal Kraft (46 jaar) exploiteren sinds december 2023 vanuit de man-vrouw V.O.F. het B&B hotel Het Gerendal in Schin op Geul. Het hotel is 1 kilometer gelegen van de eigen woning van Ron en Chantal  op een A-locatie in het Limburgse Heuvelland (1,5 kilometer vanaf het centrum van Valkenburg). Door de rustige setting is het hotel een perfecte uitvalsbasis voor wandelaars, fietsers, bezoekers aan Valkenburg en (aan de kerstmarkten) in de grotten van Valkenburg.

Om de rustigere maanden goed door te komen blijft Chantal haar ZZP-activiteiten binnen de zorg continueren en zal ook Ron waar mogelijk zichzelf verhuren aan zijn oud werkgever. Door extra werkkapitaal aan te trekken is de liquiditeitsbuffer gedurende het jaar voldoende.

Er wordt een lineaire lening van € 35.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden. De vaste rente bedraagt 9,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. 

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 35.000
Collin Direct € 35.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zij de heer R.N.M. Boelen en mevrouw C.A.G. Kraft handelend onder de naam Het Gerendal V.O.F. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijkheid is materieel op basis van de aanwezige overwaarde in de privé woning(en).  
  • Mevrouw C.A.G. Kraft geeft een negatieve hypotheekverklaring afgegeven op het woonhuis en bijbehorende garagebox met als adres Lunettestraat 34 en 34 G 1, 7204 NL te Zutphen, kadastraal bekend als sectie C nummers 3108 en 3146 te Zutphen. Het onroerend goed kent een WOZ-waarde van € 236.000,- per 01-01-2022 en een openstaande schuld van € 163.317,- per 31-12-2022. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden.
  • De heer R.N.M. Boelen en mevrouw C.A.G. Kraft geven een negatieve hypotheekverklaring afgegeven op het woonhuis met als adres Strucht 27 en 27 A, 6305 AE te Schin op Geul, kadastraal bekend als sectie C nummer 1427 te Schin op Geul. Het onroerend goed kent een WOZ-waarde van € 398.000,- per 01-01-2022 en een openstaande schuld van € 453.826,- per 31-12-2022. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Het Gerendal V.O.F. is Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling mede gebruik gemaakt van de balans na investering en de exploitatieprognoses voor de eerste twee operationele jaren. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De verwachte omzet in Het Gerendal V.O.F. is gebaseerd op ervaringscijfers van de vorige eigenaren alsmede andere hotels in de nabije omgeving. In de prognose is geen rekening gehouden met ZZP-inkomsten van de vennoten. Deze inkomsten zijn voldoende om te voorzien in privé waardoor men niet afhankelijk is van de inkomsten uit het B&B hotel. 

De vaste activa (waaronder het onroerend goed en de overname inventaris/goodwill) is aflossingsvrij hypothecair gefinancierd door particuliere financiers (waaronder de verkoper) tegen 7%. Aangezien beide leningen (met respectievelijk 36 en 48 maanden looptijd) aflossingsvrij zijn kan de lening via Collin Crowdfund bij aanvang van de lening en in maximaal 36 maanden worden afgelost.

Jaarcijfers

Balans overzicht na investering

Activa

  BNI
Immateriële vaste activa € 95.000
Materiële vaste activa € 695.000
Vlottende activa € 35.000
Totaal € 825.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € 15.000
Langlopende schulden € 798.000
Kortlopende schulden € 12.000
Totaal € 825.000

Kasstroom prognose eerste 12 maanden

Omzet € 239.000
Inkoop € 48.000
Overige kosten € 66.000
Rentelasten Collin Crowdfund € 3.000
Rentelasten overig € 54.000
Afschrijvingen € 42.000
Privé € 30.000
Genormaliseerde cashflow € 38.000
Aflossingen Collin Crowdfund € 12.000
Aflossingen overig € 0
Netto cashflowoverschot € 26.000

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
24-01-2024 om 11:03
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
24-01-2024 om 11:03
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
24-01-2024 om 11:03
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
24-01-2024 om 11:03
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
24-01-2024 om 11:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders