45011

Het Knippandje

€ 75.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 128
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 8-05-2023 in 1 uur volgeschreven door 128 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Het Knippandje
Sector Verzorging
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Verduurzaming pand
Datum van oprichting 01-08-1995
Website www.knippandje.nl

Leendoel

Wouter en Jolanda van der Linden exploiteren sinds 1995 ‘Het Knippandje’. Een kapsalon voor dames en heren waar klanten ook terecht kunnen voor schoonheidsbehandelingen of cryolipolyse behandelingen. Om het pand te kunnen verduurzamen willen ze een warmtepomp en boiler plaatsen, extra zonnepanelen, het dak isoleren en nieuw glas plaatsten. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor het verduurzamen van ‘Het Knippandje’. 

Er wordt een lineaire lening van € 75.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een vaste rente van 7,5% per jaar en een slottermijn van € 50.000,-. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verduurzaming € 75.000
Totaal € 75.000
Collin Direct € 75.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn mevrouw J. van der Linden-van Eck en de heer W. van der Linden handelend onder de naam Het Knippandje. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op de bedrijfswoning.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 75.000,- op de bedrijfswoning aan de Nootweg 61, 1231 CR te Loosdrecht, kadastraal bekend als sectie C nummer 6031, te Loosdrecht verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 325.000,- en een openstaande schuld van € 306.500,- per 31-12-2022. Hiervan is € 230.500,- in privé en € 76.000,- behoort tot het zakelijke gedeelte. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 471.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2022. Per 28-11-2019 heeft het onroerend goed een taxatiewaarde van € 650.000,-.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 75.000,- op de garagebox aan de Nootweg 61, 1231 CR te Loosdrecht, kadastraal bekend als sectie C nummer 6030, te Loosdrecht verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is in 2021 aangekocht voor € 29.000,-.
 • Mevrouw J. van der Linden-van Eck en de heer W. van der Linden geven een negatieve hypotheekverklaring af op de bedrijfswoning aan de Nootweg 61, 1231 CR te Loosdrecht, kadastraal bekend als sectie C nummer 6031. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de bedrijfswoning mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Het Knippandje worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • Aanvullend heeft geldnemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Het Knippandje is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Het Knippandje. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De vaste activa in 2022 bestaan uit het pand (€ 68.000,-) en inventaris (€ 17.000,-). De langlopende schulden in 2022 bestaan uit een hypothecaire schuld (€ 76.000,-) en leaseverplichting (€ 10.000,-). 

De fiscale eigen vermogenspositie is door de corona jaren en de hogere privé onttrekkingen afgenomen. Daarnaast is er een stille reserve in het pand aanwezig. Voor het zakelijke deel bedraagt deze ca. € 85.000,-. De ondernemers verwachten de privé onttrekkingen dit jaar weer in balans te kunnen brengen met het gerealiseerde resultaat.

Jaarcijfers

Balans overzicht concept 2022

Activa

  concept 2022
Vaste activa € 85.000
Vlottende activa € 13.000
Overige vlottende activa € 1.000
Totaal € 99.000

Passiva

  concept 2022
Eigen vermogen € -14.000
Langlopende schulden € 86.000
Kortlopende schulden € 27.000
Totaal € 99.000

Winst- en verliesrekening concept 2022

Omzet € 201.000
Bruto winst € 182.000
Kosten € 88.000
Resultaat € 94.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-69069 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-05-2023 om 14:04
investeerder-58301 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-05-2023 om 14:04
investeerder-376441 heeft € 200 geïnvesteerd.
08-05-2023 om 14:03
investeerder-110720 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-05-2023 om 14:03
investeerder-110836 heeft € 200 geïnvesteerd.
08-05-2023 om 14:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders