43736

“Het Viscentrum” Peter de Graaf en Zoon (2)

€ 40.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 125
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 10-11-2022 in 1 uur volgeschreven door 125 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam “Het Viscentrum” Peter de Graaf en Zoon
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Herfinanciering en werkkapitaal
Datum van oprichting 02-07-2012
Website www.viscentrum.nl

Leendoel

Eric en Patrick de Graaf (vader en zoon) exploiteren samen de vennootschap onder firma “Het Viscentrum” Peter de Graaf en Zoon, waarmee zij op diverse markten staan in Baarn en omgeving. Peter de Graaf is de vader van Eric, die de onderneming 1998 heeft overgenomen van zijn vader (de oprichter). Op dit moment hebben zij een bestaande financiering via Collin Crowdfund. Deze wordt conform terugbetaalschema afgelost, met een openstaand saldo van € 108.928,67 op 3-11-2022. De nieuwe financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor de herfinanciering van een lening via Swish Fund Finance en voor werkkapitaal.

Er wordt een lineaire lening van € 40.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering € 16.000
Werkkapitaal € 24.000
Totaal € 40.000
Collin Direct € 40.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is "Het Viscentrum" Peter de Graaf en Zoon. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard en bestaat uit de overwaardes op de privéwoningen.
  • Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op de bedrijfswoning aan de Eemweg 47 te Baarn, kadastraal bekend als sectie G, nummer 478 te Baarn, ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving van cumulatief € 1.040.000,- en openstaande schulden van € 400.000,- (privé) en € 203.000,- (zakelijk). Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.006.000,- op basis van de WOZ-waarde d.d. 01-01-2021. De woning is in 2019 getaxeerd voor € 1.230.000,-. Bij uitwinning van de zekerheden zullen de investeerders uit de bestaande financiering (leningnummer 38296) eerste in rang zijn en de investeerders uit deze financiering (leningnummer 43736) tweede in rang.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van "Het Viscentrum" Peter de Graaf en Zoon worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De heer D.J. de Graaf geeft een negatieve hypotheekverklaring af op de bedrijfswoning aan de Eemweg 47 te Baarn, kadastraal bekend als sectie G, nummer 478 te Baarn. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor "Het Viscentrum" Peter de Graaf en Zoon is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van "Het Viscentrum" Peter de Graaf en Zoon. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De vaste activa 2021 bestaan uit de bedrijfswoning (€ 350.000,-), inventaris (€ 7.000,-) en vervoersmiddelen (€ 114.000,-). De langlopende schulden bestaan uit leningen bij de Rabobank (hypothecair: € 203.000,- en middellang: € 9.000,-), Collin Crowdfund (€ 129.000,-) en lease (€ 16.000,-). De lening via Swish Fund Finance valt onder de kortlopende schulden.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021

Activa

  2021
Vaste activa € 471.000
Vlottende activa € 27.000
Overige vlottende activa € 6.000
Totaal € 504.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 43.000
Langlopende schulden € 356.000
Kortlopende schulden € 105.000
Totaal € 504.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 552.000
Bruto winst € 358.000
Kosten € 224.000
Resultaat € 134.000

Winst- en verliesrekening tussentijdse cijfers 2022 t/m september

Omzet €442.000
Bruto winst € 292.000
Kosten € 173.000
Resultaat € 119.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-57529 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-11-2022 om 14:04
investeerder-36260 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-11-2022 om 14:04
investeerder-325155 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-11-2022 om 14:04
investeerder-109692 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-11-2022 om 14:04
investeerder-66985 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-11-2022 om 14:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders