31684

HGN Europe

€ 60.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 80
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 8-02-2019 in 21 uur volgeschreven door 80 investeerders

Samenvatting

Sinds de oprichting in 2013 heeft Shake It (www.shake-it-cocktails.nl) zich in rap tempo ontwikkeld tot één van de meest toonaangevende evenementenbureaus op het gebied van unieke (all-in) barconcepten. Met meerdere cocktailbars, smoothiebars, koffiebars, gin & tonicbars, champagnebars en nog veel meer, zorgt Shake It voor een creatieve vertaling van de (bedrijfs-)doelstellingen. Dit allemaal met het doel om de ultieme beleving voor gasten te creëren op bijvoorbeeld beursstands, bedrijfsfeesten, festivals en privéfeesten.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 60.000,-. De looptijd is 60 maanden. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert HGN Europe als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur voor de financiering is de heer D. Poland , handelend onder de naam HGN Europe. De prive vermogenspositie is beperkt. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van HGN Europe worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De financiering zal gebruikt worden om de huidige en nieuwe marketing campagnes te optimaliseren, aansluitend op de aangepaste bedrijfsstrategie van Business to Consumer en Business to Business.

Ondernemer

Dennis Poland (34) uit Alkmaar, is al vanaf zijn zestiende levensjaar werkzaam in de horeca, waarbij hij in 2013 van zijn passie zijn werk heeft kunnen maken.

Onderneming

Shake It
Sinds de oprichting in 2013 heeft Shake It zich in rap tempo ontwikkeld tot één van de meest toonaangevende evenementenbureaus op het gebied van unieke (all-in) barconcepten. Met onze cocktailbar, smoothiebar, koffiebar, gin & tonicbar, champagnebar en nog veel meer, zorgen wij voor een creatieve vertaling van uw doelstelling. Ons doel is de ultieme beleving voor uw gasten creëren op bijvoorbeeld beursstands, bedrijfsfeesten, festivals en privéfeesten. De combinatie van creativiteit, jarenlange ervaring, flexibiliteit en een excellente uitvoering met oog voor detail leidt tot ongekende en spraakmakende evenementen.

Doelstelling
De doelgroep was 50% B2B en 50% B2C tot mei 2018 en sindsdien is doelstelling geworden om de B2B markt uit te breiden naar 90% B2B en 10% B2C. 

Wij werken voor veel vaste werkgevers, waarbij wij geregeld onze diensten faciliteren in het buitenland; Londen, Parijs, Kopenhagen en Duitsland. De diensten die wij aanbieden zijn uniek in zijn soort, waarmee wij ons onderscheiden is dat wij alles leveren uit eigen beheer en hiermee snel kunnen schakelen maar ook voor scherpe tarieven onze diensten kunnen aanbieden.

Door middel van de investering zal onze huidige online uitstraling professioneler en zakelijker uiterlijk krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de algemene content, aangepaste marketing campagnes, meerdere talen aanbieden van onze diensten. Deze investering zal naar verwachting zorgen voor een groei van 30% in de aankomende twee jaren.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Werkkapitaal €60.000,-
Totale Financieringsbehoefte €60.000,-
Lening via Collin Crowdfund €60.000,-

Leenbedrag: € 60.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing 

Risico

Zekerheden en voorwaarden
• De debiteur is de heer D. Poland ten deze handelend onder de naam HGN Europe. De prive vermogenspositie is beperkt
• De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van HGN Europe worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor HGN Europe is Verhoogd risico.

Collin Credit Score 
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de jaarcijfers van 2017 en gerealiseerde cijfers tot en met november 2018. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
In 2017 bedroeg de omzet ruim € 350.000,- met een resultaat voor privé van € 80.000,-. De privé opnamen bedroegen dit jaar ruim € 45.000,-. In 2017 is er tevens aan de belastingen van twee jaar, 2015 en 2016, voldaan ter hoogte van in totaal ongeveer € 30.000,-, waardoor de cashflow licht positief was.
In 2018 is er tot en met november een omzet gerealiseerd ter hoogte van ruim € 265.000,-, met een resultaat voor privé van € 66.000,-. In 2018 waren de privé opnamen gelijk aan 2017 en daarmee de cashflow toereikend voor de toekomstige aflossingsverplichtingen. In 2019 wordt het huidige huurhuis aangekocht, waardoor de privé opnamen naar verwachting lager uit zullen vallen en daarmee de cashflow toereikend voor de financiering via Collin Crowdfund. Wij kwalificeren de Rentabiliteit op Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit bedroeg per ultimo 2017 54% op een balanstotaal van ruim € 93.000,-. Door de verwachte winsttoevoeging eind 2018 is het eigen vermogen per ultimo 2018 verder gestegen naar 56% op een balanstotaal van € 127.000,-. Wij kwalificeren de Solvabiliteit op Goed.

Liquiditeit
Binnen het bedrijf zijn er afgelopen jaren voldoende vlottende activa aanwezig geweest om aan de kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen. Met de financiering is voldoende rekening gehouden met de liquide positie, zodat deze voldoende stabiliteit biedt bij de verdere positionering van het merk. Wij beoordelen de Liquiditeit op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-2637 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-02-2019 om 11:05
investeerder-22353 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-02-2019 om 11:05
investeerder-23745 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-02-2019 om 11:04
investeerder-67678 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-02-2019 om 11:04
investeerder-55801 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-02-2019 om 11:04

Ondernemer

Dennis Poland

Crowdfund Coach


Diederick Horsten