39865

HiFi Klubben Breda

€ 250.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 286
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 9-08-2021 in 3 uur volgeschreven door 286 investeerders

Samenvatting

Breda Hifi is recent verhuisd naar een andere locatie en wordt een franchisevestiging van Olaf van Gremberghe. HiFi Klubben verkoopt hoogwaardige audio- en video apparatuur. De opening van de vestiging staat gepland voor begin september 2021.

Invloed coronavirus
Corona heeft nauwelijks impact gehad op HiFi Klubben in Nederland. De omzet in Nederland in de periode april 2020 – maart 2021 was ongeveer gelijk aan het jaar daarvoor. Doordat sterk gestuurd is op de kosten en marge, was het bedrijfsresultaat hoger. 

Financieringsbehoefte
De totale investering is € 332.000,-. Hiervan wordt € 47.000 door crediteuren gefinancierd. Met een eigen inbreng van € 35.000,- is de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 250.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 54 maanden. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie van Dun & Bradstreet Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. 
De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

 • De debiteuren zijn H.J. van Gremberghe (t.h.o.d.n. Breda Hifi) en zijn partner R.J. van Gremberghe-Schilders. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de debiteuren hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van H.J. van Gremberghe voor een bedrag van € 250.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Breda Hifi worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • H.J. van Gremberghe en R.J. van Gremberghe-Schilders geven een negatieve hypotheekverklaring af op het privé woonhuis. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privé woning wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Op dit moment is er sprake van beperkte overwaarde in het onderpand op basis van de WOZ waarde.
 • HiFi Klubben Netherlands B.V. en Audionord International A/S geven een terugkoopverklaring af aan de investeerders van Collin Crowdfund voor de betaalde voorraden gelijk aan 80% van de aanschafwaarde.
 • HiFi Klubben Netherlands B.V. en Audionord International A/S geven een terugkoopverklaring af aan de investeerders van Collin Crowdfund voor de vaste activa (inventaris en installaties) gelijk aan 80% van de boekwaarde met een afschrijvingstermijn van 60 maanden.
 • HiFi Klubben Netherlands B.V. en Audionord International A/S geven een verklaring af aan de investeerders van Collin Crowdfund voor het vergoeden van bouwkundige voorzieningen aan het pand, gelijk aan 80% van de boekwaarde van de bouwkundige voorzieningen met een afschrijvingstermijn van 60 maanden.
 • Het is mogelijk per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag extra af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Leendoel

De nieuwe vestiging met showroom wordt turn-key overgedragen aan de franchisenemer. De financiering wordt aangewend voor de bouwkundige aanpassingen, inrichting en voorraad. Daarnaast wordt de financiering aangewend voor een garantiestelling aan het hoofdkantoor van HiFi Klubben in Denemarken en het werkkapitaal.

Ondernemer

Olaf van Gremberghe (1970) is gehuwd met Rosemarie van Gremberghe – Schilders (1975), samen hebben ze twee kinderen. Olaf is opgeleid als geluidstechnicus bij het SAE Intituut in Rotterdam. De eerste jaren werkt hij bij het Nederlands Omroep Bedrijf NOB, waarna hij de overstap maakte naar een commerciële functie. Sinds 2004 was hij werkzaam bij Media Markt en is daar gegroeid van verkoper tot in leidinggevende functies. Sinds 2018 was hij als Store Manager eindverantwoordelijk voor Media Markt in Bergen op Zoom.

Olaf is een echte muziek- en audioliefhebber en krijgt nu de kans om een eigen Hifi Klubben-vestiging te beginnen, waarbij zijn kennis en ervaring goed tot zijn recht komen. Ter voorbereiding en om ervaring op te doen, werkt Olaf nu al in een HiFi Klubben vestiging totdat zijn eigen winkel gereed is.

Onderneming

HiFi Klubben bestaat al 40 jaar en heeft in Europa inmiddels meer dan 100 winkels en webshops. HiFi Klubben is Europa’s grootste onafhankelijke retailer in kwaliteitsaudio- en video apparatuur.

Geschiedenis
In 1980 richt Peter Lyngdorf in Denemarken Hi-Fi Klubben op als postorderbedrijf voor hifi-apparatuur die tot dan niet verkrijgbaar was in Denemarken. Met behulp van twee showrooms brengt hij onder andere zijn Cervin Vega luidsprekers aan de man. In 1983 verkrijgt hij het importeur-schap voor het Japanse Denon en wordt het luidsprekermerk DALI opgericht; nog steeds een nauw aan HiFi Klubben verwant merk. In 1987 wordt de eerste Noorse HiFi Klubben winkel geopend waarna in 1988 een keten in Zweden wordt overgenomen. Met de acquisitie van de grote Deense concurrent Audioscan wordt een grote stap voorwaarts gezet. Een van de belangrijkste merken, NAD, wordt in 1991 overgenomen door HiFi Klubben. Met de legendarische firma TACT wordt de eerste volledig digitale versterker geïntroduceerd. Vanaf 2001 wordt de eerste Deense franchise vestiging geopend en een jaar later wordt HiFi Klubben’s eigen huismerk Argon Audio opgericht. 

Sinds 2011 is HiFi Klubben in Nederland aanwezig door de overname van het legendarische RAF in Amsterdam. In 2021 bestaat HiFi Klubben Nederland uit dertien eigen winkels en een webshop. Het doel is om de organisatie uit te breiden naar een landelijk dekkend netwerk van meer dan 20 fysieke winkels, grotendeels in franchiseverband.

Markt 
HiFi Klubben bevindt zich in het midden en hogere segment van audio- en videoapparatuur. De klantenkring bestaat uit muziekliefhebbers die op zoek zijn naar het beste geluid binnen budget. Uniek aan het HiFi Klubben-concept zijn de demo-ruimtes: de HiFi Klubben Experience. HiFi Klubben ziet haar winkels als showrooms waar klanten het product assortiment optimaal kunnen beleven, beluisteren en testen. De laagdrempeligheid is ‘key to success’. Een medewerker van HiFi Klubben kan iedere klant in eenvoudige bewoordingen uitleggen wat de mogelijkheden zijn van de producten en de eigenschappen. 

De laatste jaren is er met succes ingezet op een echte ‘omni-channel’ strategie. De kruisbestuiving tussen fysieke winkels en de HiFi Klubben webshop werpt zijn vruchten af. Belangrijk onderdeel hiervan is de beleving die de klant alleen in de fysieke winkels kan ervaren met deskundig en enthousiast personeel en advies op maat. De fysieke winkels en online omgeving vormen daardoor één geheel.
De winkels profiteren door middel van het toekennen van online omzet en marge gerelateerd aan het desbetreffende verzorgingsgebied. Ondanks dat, komt driekwart van de omzet uit de fysieke winkel. 

Klanten kunnen lid worden van de HiFi Klubben klantenclub. In ruil voor het abonneren op de HiFi Klubben nieuwsbrief is de klant lid en daarmee voorzien van 5 jaar gratis garantie, speciaal ledenvoordeel, 60 dagen ‘buy & try’ en uitnodigingen voor leden-events in de winkels.

Het onderscheidend vermogen zit in het assortiment: voor elke portemonnee een kwalitatief goede geluid oplossing die vakkundig gedemonstreerd en desgewenst thuis geïnstalleerd wordt. De propositie “5 jaar garantie voor clubleden” is uniek. Dat geeft de klant een zeker gevoel en mocht er onverhoopt toch iets mis zijn, is er een snelle oplossing voorhanden. Een relatief kleinschalige, goed bereikbare winkel zorgt ervoor dat klanten geen nummer zijn maar persoonlijk geholpen worden door een gepassioneerde medewerker.

Breda HiFi
Na vijf jaar in de Korte Brugstraat is de vestiging onlangs verhuisd naar de Nieuwe Ginnekenstraat in Breda. Het ‘track record’ van de afgelopen jaren laat zien dat de omzet en winstgevendheid zich positief ontwikkelen en dat een ruimere winkel op een betere locatie nog meer ruimte geeft voor groei. Klanten vinden het belangrijk om hun aanschaf met de auto op te kunnen halen en daarom is gekozen voor een locatie waar men met de auto voor de deur kan parkeren.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Bouwkundige voorzieningen, inventaris en installaties € 160.000,-
Showroom en voorraad € 108.000,-
Waarborgsom HiFi Klubben € 40.000,-
Werkkapitaal € 24.000,-
Totale investering € 332.000,-
Eigen inbreng € 35.000,-
Crediteuren € 47.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 250.000,-

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 54 maanden.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor de Eenmanszaak H.J van Gremberghe t.h.o.d.n. Breda Hifi is Verhoogd risico. Dun&Bradstreet heeft in mei 2021 voor Audionord International A/S een kwalificatie afgegeven van Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is bepaald aan de hand van de balans na investering en de prognoses voor de komende drie jaar. De prognoses passen bij de markt en ervaringscijfers van de bestaande vestigingen van de franchiseformule. De cijfers zijn opgesteld door de franchisegever, in samenwerking met de ondernemer en zijn eigen financieel adviseur. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Afloscapaciteit 
Over de eerste twaalf maanden na de opening wordt een gefactureerde omzet begroot van € 1.315.000,- Na privé-opnamen en aflossingen resteert er een netto cashflow overschot van € 12.000,-. In het tweede jaar wordt een omzet geprognosticeerd van € 1.498.000,- en een netto cashflow overschot na privé en aflossingen van € 11.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
Het eigen vermogen op het moment van financiering bedraagt € 35.000,-. Op een balanstotaal van € 332.000,- betekent dat een solvabiliteit van ruim 10%. Door het bedrijfsresultaat en aflossingen wordt een gelijkblijvende solvabiliteit (11%) begroot aan het eind van het eerste jaar. Door de verwachte winsttoevoeging aan het einde van het tweede jaar, neemt het eigen vermogen naar verwachting toe en wordt een solvabiliteit begroot van 21% op een balanstotaal van € 359.000. Wij kwalificeren de solvabiliteit bij aanvang als Matig.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn H.J. van Gremberghe (t.h.o.d.n. Breda Hifi) en zijn partner R.J. van Gremberghe-Schilders. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de debiteuren hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van H.J. van Gremberghe voor een bedrag van € 250.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Breda Hifi worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • H.J. van Gremberghe en R.J. van Gremberghe-Schilders geven een negatieve hypotheekverklaring af op het privé woonhuis. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privé woning wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Op dit moment is er sprake van beperkte overwaarde in het onderpand op basis van de WOZ waarde.
 • HiFi Klubben Netherlands B.V. en Audionord International A/S geven een terugkoopverklaring af aan de investeerders van Collin Crowdfund voor de betaalde voorraden gelijk aan 80% van de aanschafwaarde.
 • HiFi Klubben Netherlands B.V. en Audionord International A/S geven een terugkoopverklaring af aan de investeerders van Collin Crowdfund voor de vaste activa (inventaris en installaties) gelijk aan 80% van de boekwaarde met een afschrijvingstermijn van 60 maanden.
 • HiFi Klubben Netherlands B.V. en Audionord International A/S geven een verklaring af aan de investeerders van Collin Crowdfund voor het vergoeden van bouwkundige voorzieningen aan het pand, gelijk aan 80% van de boekwaarde van de bouwkundige voorzieningen met een afschrijvingstermijn van 60 maanden.
 • Het is mogelijk per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag extra af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Door zowel terugkoopverklaringen, de persoonlijke aansprakelijkheid en de negatieve hypotheekverklaring kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Alle investeerders worden uitgenodigd voor een Investeerdersdag om kennis te maken met de ondernemer en HiFi Klubben. 

De uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-1723 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
09-08-2021 om 14:56
investeerder-68233 heeft € 15.000 geïnvesteerd.
09-08-2021 om 14:46
investeerder-110843 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-08-2021 om 14:44
investeerder-49650 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
09-08-2021 om 14:40
investeerder-2229 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-08-2021 om 14:39

Ondernemer

Olaf van Gremberghe

Crowdfund Coach


Henk Beke