Hoe werkt lenen bij vastgoed?

Hoe werkt lenen via crowdfunding bij Collin Crowdfund
1. Indicatieve leningvoorwaarden opvragen

Via ‘vraag een lening aan’ kunt u het leningaanvraagproces starten. Binnen enkele minuten kunt u een indicatief leningvoorstel opvragen. Hiervoor hoeft u alleen enkele persoonsgegevens en bedrijfsgegevens in te voeren. Dit voorstel is gebaseerd op de gegevens die u invoert, gegevens van de Kamer van Koophandel en gegevens van onze creditratingpartner Dun & Bradstreet.
Dit voorstel is onder voorbehoud van wijzigingen en nog aan te leveren informatie, ten tijde van de verdere beoordeling van de aanvraag. Aan dit voorstel kunnen geen rechten worden ontleend.

U ontvangt een definitief voorstel voor uw financieringsaanvraag na een beoordeling van de nog te ontvangen informatie en de verdere beoordeling van uw aanvraag.

2. Registreren

Als u aangeeft dat u het indicatieve leningvoorstel interessant vindt kunt een wachtwoord kiezen waarna automatisch uw persoonlijke ‘Mijn Collin’ account wordt aangemaakt. Het ‘Mijn Collin’ account is uw persoonlijke omgeving waar uw leningaanvraag terug is te vinden.

3. Beoordeling van uw aanvraag

Om uw leningaanvraag te beoordelen zijn de volgende documenten nodig:

 • Informatie over het aan te kopen object, o.a.:
  • Adresgegevens
  • Specificatie financieringsbehoefte, eigen middelen etc.
 • Bij een bestaande onderneming: De meest recente jaarrekening(en)
 • Bij een startende onderneming: Begroting na aankoop van het object
 • Recente taxatie of waardebepaling van het onroerend goed
 • Uw meest recente IB-aangifte
 • Eventuele huurovereenkomsten

Afhankelijk van de specifieke situatie van uw leningaanvraag kunnen er aanvullende documenten opgevraagd worden.

Voor de beoordeling van de leningaanvraag kan door Collin een BKR toets worden opgevraagd bij stichting Bureau Krediet Registratie (BKR).

(Interne) Crowdfund Coach

Als u digitaal een indicatief rentevoorstel heeft ontvangen, neemt uw Crowdfund Coach binnen twee werkdagen contact met u op. De Crowdfund Coach vormt bij een bezoek (aan uw bedrijf) een oordeel over de mogelijkheden tot de financiering van het vastgoed. Deze informatie is ook een onderdeel van de totale kredietwaardigheidsbeoordeling. Op basis van de cijfers en prognoses wordt onder andere het Collin Credit Score-model ingevuld. De uitkomst hiervan is belangrijk voor de kredietcheck en bepaalt de bandbreedte waarbinnen de rente wordt vastgesteld. Na een positief advies van de Crowdfund Coach, beoordeelt de Risk Coach onafhankelijk de kredietwaardigheid van uw leningaanvraag.

Risk Coach

Als de Crowdfund Coach op basis van de Collin Credit Score en de Dun & Bradstreet-score positief adviseert, wordt de aanvraag voorgelegd aan de Risk Coach. Deze voert een gedegen, onafhankelijke risicoanalyse uit. Hij toetst de aanvraag stapsgewijs op bijvoorbeeld duidelijkheid kredietbehoefte, de afloscapaciteit en de correctheid van de cijfers en/of prognoses. Daarnaast wordt van hem een inschatting van de risico’s gevraagd. Denk hierbij aan het managementrisico, structuurrisico, operationeel risico etc.

Groen Licht Commissie

Als de Risk Coach positief adviseert, beoordeelt de Groen Licht Commissie de aanvraag. De Groen Licht Commissie bestaat uit ervaren directieleden en Manager Financieringen van Collin met ruime ervaring in bedrijfsfinancieringen. Pas als deze commissie akkoord is met de leningaanvraag plaatst Collin deze op de website.

4. Pitch

Een essentieel onderdeel van uw leningaanvraag is uw pitch. Dit is de tekst die uiteindelijk op onze website komt. Op basis van deze tekst besluiten investeerders of zij gaan investeren in uw leningaanvraag. Daarom is het heel belangrijk om hier de juiste aandacht aan te geven.
De pitch kent een standaard opbouw, opdat onze investeerders weten waar ze de door hen gewenste informatie kunnen vinden. De pitch bevat de volgende kopjes: samenvatting, ondernemer, onderneming, financieringsbehoefte, risico en extra beloning. De pitches van de reeds geplaatste aanvragen geven u een beeld van de opbouw en de inhoud.

Aangeraden wordt om een representatieve foto op te nemen met daarin een verwijzing naar uw LinkedIn-profiel. Op deze wijze krijgt de investeerder de mogelijkheid uw LinkedIn profiel te raadplegen en een beter beeld te vormen van de ondernemer achter de leningaanvraag.

Tot slot beoordelen we natuurlijk ook of uw pitch voldoet aan onze kwaliteitscriteria.

5. Publicatie

Nadat uw leningaanvraag en de pitch klaar zijn voor publicatie start de prepublicatie. Tijdens deze fase is de leningaanvraag zichtbaar op de website op de pagina toekomstige investeringskansen maar kan er nog niet geïnvesteerd worden. Op deze manier hebben de investeerders van Collin ruim de tijd om te beoordelen of ze in de leningaanvraag willen investeren. Het exacte moment van openstellen voor inschrijvingen wordt door Collin bepaald. Hoe werkt het publicatieproces:

 • Zolang de leningaanvraag nog niet is volgeschreven en de publicatietermijn niet is afgelopen, kunnen investeerders inschrijven op uw leningaanvraag.
 • Als de publicatietermijn van 31 dagen is verstreken en uw lening nog niet is volgeschreven, besluit de Groen Licht Commissie of deze al dan niet wordt verlengd.
A. Actieve lening

Als uw leningaanvraag is volgeschreven, wordt deze geblokkeerd voor investeren en gaat de bedenktermijn van 4 dagen in. Na deze bedenktermijn krijgt uw leningaanvraag de status ‘Definitief volgeschreven’. Daarna wordt de lening, mits is voldaan aan alle voorwaarden, uitgeboekt. Terugbetaling van de lening vindt in beginsel maandelijks per automatische incasso plaats. De eerste termijn start één kalendermaand na activering van de lening. Het terugbetaalschema vindt u terug in de leningaanvraag onder ‘Mijn Collin’.

6. Afwijzing

Of uw leningaanvraag op onze website wordt geplaatst, is afhankelijk van meerdere factoren. Zo dient het investeringsplan naar het oordeel van Collin geschikt te zijn om op de website te plaatsen, dient de Collin Credit Score voldoende te zijn en worden leningaanvragen die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden überhaupt niet op de website geplaatst. Bij een afwijzing volgt altijd een korte toelichting met de reden ervan.

7. Niet volgeschreven

Uiteindelijk bepalen de investeerders of zij vertrouwen hebben in uw plannen en of zij wel of niet investeren. Het kan ook gebeuren dat uw leningaanvraag (na eventuele verlenging) niet wordt volgeschreven. In dat geval wordt er geen succesfee in rekening gebracht. Als uw leningaanvraag niet is volgeschreven, is deze voor u en de investeerders nog wel inzichtelijk via ‘Mijn Collin’ en onder leningaanvragen historie (H).

H. Historie

Zowel op het publieke deel van de website als in ‘Mijn Collin’ is een historie van leningaanvragen te vinden. Op het publieke deel van de website zijn dit alleen de leningaanvragen die gepubliceerd zijn geweest. In leningen Historie onder ‘Mijn Collin’ vindt u uw historische leningaanvragen en eventueel ook de historie van leningen die volledig zijn afgelost.

Ontvang direct uw persoonlijke rente-indicatie

Vragen over lenen?

E-mail
lenen@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 130 0789

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Ervaringen van ondernemers

Fortune Coffee uitbreiding team

Benieuwd naar ervaringen vanuit leningnemers? Lees hier hun verhalen.