Hoe werkt lenen bij vastgoed?

Hoe werkt lenen via crowdfunding bij Collin Crowdfund
1. Indicatieve leningvoorwaarden opvragen

Via ‘vraag een lening aan’ kunt u het leningaanvraagproces starten. Binnen enkele minuten kunt u een indicatief leningvoorstel opvragen. Hiervoor hoeft u alleen enkele persoonsgegevens en bedrijfsgegevens in te voeren. Dit voorstel is gebaseerd op de gegevens die u invoert, gegevens van de Kamer van Koophandel en gegevens van onze creditratingpartner Dun & Bradstreet.
Dit voorstel is onder voorbehoud van wijzigingen en nog aan te leveren informatie, ten tijde van de verdere beoordeling van de aanvraag. Aan dit voorstel kunnen geen rechten worden ontleend.

U ontvangt een definitief voorstel voor uw financieringsaanvraag na een beoordeling van de nog te ontvangen informatie en de verdere beoordeling van uw Crowdfund Coach.

2. Registreren

Als u aangeeft dat u het indicatieve leningvoorstel interessant vindt kunt een wachtwoord kiezen waarna automatisch uw persoonlijke ‘Mijn Collin’ account wordt aangemaakt. Het ‘Mijn Collin’ account is uw persoonlijke omgeving waar uw leningaanvraag terug is te vinden.

3. Beoordeling van uw aanvraag

Om uw leningaanvraag te beoordelen zijn de volgende documenten nodig:

 • Informatie over het aan te kopen object, o.a.:
  • Adresgegevens
  • Specificatie financieringsbehoefte, eigen middelen etc.
 • De meest recente jaarrekening(en) en/of begroting na aankoop vastgoed
 • Recente taxatie of waardebepaling van het onroerend goed
 • Uw meest recente IB-aangifte
 • Eventuele huurovereenkomsten

Afhankelijk van de specifieke situatie van uw leningaanvraag kunnen er aanvullende documenten opgevraagd worden. 

Crowdfund Coach

Als u digitaal een rentevoorstel heeft ontvangen, neemt uw Crowdfund Coach binnen twee werkdagen contact met u op. De ervaren Crowdfund Coach vormt bij een bezoek (aan uw bedrijf) een oordeel over de mogelijkheden tot de financiering van het vastgoed. Deze informatie is ook een onderdeel van de totale kredietwaardigheidsbeoordeling. Op basis van de cijfers en prognoses wordt onder andere het Collin Credit Score-model ingevuld. De uitkomst hiervan is belangrijk voor de kredietcheck en bepaalt de bandbreedte waarbinnen de rente wordt vastgesteld. Na een positief advies van de Crowdfund Coach, beoordeelt de Risk Coach onafhankelijk de kredietwaardigheid van uw leningaanvraag.

Risk Coach

Als de Crowdfund Coach op basis van de Collin Credit Score en de Dun & Bradstreet-score positief adviseert, wordt de aanvraag voorgelegd aan de Risk Coach. Deze voert een gedegen, onafhankelijke risicoanalyse uit. Hij toetst de aanvraag stapsgewijs op bijvoorbeeld duidelijkheid kredietbehoefte, de afloscapaciteit en de correctheid van de cijfers en/of prognoses. Daarnaast wordt van hem een inschatting van de risico’s gevraagd. Denk hierbij aan het Managementrisico, structuurrisico, operationeel risico etc.

Groen Licht Commissie

Als de Risk Coach positief adviseert, beoordeelt de Groen Licht Commissie de aanvraag. De Groen Licht Commissie bestaat uit ervaren directieleden van Collin met ruime ervaring in bedrijfsfinancieringen. Pas als deze commissie akkoord is met de leningaanvraag plaatst Collin deze op de website.

4. Pitch

Een essentieel onderdeel van uw leningaanvraag is uw pitch. Dit is de tekst die uiteindelijk op onze website komt. Op basis van deze tekst besluiten investeerders of zij gaan investeren in uw leningaanvraag. Daarom is het heel belangrijk om hier de juiste aandacht aan te geven.
De pitch kent een standaard opbouw, opdat onze investeerders weten waar ze de door hen gewenste informatie kunnen vinden. De pitch bevat de volgende kopjes: samenvatting, ondernemer, onderneming, financieringsbehoefte, risico en extra beloning. De pitches van de reeds geplaatste aanvragen geven u een beeld van de opbouw en de inhoud.

Aangeraden wordt om een representatieve foto op te nemen met daarin een verwijzing naar uw LinkedIn-profiel. Op deze wijze krijgt de investeerder de mogelijkheid uw LinkedIn profiel te raadplegen en een beter beeld te vormen van de ondernemer achter de leningaanvraag.

Investeerders ervaren het toevoegen van een video als een zeer effectieve manier om zich te overtuigen van uw leningaanvraag. U kunt dit zien als een korte visuele pitch over uw bedrijf. In de video geeft u een beschrijving van uzelf als ondernemer, uw bedrijf en het doel dat u met het geleende bedrag wil realiseren. U kunt deze zelf aanleveren of laten maken door 1 van onze videopartners.

Tot slot beoordelen we natuurlijk ook of uw pitch voldoet aan onze kwaliteitscriteria.

5. Publicatie

Nadat uw leningaanvraag en de pitch klaar zijn voor publicatie start de verplichte minimale 48-uur termijn van de AFM. Tijdens deze 48 uur is de leningaanvraag al zichtbaar op de website maar kan er nog niet geïnvesteerd worden. Op deze manier hebben de investeerders van Collin ruim de tijd om te beoordelen of ze in de leningaanvraag willen investeren. Het exacte moment van openstellen voor inschrijvingen wordt door Collin bepaald. Dit moment ligt dus minimaal 48 uur na publicatie. Deze periode kan ook langer zijn indien de 48-uur termijn bijvoorbeeld eindigt in het weekend. Hoe werkt het publicatieproces:

 • Zolang de leningaanvraag nog niet is volgeschreven en de publicatietermijn niet is afgelopen, kunnen investeerders inschrijven op uw leningaanvraag.
 • Als de publicatietermijn van 31 dagen is verstreken en uw lening nog niet is volgeschreven, besluit de Groen Licht Commissie of deze al dan niet wordt verlengd.
 • Zodra uw leningaanvraag is volgeschreven, eindigt automatisch de publicatietermijn.
 • Het kan ook gebeuren dat uw leningaanvraag (na verlenging) niet is volgeschreven (7).
A. Actieve lening

Als uw leningaanvraag is volgeschreven, wordt deze geblokkeerd voor investeren en gaat de bedenktermijn in. Vanaf het inschrijvingsmoment heeft elke investeerder een bedenktermijn van 14 dagen. Gedurende deze termijn kan een investeerder zijn inschrijving wijzigen of annuleren. Na deze bedenktermijn krijgt uw leningaanvraag de status ‘Definitief volgeschreven’. Daarna wordt de lening uitgeboekt en wordt een betaalopdracht voor het leningbedrag na inhouding van de publicatie- & contractkosten en de succesfee aangemaakt. Deze wordt de eerstvolgende werkdag ter verwerking aangeboden aan onze bank. In de regel kunt u daar dan de daaropvolgende werkdag over beschikken. Dit verschilt per bank. De terugbetaling van de lening vindt maandelijks per incasso plaats. De eerste termijn start één kalendermaand na uitboekdatum van de lening. Het terugbetaalschema vindt u terug in de leningaanvraag onder ‘Mijn Collin’.

6. Afwijzing

Het succes van Collin wordt mede bepaald door de mate waarin investeerders hun verwachte rendement realiseren. Dat betekent dat we niet elke aanvraag ook daadwerkelijk plaatsen. Of uw leningaanvraag op onze website wordt geplaatst, is afhankelijk van meerdere factoren. Bij een afwijzing volgt altijd een korte toelichting met de reden ervan.

7. Niet volgeschreven

Uiteindelijk bepalen de investeerders of zij vertrouwen hebben in uw plannen en dus of zij wel of niet investeren. Collin kan dit niet garanderen maar faciliteert zo goed als mogelijk. Het kan dus ook gebeuren dat uw leningaanvraag (na eventuele verlenging) niet wordt volgeschreven. In dat geval wordt er geen succesfee in rekening gebracht. Als uw leningaanvraag niet is volgeschreven, kunnen u en het publiek deze nog raadplegen via ‘Mijn Collin’ en onder leningaanvragen historie (H).

H. Historie

Zowel op het publieke deel van de website als in ‘Mijn Collin’ is een historie van leningaanvragen te vinden. Op het publieke deel van de website zijn dit alleen de leningaanvragen die gepubliceerd zijn geweest. In leningen Historie onder ‘Mijn Collin’ vindt u uw historische leningaanvragen en eventueel ook de historie van leningen die volledig zijn afgelost.

Ontvang direct uw persoonlijke rente-indicatie

Vragen over lenen?

E-mail
lenen@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 130 0789

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Ervaringen van ondernemers