32974

Hofman Dakwerken

€ 150.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 131
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-02-2020 in 1 uur volgeschreven door 131 investeerders

Samenvatting

Hofman Dakwerken van eigenaar Nick Hofman, is een dakdekkersbedrijf dat zich richt op het dekken van schuine daken met dakpannen. Het bedrijf is breed actief op zowel particuliere- als bedrijfsmatige objecten. In de nieuwbouwmarkt worden regelmatig volledige projecten door Hofman van dakpannen voorzien.

Nick Hofman is als timmerman begonnen, heeft zich door de jaren heen het dakdekkerswerk kundig gemaakt en is inmiddels een echte specialist te noemen in dit specifieke segment van de bouw.

Met de lening kan het huidige huurpand worden aangekocht.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 150.000,-. De looptijd is 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft de kwalificatie Verhoogd risico voor Hofman Dakwerken. De Collin Credit Score komt overall uit op Ruim voldoende. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteur is de heer N. Hofman, handelend onder de naam Hofman Dakwerken. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer nihil. 
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Hofman Dakwerken worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de 5e Industriestraat 33, 3133 EL te Vlaardingen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 155.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 29-10-2019.

Leendoel

De lening wordt gebruikt om een bedrijfspand aan te kopen. Het aan te kopen pand wordt op dit moment al gehuurd. 

Ondernemer

Nick Hofman (1987) is als timmerman begonnen en heeft zich door de jaren heen het dakdekkerswerk kundig gemaakt. Vanaf 2013 is Nick actief als zelfstandig ondernemer in de dakdekkersbranche. In 2017 heeft hij bij het SKH het dakvenster meester diploma gehaald en het Low Pitch Systeem diploma van Monier. Nick Hofman kan bogen op veel ervaring in zijn vakgebied met tal van uitgevoerde werken, zowel rechtstreeks bij de eindklant voor het bedekken van een woonhuis of bedrijfspand, als voor de aannemerij, gemeenten en woningbouwverenigingen.

Onderneming

In 2013 is Nick Hofman gestart met zijn eenmanszaak Hofman Pannendaken. Na een aantal jaren van succesvolle groei werd in 2017 een samenwerking gestart met een derde partij, waarmee een nieuwe B.V. werd opgestart. Eind 2018 is besloten deze samenwerking te stoppen omdat de samenwerking niet voldeed aan de bij aanvang geformuleerde doelstellingen. Om na de beëindigde samenwerking weer verder te kunnen binnen het vakgebied, is besloten om vanaf begin 2019 weer als eenmanszaak zelfstandig verder te gaan, nu onder de naam Hofman Dakwerken.

Vanaf de start van Hofman Dakwerken is, op basis van de in alle jaren opgebouwde deskundigheid en contacten, een totaal nieuw netwerk opgebouwd van klanten en leveranciers. De zelfstandigen waarmee Nick al jaren samenwerkt, wilden zich graag weer aansluiten bij de eenmanszaak omdat hier op een fijne manier met mooie projecten wordt gewerkt. De klantenkring is breed met o.a. grote collega dakdekkersbedrijven, aannemers en diverse particulieren.

De doelgroep is voornamelijk nieuwbouwprojecten in de woningbouw. Gezien de forse behoefte die er is aan nieuwbouwwoningen en de opgebouwde goede naam, is de werkportefeuille goed gevuld. Tot nu toe heeft de ‘PAS/Stikstof’ problematiek geen negatief effect op de hoeveelheid werk.

Door de specialisatie op het gebied van pannendaken, heeft de onderneming maar beperkt met concurrentie te maken. Met een aantal collega’s wordt intensief samengewerkt.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop bedrijfspand € 150.000,-
Kosten aankoop € 12.500,-
Verbouwing € 17.500,-
Totaal € 180.000,-
Eigen middelen € 30.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 150.000,-

Leenbedrag: € 150.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer N. Hofman, handelend onder de naam Hofman Dakwerken. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer nihil. 
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Hofman Dakwerken worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de 5e Industriestraat 33, 3133 EL te Vlaardingen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 155.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 29-10-2019.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Hofman Dakwerken is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De bepaling van de Collin Credit Score is gebaseerd op de tussentijdse cijfers tot en met juli 2019, alsmede de opgestelde prognoses voor 2019 tot en met 2021. De overall Collin Credit Score is vastgesteld op Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
In de vanaf begin 2019 (weer) actieve eenmanszaak is de groei, die de voorbije jaren al zichtbaar was in de omzetontwikkeling, weer opgepakt. De orderportefeuille is dermate breed, dat de 'stikstofcrisis' nauwelijks invloed heeft op de huidige drukte. Op basis van de tussentijdse cijfers 2019 wordt voor geheel 2019 een omzet verwacht van € 552.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 74.000,-. Ook voor 2020 zijn de verwachtingen positief. De omzet komt volgens de opgestelde prognose in 2020 uit op € 610.000,-, waaruit een genormaliseerde cashflow van € 95.000,- gegenereerd wordt. Wij kwalificeren de score voor afloscapaciteit op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Volgens de opgestelde prognose voor 2019 zal het eigen vermogen per ultimo 2019 € 69.000,- bedragen. Daarmee komt de solvabiliteit uit op 28%. Door de positieve verwachtingen voor 2020 stijgt het eigen vermogen naar € 154.000 ultimo 2020 op een balanstotaal van € 292.000,-. De solvabiliteit komt dan uit op 53%. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

  • De debiteur is de heer N. Hofman, handelend onder de naam Hofman Dakwerken. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer nihil. 
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Hofman Dakwerken worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de 5e Industriestraat 33, 3133 EL te Vlaardingen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 155.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 29-10-2019.

Door zowel de verpanding van de roerende goederen, de eerste hypothecaire inschrijving op het aan te kopen bedrijfspand, als de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer, kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-108420 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-02-2020 om 11:07
investeerder-19598 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-02-2020 om 11:07
investeerder-66882 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-02-2020 om 11:06
investeerder-12940 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-02-2020 om 11:06
investeerder-53272 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-02-2020 om 11:06

Ondernemer

Nick Hofman

Crowdfund Coach


Peter Stout