45093

Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V.

€ 1.500.000  |  9,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 1051
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-04-2023 in 1 uur volgeschreven door 1051 investeerders

Samenvatting

De ondernemer Carlus Lenferink (1955) startte eind jaren tachtig met vastgoedactiviteiten door de aankoop van een Jugendstilpand aan de Veerallee in Zwolle. In de jaren daarna groeide de onderneming vervolgens door naar een grote, ervaren partij op de Nederlandse vastgoedmarkt.
De Lenferink Groep  bestaat uit circa 55 vennootschappen, waarin de vastgoedbeleggingen zijn ondergebracht. Aan het hoofd van de groep staat Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V., waarvan de aandelen in handen zijn van DGA Carlus Lenferink, die als CEO tezamen met Emiel Brink de dagelijkse leiding in handen heeft.
De portefeuille bestaat uit onder meer winkels, kantoren, bedrijfshallen, hotels, woningen en monumenten op uitstekende locaties in heel Nederland. In totaal zijn er meer dan 100 objecten in portefeuille met een veelvoud aan verhuurbare eenheden. Dankzij de grote diversiteit en omvang van de vastgoedvoorraad beschikt de Lenferink Groep over een stabiele en goed renderende portefeuille waarbij de leegstand zich beperkt tot slechts 3% van de portefeuille.

Financieringsbehoefte
De vastgoedportefeuille van de Lenferink Groep is verdeeld over meerdere clusters. In de clusters wordt de financiering telkens verzorgd door een bankinstelling, aangevuld door private investeerders. Eén van de clusters betreft een 16-tal objecten, bestaande uit een mix van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels en horeca, met in totaal 151 verhuurbare eenheden. De totale getaxeerde marktwaarde van dit cluster bedraagt € 25.923.000,-, op basis van externe taxatierapporten. Het aandeel van (relatief waardevaste) woningen in deze marktwaarde bedraagt 62%, op basis van de huurwaarde is het aandeel 47%. Dit geeft een stevige basis in de waarde van deze portefeuille.
Er zijn achter de financiering bij de Rabobank van € 12.861.000,- reeds leningen ter hoogte van in totaal € 5.100.000,- verstrekt door Collin investeerders en private investeerders met looptijden tot uiterlijk april 2025. Van de totale financieringsbehoefte resteert nu enkel nog deze non-publieke funding van € 1.500.000,-, waarbij alle investeerders van de totale € 6.600.000,- een gelijke positie kennen qua zekerheden. 

De looptijd van de lening is 24 maanden volledig aflossingsvrij. De rente bedraagt 9% per jaar gedurende de gehele looptijd. De totale gezamenlijke Loan To Value (LTV) bedraagt 75,1%. Deze financiering betreft dus feitelijk het gedeelte tussen de huidige financiering van € 12.861.000,- door de Rabobank à 49,6% LTV en de 75,1% totale LTV na financiering.

Risico
De Dun & Bradstreet-kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • Er is een hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 6.600.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Deze is tweede in rang op de objecten in onderstaand overzicht. Deze objecten zijn voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 12.400.000,- en een totale openstaande schuldpositie bij de Rabobank van € 12.861.000,-. Het onroerend goed kent een gezamenlijke marktwaarde van € 25.293.000,- op basis van taxatierapporten, waarvan de oudste dateert van december 2019.
   • 1.    Het woonhuis aan de Assendorperstraat 361, 8012 ND te Zwolle, kadastraal bekend als sectie G nummer 8310 te Zwolle. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 260.000,- op basis van een taxatierapport met een waarde peildatum 17 december 2019;
   • 2.    Het woonhuis aan de Borneostraat 66, 8022 PE te Zwolle, kadastraal bekend als sectie B nummer 4629 te Zwolle. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 125.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 17 december 2019;
   • 3.    Het woonhuis aan de Deventerstraatweg 31 en 31 A, 8012 AB te Zwolle, kadastraal bekend als sectie G nummer 5492 te Zwolle. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 350.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 17 december 2019;
   • 4.    Het woonhuis aan de Lindestraat 77, 77 A en 77 B, 8012 VR te Zwolle, kadastraal bekend als sectie G nummer 6451 te Zwolle. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 250.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum van 17 december 2019;
   • 5.    Het woonhuis aan de Coetsstraat 23 en 23 A, 8012 VB te Zwolle, kadastraal bekend als sectie G nummer 5574 te Zwolle. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 230.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 17-12-2019;
   • 6.    Het woonhuis gelegen aan de Meidoornstraat 1 en 1 A, 8013 TM te Zwolle, kadastraal bekend als sectie C nummer 716 te Zwolle. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 240.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum van 17 december 2019;
   • 7.    De appartementen en bijbehorende bergingen aan de Mozartstraat 258 en 274, 7604 GZ te Almelo, kadastraal bekend als sectie I nummer 2736 appartementsindexen 22, 26, 55 en 60 te Ambt-Almelo. Het onroerend goed kent een gezamenlijke marktwaarde van € 218.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 18 december 2019;
   • 8.    Het woonhuis aan de Trompstraat 41, 8023 TN te Zwolle, kadastraal bekend als sectie B nummer 4225 te Zwolle. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 185.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum van 17 december 2019;
   • 9.    Het appartement aan het Pomonaplein 31, 2564 XR te ’s-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie AV nummer 2899 appartementsindex 1 te 's-Gravenhage. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 215.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 18 december 2019;
   • 10.    Het winkelpand met bovenwoning aan het Grootzand 49, 8601 AS te Sneek en de hoek aan de Scharnestraat 38 en 38 A, 8601 BB te Sneek, kadastraal bekend als sectie B nummer 4048 te Sneek. Het onroerend goed kent een totale marktwaarde van € 220.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum van 18 december 2019;
   • 11.    Het kantoorgebouw met als adres Gorechtkade 2-10 9713 CA te Groningen en Dirk Huizingastraat 24, 9713 GM Groningen, kadastraal bekend als sectie A nummer 9767 te Groningen. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 4.820.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 26 oktober 2020;
   • 12.    De percelen grond met opstallen met als adres Bornholmastraat 46, 46 a, 46 b, 48 en 50, 9723 AZ te Groningen, kadastraal bekend als sectie P nummers 706, 1162, 1189, 1843 en 2098 te Groningen. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 2.875.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 26 oktober 2020;
   • 13.    Het kantoorgebouw, plaatselijk bekend als Zwartewaterallee 25, 25 A, 25 B en 25 T 1, 8032 DZ te Zwolle, kadastraal bekend als sectie I nummers 751, 1520 en 1719 te Zwolle. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 5.200.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 29 oktober 2020;
   • 14.    Het hotel/restaurant met woning gelegen aan de Grotestraat 34 en 36 te 7651 CJ te Tubbergen, kadastraal bekend als sectie L nummers 6563 en 6564 te Tubbergen. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.020.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum van 29 oktober 2020;
   • 15.    Het bedrijfspand met woningen aan de Brink 38, 7411 BT te Deventer en aan de Rijkmanstraat 2, 2 A tot en met 2 H, 2 J, 2 K en 6, 7411 GB te Deventer, kadastraal bekend als sectie E nummers 9591 en 10639 te Deventer. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 2.475.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum van 29 oktober 2020;
   • 16.    Een wooncomplex met 30 woningen van 80 m2, een commerciële plint met circa 450 m2 ruimte en 5 garageboxen aan de Betje Wolffstraat 1A, 1B en 3 tot en met 61 (oneven nummers) en Bilderdijkstraat 1 tot en met 5 (doorlopend genummerd), 8023 BT te Zwolle, kadastraal bekend als sectie B nummer 6318 appartementsindexen 1 tot en met 37 te Zwolle. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 7.240.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 15 maart 2022.
 • De geldnemers zijn Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V. en Holding C. Lenferink B.V.;
 • Lenr Finance Holding B.V. geeft, mede namens haar dochtermaatschappijen, een negatieve hypotheekverklaring af op zowel al hun huidige als in de toekomst te verwerven registergoederen. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de registergoederen wordt gedaan in dit cluster zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en);
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, algeheel vervoegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor investeerders.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de herfinanciering van een deel van de onroerend goed-portefeuille.

Ondernemer

De ondernemer Carlus Lenferink (1955) startte eind jaren tachtig met vastgoedactiviteiten door de aankoop van een Jugendstilpand aan de Veerallee in Zwolle. In de jaren daarna groeide de onderneming vervolgens door naar een grote, ervaren partij op de Nederlandse vastgoedmarkt.

Onderneming

De Lenferink Groep in Zwolle is in ruim dertig jaar uitgegroeid tot een gevestigde belegger in de vastgoedwereld. De onderneming onderscheidt zich door een aanpak waarbij de focus ligt op het creëren van meerwaarde. Met een deskundig team wordt er op professionele wijze een gevarieerde onroerend goed portefeuille beheerd, gemanaged en geëxploiteerd. De groep vindt behoud van historisch erfgoed belangrijk en streeft naar het toevoegen van maatschappelijke waarde. Voorbeelden waarin dit tot uiting komt zijn een winkelcentrum met leegstand en een klooster zonder bestemmingsplan. Deze handelswijze maakt de Lenferink groep verrassend en uniek en heeft geresulteerd in een portefeuille van onder andere winkels, kantoren, bedrijfshallen, hotels, woningen en monumenten op uitstekende locaties door geheel Nederland gericht op lange termijn rendement. De totaal beheerde portefeuille van de groep en enkele deelnemingen bestaat inmiddels uit circa 100 objecten met een marktwaarde van circa € 300.000.000,-.
Afgelopen jaren heeft de Lenferink Groep een stevige groei doorgemaakt, waarbij de reguliere omzet (met name huurinkomsten) is gestegen van € 9.900.000,- in 2018 naar € 27.300.000,- (last estimate) in 2022. De strategie is om panden/objecten met potentie aan te kopen, indien nodig te ontwikkelen en vervolgens te zorgen voor invulling van de beschikbare ruimten met huurders. Aan het eind van dit proces worden de panden dan vanuit de ontwikkelportefeuille overgeheveld naar de beheerportefeuille. De Lenferink Groep heeft hier een succesvol trackrecord in opgebouwd. 
De Lenferink Groep bestaat uit ongeveer 55 vennootschappen waarin de vastgoedbeleggingen zijn ondergebracht. Aan het hoofd van de groep staat Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V., daarnaast is er Holding C. Lenferink B.V., deze tak is relatief klein van omvang en bevat momenteel acht objecten. De aandelen van beide holdings zijn via een STAK in handen van DGA Carlus Lenferink (1955). In de groep wordt gewerkt met meerdere banken en institutionele instellingen (Caerus, Rabobank, Oldenburgische Landesbank, Hypo Noe Landesbank, Qsix). Deze financieringen zijn telkens exclusief op een cluster van vennootschappen gestructureerd, zonder of met beperkte aansprakelijkheid van de topholding Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V.. De nu aan te trekken financiering wordt geadministreerd in Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V., waarmee bestaande private investeerders in deze holding worden afgelost. Als onderpand is een 2e hypotheek gevestigd op 17 objecten die zich bevinden in het Lenr Finance Holding B.V. cluster, dat wordt gefinancierd door Rabobank. De aandelen van Lenr Finance Holding B.V. worden 100% gehouden door Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V.
De jaarrekeningen worden opgemaakt door Tamek Groep te Zwolle, op basis van een controleverklaring. 
In de Lenferink Groep werken zo’n 20 medewerkers. Sterk punt van de onderneming is dat alle benodigde disciplines in huis aanwezig zijn, zoals onderhoud, huurbeheer, makelaardij, financieel beheer, acquisitie & financiering en exploitatie & beleggingen.
De onderneming wordt aangestuurd door Carlus Lenferink (CEO) en Emiel Brink (CEO). Daarbij zijn de verantwoordelijkheden voor een belangrijk deel in de organisatie zelf neergelegd. Voor de disciplines financiën, huurbeheer en asset management wordt gewerkt met aanspreekpunten. Deze aanspreekpunten worden telkens door andere medewerkers ingevuld. Het is een team met ruime ervaring in de vastgoedbranche.

Juridische structuur


 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herinanciering particuliere investeerders € 6.600.000,-
Totaal € 6.600.000,-
Reeds verstrekt  € 5.100.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.500.000,-

Leenbedrag: € 1.500.000,-
Rente: 9%
Looptijd: 24 maanden volledig aflossingsvrij, met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag
 
Na de afronding van de herfinanciering bedragen de leningen via investeerders achter de Rabobank € 6.600.000,-. Alle investeerders daarin hebben dan een gelijke positie. De financiering zal uiterlijk op de einddatum worden afgelost uit herfinanciering via een bankinstelling, danwel via investeerders. 
Na afronding van de herfinanciering bedraagt de totale gezamenlijke Loan To Value (LTV) 75,1%. De totale financiering van € 6.600.000,- betreft dus feitelijk het gedeelte tussen de huidige financiering door de Rabobank à 49,6% LTV en de 75,1% totale LTV na financiering.

Overige financiers
De Rabobank heeft het eerste recht van hypotheek op de vastgoedportefeuille, met een gezamenlijke voorbelasting van € 12.400.000,- en een pro openstaande schuld van € 12.861.000,-. De aflossingen op deze financiering bedragen € 510.000,- op jaarbasis, de gemiddelde vaste rentevoet bedraagt 2,52%. De leningen lopen tot eind 2027. 
 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Holding C. Lenferink en voor Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de huidige verhuurexploitatie, tezamen met de geconsolideerde balans na financiering van Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V. en de prognoses over 2022 en 2023 van de groep. De overall score is Ruim voldoende. 

Afloscapaciteit
In 2022 zijn succesvol omvangrijke herfinancieringen tot stand gekomen, met Caerus, Qsix, Hypo Noe en Rabobank. Dit heeft geleid tot significant lagere rentelasten. 
De prognose voor 2023 laat een verdere groei van de huurinkomsten zien, met lagere rentelasten. De effecten van de herfinanciering in 2022 tegen lagere renteniveaus, worden nu goed zichtbaar. De huurinkomsten stijgen doordat ontwikkelobjecten in de loop van 2022 verder zijn afgerond en ingevuld met huurders, daarnaast is rekening gehouden met een gemiddelde indexering van de huuropbrengsten van 3%. Deze indexering is conservatief aangehouden, in de praktijk is de indexering vaak hoger, onder invloed van de inflatie. In 2023 wordt operationele winst gerealiseerd, buiten de eventueel nog weer toe te passen waarde mutaties om. Bij de prognose is geen rekening gehouden met verdere invulling van leegstand (opwaarts potentieel circa € 1.100.000,-). De kasstromen zijn voldoende voor het voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen van de verschillende financieringen. Door lagere rentelasten als gevolg van aflossingen en verhoging van de huren door indexering zal er geleidelijk nog meer ruimte in de kasstroom ontstaan, zoals zichtbaar wordt in de prognose voor 2024. Wij kwalificeren de Afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit bedraagt 19% na kredietverstrekking op een balanstotaal van € 300.636.000,-. Bij de berekening van de solvabiliteit hebben we de pensioenvoorziening en de belastinglatentie tot het risicodragend vermogen toegekend. Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • Er is een hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 6.600.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Deze is tweede in rang op de objecten in onderstaand overzicht. Deze objecten zijn voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 12.400.000,- en een totale openstaande schuldpositie bij de Rabobank van € 12.861.000,-. Het onroerend goed kent een gezamenlijke marktwaarde van € 25.293.000,- op basis van taxatierapporten, waarvan de oudste dateert van december 2019.
   • 1.    Het woonhuis aan de Assendorperstraat 361, 8012 ND te Zwolle, kadastraal bekend als sectie G nummer 8310 te Zwolle. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 260.000,- op basis van een taxatierapport met een waarde peildatum 17 december 2019;
   • 2.    Het woonhuis aan de Borneostraat 66, 8022 PE te Zwolle, kadastraal bekend als sectie B nummer 4629 te Zwolle. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 125.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 17 december 2019;
   • 3.    Het woonhuis aan de Deventerstraatweg 31 en 31 A, 8012 AB te Zwolle, kadastraal bekend als sectie G nummer 5492 te Zwolle. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 350.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 17 december 2019;
   • 4.    Het woonhuis aan de Lindestraat 77, 77 A en 77 B, 8012 VR te Zwolle, kadastraal bekend als sectie G nummer 6451 te Zwolle. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 250.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum van 17 december 2019;
   • 5.    Het woonhuis aan de Coetsstraat 23 en 23 A, 8012 VB te Zwolle, kadastraal bekend als sectie G nummer 5574 te Zwolle. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 230.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 17-12-2019;
   • 6.    Het woonhuis gelegen aan de Meidoornstraat 1 en 1 A, 8013 TM te Zwolle, kadastraal bekend als sectie C nummer 716 te Zwolle. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 240.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum van 17 december 2019;
   • 7.    De appartementen en bijbehorende bergingen aan de Mozartstraat 258 en 274, 7604 GZ te Almelo, kadastraal bekend als sectie I nummer 2736 appartementsindexen 22, 26, 55 en 60 te Ambt-Almelo. Het onroerend goed kent een gezamenlijke marktwaarde van € 218.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 18 december 2019;
   • 8.    Het woonhuis aan de Trompstraat 41, 8023 TN te Zwolle, kadastraal bekend als sectie B nummer 4225 te Zwolle. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 185.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum van 17 december 2019;
   • 9.    Het appartement aan het Pomonaplein 31, 2564 XR te ’s-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie AV nummer 2899 appartementsindex 1 te 's-Gravenhage. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 215.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 18 december 2019;
   • 10.    Het winkelpand met bovenwoning aan het Grootzand 49, 8601 AS te Sneek en de hoek aan de Scharnestraat 38 en 38 A, 8601 BB te Sneek, kadastraal bekend als sectie B nummer 4048 te Sneek. Het onroerend goed kent een totale marktwaarde van € 220.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum van 18 december 2019;
   • 11.    Het kantoorgebouw met als adres Gorechtkade 2-10 9713 CA te Groningen en Dirk Huizingastraat 24, 9713 GM Groningen, kadastraal bekend als sectie A nummer 9767 te Groningen. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 4.820.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 26 oktober 2020;
   • 12.    De percelen grond met opstallen met als adres Bornholmastraat 46, 46 a, 46 b, 48 en 50, 9723 AZ te Groningen, kadastraal bekend als sectie P nummers 706, 1162, 1189, 1843 en 2098 te Groningen. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 2.875.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 26 oktober 2020;
   • 13.    Het kantoorgebouw, plaatselijk bekend als Zwartewaterallee 25, 25 A, 25 B en 25 T 1, 8032 DZ te Zwolle, kadastraal bekend als sectie I nummers 751, 1520 en 1719 te Zwolle. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 5.200.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 29 oktober 2020;
   • 14.    Het hotel/restaurant met woning gelegen aan de Grotestraat 34 en 36 te 7651 CJ te Tubbergen, kadastraal bekend als sectie L nummers 6563 en 6564 te Tubbergen. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.020.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum van 29 oktober 2020;
   • 15.    Het bedrijfspand met woningen aan de Brink 38, 7411 BT te Deventer en aan de Rijkmanstraat 2, 2 A tot en met 2 H, 2 J, 2 K en 6, 7411 GB te Deventer, kadastraal bekend als sectie E nummers 9591 en 10639 te Deventer. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 2.475.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum van 29 oktober 2020;
   • 16.    Een wooncomplex met 30 woningen van 80 m2, een commerciële plint met circa 450 m2 ruimte en 5 garageboxen aan de Betje Wolffstraat 1A, 1B en 3 tot en met 61 (oneven nummers) en Bilderdijkstraat 1 tot en met 5 (doorlopend genummerd), 8023 BT te Zwolle, kadastraal bekend als sectie B nummer 6318 appartementsindexen 1 tot en met 37 te Zwolle. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 7.240.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 15 maart 2022.
 • De geldnemers zijn Holding C.A.G. Lenferink Wijhe B.V. en Holding C. Lenferink B.V.;
 • Lenr Finance Holding B.V. geeft, mede namens haar dochtermaatschappijen, een negatieve hypotheekverklaring af op zowel al hun huidige als in de toekomst te verwerven registergoederen. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de registergoederen wordt gedaan in dit cluster zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en);
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, algeheel vervoegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor investeerders.

Door de hypothecaire zekerheid kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-331197 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-04-2023 om 11:40
investeerder-23601 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-04-2023 om 11:38
investeerder-330746 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-04-2023 om 11:38
investeerder-365589 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-04-2023 om 11:38
investeerder-243881 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-04-2023 om 11:38

Ondernemer

C.A.G. Lenferink

E. Brink

Crowdfund Coach


Rick van Griensven


Rick van Griensven