40054

Holding Sneekes/Sneekes B.V.

€ 175.000  |  6,0% rente  |  84 maanden  Investeerders: 188
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 28-06-2021 in 1 uur volgeschreven door 188 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Holding Sneekes/ Sneekes B.V.
Sector Verhuur onroerend goed
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Verbouwing
Datum van oprichting 31-03-1998

Leendoel

De heer Sneekes is via zijn Holding Sneekes/ Sneekes B.V. op zoek naar een financiering voor de verbouwing van zijn bestaande pand. Voorheen verhuurde Holding Sneekes/ Sneekes B.V. het pand als restaurant. Deze zal in de komende maanden verbouwd worden tot logiesruimtes voor tijdelijke arbeiders. Holding Sneekes/ Sneekes B.V. heeft een contract met een uitzendbureau, die de huur op zich zal nemen.

Er wordt een lineaire lening van € 175.000,- verstrekt met een looptijd van 84 maanden en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing pand € 170.000
Herfinanciering eerste hypotheekhouder € 80.000
Totaal € 250.000
Eigen inbreng € 75.000
Collin Direct € 175.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is Holding Sneekes/ Sneekes B.V.
  • De heer G.J.A. Sneekes geeft een persoonlijke borgstelling ter hoogte van het leenbedrag af. De waarde van de borgstelling beperkt zich momenteel tot de overwaarde op het onroerend goed en is dus materieel van aard.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van Holding Sneekes/ Sneekes B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 175.000,- op het huidige pand aan de Rijksstraatweg 15 te Hippolytushoef verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De WOZ waarde per 01-01-2020 is € 332.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Holding Sneekes/ Sneekes B.V. is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de te verwachte huurinkomsten van Holding Sneekes/ Sneekes B.V. na financiering. De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed corona
Namens de heer Sneekes: “Wij zijn in september 2020 gestart met de principe aanvraag om het om te bouwen tot logies gebouw. Gemeente reageerde positief en konden in oktober beginnen met de verbouw tekening voor de vergunning aanvraag. Door corona was er ook helemaal geen zicht meer op verhuur als restaurant, alles moest dicht voor onbepaalde tijd. Vergunning traject redelijk snel doorlopen, gemeente was welwillend, maar de tekening moest wel enkele malen aangepast worden, daarnaast ook wat reacties uit de buurt waarop we moesten inspelen.

Corona heeft op dit traject geen invloed gehad, zo ook dat het geen invloed had en heeft wat betreft de verhuur.
Het uitzendbureau heeft een locatie waar eventuele gasten uit de verschillende locaties in quarantaine kunnen, ook staat de verhuur los van het aantal gasten, veel of weinig heeft geen invloed op de huurprijs!”

Toelichting jaarcijfers
Ondernemer heeft voorheen het pand verhuurd aan een horecaonderneming. De verhuur hiervan liep tot 1 oktober 2020. Omdat het pand op een andere manier benut gaat worden is er een verwachting van huuropbrengst na financiering opgesteld.

Jaarcijfers

(Verwachte) huuropbrengsten na financiering

Activa

Huuropbrengsten € 52.320
Exploitatiekosten € 7.848
Aflossing Collin € 25.000
Rentelasten Collin € 10.000
Netto cashflow € 9.472

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-66486 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-06-2021 om 14:06
investeerder-110149 heeft € 100 geïnvesteerd.
28-06-2021 om 14:06
investeerder-110295 heeft € 100 geïnvesteerd.
28-06-2021 om 14:06
investeerder-115082 heeft € 200 geïnvesteerd.
28-06-2021 om 14:05
investeerder-20602 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-06-2021 om 14:05

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders