35856

HOLT

€ 50.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 135
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 28-08-2020 in 1 uur volgeschreven door 135 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Nunes Holt v.o.f.
Sector Horeca
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Het investeren in een nieuwe zaak
Datum van oprichting 20-04-2020
Website https://holt-nijmegen.nl/

Leendoel

Ondernemers Joël en Niels zien de crisis als een kans. Een horecazaak op een mooie plek in Nijmegen-centrum stond te koop voor een aantrekkelijk bedrag. Hun nieuwe onderneming Holt is een allday café, waar je vanaf 12:00 tot 00:00 terecht kunt. Een aantal extra investeringen in langwerkende apparatuur, meubels en een kleine verbouwing zijn nodig om extra omzet te kunnen genereren.

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een aflossingsvrije periode van 4 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Opstartkosten en overname € 50.000
Werkkapitaal € 25.000
Inventaris € 15.000
Verbouwing € 10.000
Totaal € 100.000
Eigen middelen € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn de heer J.M. Nunes Xavier de Medeiros en de heer C.G. van der Hoop handelend onder de naam Nunes Holt v.o.f. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Nunes Holt v.o.f. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 37.500,- op het woonhuis aan de Pater van Stiphoutstraat 7 te Siebengewald verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 250.000,- en openstaande schuld van € 166.290,- . Op basis van een recent taxatierapport heeft het onderpand een marktwaarde van € 243.000,-. Er zit ook overwaarde op het woonhuis van de andere vennoot.
  • Het volledig vervroegd aflossen van de lening kan gedurende de looptijd tegen een vergoeding voor de investeerders van 3 maanden rente.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Nunes Holt v.o.f. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van een prognose van Nunes Holt v.o.f. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed coronavirus
In de crisis beginnen klinkt misschien niet meteen logisch. De kostenstructuur van het bedrijf is al goed onder de loep genomen en afgestemd op een moeilijke tijd. Dus wanneer de tijden beter worden, profiteren ze meteen van de groei. Daarnaast is de aankoopsom van het bedrijf, voor een locatie als deze, nu gekocht voor een fractie van wat het waard was. Joël heeft bovendien al eerder samen met zijn broer een zaak geopend in crisistijd.

Toelichting jaarcijfers
De langlopende schulden bestaan, buiten de financiering van Collin Crowdfund, uit een schuld van de vorige eigenaar van de overgenomen horecazaak.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020 (openingsbalans)

Activa

  2020 (openingsbalans)
Vaste activa € 151.000
Vlottende activa € –
Overige vlottende activa € 4.000
Totaal € 155.000

Passiva

  2020 (openingsbalans)
Eigen vermogen € 50.000
Langlopende schulden € 105.000
Kortlopende schulden € –
Totaal € 155.000

Winst- en verliesrekening 2020/2021 (prognose)

Omzet € 430.000  
Bruto winst € 302.000  
Kosten € 242.000  
Resultaat € 60.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-114434 heeft € 100 geïnvesteerd.
28-08-2020 om 10:06
investeerder-22685 heeft € 200 geïnvesteerd.
28-08-2020 om 10:06
investeerder-74332 heeft € 100 geïnvesteerd.
28-08-2020 om 10:06
investeerder-109637 heeft € 100 geïnvesteerd.
28-08-2020 om 10:06
investeerder-40470 heeft € 100 geïnvesteerd.
28-08-2020 om 10:06

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders