44395

Britt’s Hondenresort “De Rimpelaar”

€ 950.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 469
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

29 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 24-03-2023 in 9 dagen volgeschreven door 469 investeerders

Samenvatting

Britt Geerts heeft de mogelijkheid gekregen om hondenpension De Rimpelaar, waar zij al sinds 2021 werkzaam is, over te nemen. Bij de overname wordt het onroerend goed (bedrijfswoning met hondenkennel, gelegen op perceel van ruim 17.000 m2), inventaris en goodwill overgenomen en zal de naam gewijzigd worden naar Britt's Hondenresort “De Rimpelaar”. In de periode dat Britt al werkzaam was bij de Rimpelaar heeft zij een dagopvang en de trimsalon opgezet, waarbij de opbrengsten voor Britt waren. 
Voor de zomerperiode van 2023 is het hondenpension al volgeboekt en ook voor 2024 lopen de boekingen al binnen. 

Britt heeft diverse opleidingen gevolgd op het gebied van ondernemen en het houden en africhten van honden. Ook is zij gespecialiseerd in het gedrag en de training van honden. Britt heeft een registratie waaruit blijkt dat zij voldoet aan de regels vanuit “Besluit houders hond en kat” en beschikt over een trimdiploma. Britt wordt in de exploitatie bijgestaan door haar ouders, die zelf ook actief ondernemer zijn. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.500.000,-. Vanuit eigen middelen wordt € 35.000,- ingebracht. De ouders van Britt brengen € 265.000,- in via een achtergestelde lening, waarover de rente niet voldaan hoeft te worden. De verkoper van het pension verstrekt als achtergestelde lening een bedrag van € 250.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 950.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en slottermijn van € 850.000,-. De rente bedraagt 9,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun&Bradstreet kwalificatie deze aanvraag is Verhoogd risico. Vanwege het startende karakter van het bedrijf is de score Verhoogd risico. Volledigheidshalve vermelden wij dat de entiteit waarin het hondenpension nu wordt geëxploiteerd de classificatie Laag risico heeft. De Collin Credit Score is Goed.

De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemers zijn Miloxy Holding B.V. en Britt’s honden resort De Rimpelaar B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 950.000,- op het onroerend goed aan de Rimpelaar 28, 5124 RB te Molenschot, kadastraal bekend als sectie P nummers 890 en 893 te Gilze en Rijen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.080.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 10 juni 2022.
 • Mevrouw B. Geerts geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling is op dit moment moreel van aard.
 • De heer M.A.J. Geerts en mevrouw M. Geerts-Romijn geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling is op dit moment, na verstrekking van de achtergestelde lening van € 265.000,-, moreel van aard. 
 • De lening van de ouders van de onderneemster ter hoogte van € 265.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente hoeft niet voldaan te worden.
 • De lening van de verkoper ter hoogte van € 250.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De geldnemers hebben de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend hebben de geldnemers de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemers de lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De financiering is benodigd voor de overname van het onroerend goed, inventaris en goodwill van hondenpension De Rimpelaar.

Ondernemer

Britt Geerts (2000) heeft van jongs af aan al een passie voor honden. Sinds 2021 is zij werkzaam bij hondenpension De Rimpelaar, waarvan het laatste jaar als bedrijfsleider. Daar de huidige eigenaar, vanwege zijn leeftijd, het bedrijf wilt overdragen, zijn in 2022 gesprekken gestart omtrent de overnamemogelijkheden.
Britt zal worden bijgestaan door haar familie, die allen zelf ook actieve ondernemers zijn. 
In de periode dat Britt al werkzaam was bij de Rimpelaar heeft zij een dagopvang en de trimsalon opgezet, waarbij de opbrengsten voor Britt waren. 

Britt heeft diverse opleidingen gevolgd op het gebied van ondernemen en het houden en africhten van honden. Ook is zij gespecialiseerd in het gedrag en de training van honden. Britt heeft een registratie waaruit blijkt dat zij voldoet aan de regels vanuit “Besluit houders hond en kat” en beschikt over een trimdiploma.
 

Onderneming

Bitt's hondenresort De Rimpelaar is een dierenpension waar honden worden gebracht in vakantieperiodes en voor dagopvang. Het is gelegen in het buitengebied van Molenschot (tussen Breda en Tilburg). Het hondenpension bestaat al sinds 1967 en kent een goede naam in de regio. Klanten komen uit heel Nederland en België. Het hondenpension is gevestigd op een perceel van ruim 17.000 m2. Er zijn 220 kennels (een aantal van deze kennels kunnen meerdere honden huisvesten) en hiermee kent het pension een behoorlijke capaciteit. Tevens is er een grasland en een vijver aanwezig, waar honden kunnen spelen en zwemmen. 
Britt is zelf ook een trimster en heeft ook al 2 jaar haar eigen trimsalon. 

De vraag naar hondenpensions is de afgelopen jaren fors toegenomen, hetgeen ook recentelijk is belicht in een krantenartikel.

Voor de zomerperiode van 2023 is het hondenpension al volgeboekt en ook voor 2024 lopen de boekingen al binnen. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Overname vastgoed € 1.080.000,-
Kosten koper € 90.000,-
Overname exploitatie en inventaris € 300.000,-
Werkkapitaal € 30.000,-
Totale investering € 1.500.000,-
Eigen middelen € 35.000,-
Achtergestelde leningen € 515.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 950.000,-

Leenbedrag: € 950.000,-
Rente: 9,0%
Looptijd: 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 850.000,-

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Miloxy Holding B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor Britt’s honden resort de Rimpelaar is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico. Vanwege het startende karakter van het bedrijf is de score Verhoogd risico. Volledigheidshalve vermelden wij dat de entiteit waarin het hondenpension nu wordt geëxploiteerd de classificatie Laag risico heeft.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze is gebaseerd op de jaarrekening 2021, conceptcijfers 2022, prognose 2023 en het ondernemingsplan. De Overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
De prognose voor 2023 is gebaseerd op basis van de historische cijfers, daarbij rekening houdend met een omzetstijging door een uitbreiding van de activiteiten (naast opvang ook trimsalon en training). Er wordt een omzet begroot van € 301.000,- met een bijbehorend netto cashflow overschot na financieringsverplichtingen en ondernemerssalaris van € 19.000,-. Voor de zomerperiode is het hondenpension al volgeboekt en hierdoor is een omvangrijk deel van de omzet in feite al gegarandeerd. Er is verder sprake van een relatief eenvoudige kostenstructuur waarbij de huisvesting- en financieringslasten het grootste aandeel hebben. Door de geprognosticeerde omzetstijgingen (het hondenpension is reeds volgeboekt voor de zomerperiode 2023) beoordelen wij de afloscapaciteit voorzichtigheidshalve als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit per ultimo 2023 zal naar verwachting 42% bedragen op een balanstotaal van € 1.424.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als Goed. 

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn Miloxy Holding B.V. en Britt’s honden resort De Rimpelaar B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 950.000,- op het onroerend goed aan de Rimpelaar 28, 5124 RB te Molenschot, kadastraal bekend als sectie P nummers 890 en 893 te Gilze en Rijen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.080.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 10 juni 2022.
 • Mevrouw B. Geerts geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling is op dit moment moreel van aard.
 • De heer M.A.J. Geerts en mevrouw M. Geerts-Romijn geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling is op dit moment, na verstrekking van de achtergestelde lening van € 265.000,-, moreel van aard. 
 • De lening van de ouders van de onderneemster ter hoogte van € 265.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente hoeft niet voldaan te worden.
 • De lening van de verkoper ter hoogte van € 250.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De geldnemers hebben de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend hebben de geldnemers de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemers de lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het onroerend goed als de persoonlijke borgstellingen kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Extra beloning

De investeerders die een investering doen van € 1.000,- of meer ontvangen 10% korting op alle verblijven voor honden bij Britt's Hondenresort “De Rimpelaar” gedurende de looptijd van deze lening. 

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de onderneemster. Het doorgeven van uw investeerdersnummer zal van toepassing zijn indien u aanspraak maakt op deze beloning.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-243234 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-03-2023 om 15:12
investeerder-361528 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-03-2023 om 15:01
investeerder-375063 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-03-2023 om 14:45
investeerder-75253 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-03-2023 om 14:26
investeerder-358244 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-03-2023 om 14:23

Reacties

Jwm Tielemans
15-03-2023 15:15
Succes namens Johan en barbara. Het gaat jullie zeker en vast lukken

Investeerder – 215134
23-03-2023 11:59
Kunnen jullie aangeven hoeveel omzet al zeker is op basis van de boekingen? En iets meer toelichting geven op de kostenstructuur?

Collin Crowdfund
23-03-2023 12:01
Beste investeerder,

Op basis van de boekingen voor 2023 is circa € 250.000,- omzet al zeker. Hiermee is de verwachting dat de in de pitch geprognosticeerde omzet van € 301.000,- in werkelijkheid ruimschoots gehaald gaat worden. De kostenstructuur van een hondenpension bestaat grotendeels uit personeelslasten (begroot op € 100.000,- inclusief ondernemerssalaris) en huisvestingslasten (grotendeels bestaande uit de financieringslasten). Aan overige kosten is een bedrag van € 30.000,- begroot.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 364955
24-03-2023 9:52
Veel succes!

Ondernemer

Britt Geerts

Crowdfund Coach


Lars van Meer