37511

HoogCaspel

€ 30.000  |  5,5% rente  |  120 maanden  Investeerders: 63
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 13-08-2020 in 1 uur volgeschreven door 63 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam HoogCaspel
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop bedrijfsunit
Datum van oprichting 06-04-2009
Website https://amsterdamspoedloodgieter.nl

Leendoel

HoogCaspel is een dynamisch bedrijf dat gespecialiseerd is in de installatietechniek. Ondernemer Cas Altman is onder andere gespecialiseerd in loodgieterswerkzaamheden, centrale verwarming, vloerverwarming, zink & dakwerkzaamheden en rioleringswerkzaamheden. De ondernemer heeft nu de mogelijkheid een bedrijfsunit aan te kopen om te gebruiken voor zijn onderneming.

Er wordt een lineaire lening van € 30.000,- verstrekt met een looptijd van 120 maanden en een vaste rente van 5,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoopprijs bedrijfsunit € 45.000
Eigen middelen € 15.000
Collin Direct € 30.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is meneer C. Altman handelend onder de naam HoogCaspel. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 30.000,- op de aan te kopen bedrijfsunit aan de Westhavenweg 107 te Amsterdam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onderpand wordt aangekocht voor € 45.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor HoogCaspel is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van HoogCaspel. De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed coronavirus
Het coronavirus heeft weinig invloed op de activiteiten die de ondernemer verricht met zijn onderneming, waaronder de loodgieterswerkzaamheden en de rioleringswerkzaamheden.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018-2019

Activa

  2018 2019
Vaste activa € 11.000 € 6.000
Vlottende activa € 46.000 € 49.000
Overige vlottende activa € 55.000 € 76.000
Totaal € 112.000 € 131.000

Passiva

  2018 2019
Eigen vermogen € 101.000 € 121.000
Langlopende schulden € – € –
Kortlopende schulden € 11.000 € 10.000
Totaal € 112.000 € 131.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 194.000  
Bruto winst € 138.000  
Kosten € 50.000  
Resultaat € 88.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-186920 heeft € 100 geïnvesteerd.
13-08-2020 om 13:05
investeerder-149749 heeft € 100 geïnvesteerd.
13-08-2020 om 13:04
investeerder-95882 heeft € 100 geïnvesteerd.
13-08-2020 om 13:04
investeerder-65787 heeft € 100 geïnvesteerd.
13-08-2020 om 13:04
investeerder-38029 heeft € 100 geïnvesteerd.
13-08-2020 om 13:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders