39061

Hoogeveen Hoveniers

€ 38.000  |  6,5% rente  |  96 maanden  Investeerders: 88
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 1-02-2021 in 1 uur volgeschreven door 88 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Hoogeveen Hoveniers
Sector Land- en tuinbouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop grond
Datum van oprichting 15-03-2019

Leendoel

Ondernemer Thijs Hoogeveen (1999) exploiteert een hoveniersbedrijf. Hij heeft de mogelijkheid een stuk land aan te kopen welke hij zal gebruiken om kerstbomen op te verbouwen. Voor de aankoop van de grond is een financiering nodig.

Er wordt een lineaire lening van € 38.000,- verstrekt met een looptijd van 96 maanden en een vaste rente van 6,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop grond € 37.000
Bijkomende kosten € 2.500
Totaal € 39.500
Eigen middelen € 1.500
Collin Direct € 38.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is Thijs Hoogeveen handelend onder de naam Hoogeveen Hoveniers. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 38.000,- op de aan te kopen grond aan de Van Heemstraweg (kadastraal bekend als: sectie N, nummer 179 te Wamel) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Er is geen huisnummer aanwezig, omdat het een stuk grond betreft. Op basis van een recent taxatierapport (17-11-2020) heeft het stuk grond een marktwaarde van € 48.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Hoogeveen Hoveniers is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers en een prognose van Hoogeveen Hoveniers. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Invloed corona
De ondernemer ondervindt voor alsnog weinig negatieve gevolgen van de coronacrisis. Hij merkt dat mensen tijdens de coronacrisis juist meer geld uitgeven aan tuinen, omdat zij nu niet of minder op vakantie kunnen.

Toelichting jaarcijfers
De kerstbomen hebben ongeveer 7 jaar nodig om voldoende te groeien voor de verkoop. De opbrengst van de kerstbomen is daartoe niet meegenomen in de prognose. De prognose is gebaseerd op het groeiend aantal vaste opdrachten voor tuinonderhoud van het hoveniersbedrijf.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020

Activa

  2020
Vaste activa € 7.000
Vlottende activa € 13.000
Overige vlottende activa € 2.000
Totaal € 22.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 14.000
Langlopende schulden € 4.000
Kortlopende schulden € 4.000
Totaal € 22.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 56.000  
Bruto winst € 23.000  
Kosten € 11.000  
Resultaat € 12.000  

 

Geprognosticeerde winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 118.000  
Bruto winst € 77.000  
Kosten € 19.000  
Resultaat € 58.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-134460 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-02-2021 om 14:02
investeerder-95586 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
01-02-2021 om 14:00
investeerder-69069 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-02-2021 om 14:00
investeerder-209957 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-02-2021 om 14:00
investeerder-47602 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-02-2021 om 14:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders