38601

Hoowatt B.V.

€ 225.000  |  4,9% rente  |  60 maanden  Investeerders: 152
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 21-06-2021 in 1 uur volgeschreven door 152 investeerders

Samenvatting

Ondernemer Herman den Boeft (1949) is 34% aandeelhouder van Ardee, een ingenieursbureau dat het ontwerp en de uitvoeringsbegeleiding verzorgt voor opdrachtgevers in de industrie en utiliteit. Naast zijn rol binnen Ardee heeft Herman een passie voor vastgoed waar hij zich komende jaren meer op wil gaan richten. In privé bezit Herman een tweetal beleggingspanden in box 3 te Sittard en Breda. Daarnaast bezit hij middels Hoowatt B.V. het kantoorpand aan de Boutershemstraat 46 te Bergen op Zoom.

Herman is bezig met renovatie, verbouw, nieuwbouw (aanbouw in drie lagen) en verduurzaming van dit kantoorpand, waarvoor aanvullende financiering benodigd is. Het pand is gelegen op circa 300 meter van het centrum van Bergen op Zoom en staat feitelijk op de oude stadswallen. Het totaal verhuurbare vloeroppervlak bedraagt circa 234 m² voor verbouwing en gaat naar 387 m² na verbouwing. Het object is voorbelast met een crowdfundlening via Collin met een oorspronkelijke hoofdsom van € 600.000,- waarvan het actuele leningsaldo € 160.000,- bedraagt. Rekening houdende met deze voorbelasting bedraagt de LTV (Loan-to-Value) bij aanvang 86% in relatie tot de marktwaarde na verbouwing en 44% bij herfinanciering van de slottermijn. 

Invloed coronavirus
Het coronavirus heeft geen invloed gehad op de vastgoedactiviteiten binnen Hoowatt B.V. en wordt tevens niet verwacht. Het kantoorpand wordt verhuurd aan Ardee, waarvan Herman middels H. Den Boeft Beheer B.V. momenteel 34% aandeelhouder is, met een onderliggend huurcontract van vijf jaar tot en met 31 december 2022. Dit contract zal naar verwachting op korte termijn verlengd worden zodra de bouw gereed is. Naast Ardee heeft zich reeds een tweede huurder gemeld die het kantoorpand gaat betrekken zodra de bouw gereed is. Verder is relevant dat met de huidige nieuw- en verbouw rekening is gehouden met de mogelijkheid om het pand op eenvoudige wijze te kunnen transformeren naar een appartementengebouw: vijf kleine appartementen óf twee grote en een klein appartement. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 490.000,- waarvan voor € 265.000,- aan eigen middelen is ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt derhalve € 225.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 200.000,-. De rente bedraagt 4,9% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Hoowatt B.V. als Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De volgende zekerheden en voorwaarden worden gesteld: 

 • De debiteuren zijn Hoowatt B.V. en H. den Boeft Beheer B.V. 
 • Er is reeds in 2017 een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 600.000,- gevestigd op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Boutershemstraat 46 te Bergen op Zoom ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
  Het pand is voorbelast met een crowdfundlening via Collin aan BoBeSt B.V. waarvan het actuele leningsaldo € 160.000,- bedraagt en kent een marktwaarde na verbouwing van € 450.000,- volgens recent taxatierapport d.d. 6 januari 2021. Verder is relevant dat er € 10.000,- per maand op de Collin lening wordt afgelost door BoBeSt B.V. en dat de lening naar verwachting conform huidig betaalschema volledig afgelost zal zijn op 11 oktober 2022. 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres Boutershemstraat 46 te Bergen op Zoom worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend heeft men de mogelijkheid om gedurende de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de ondernemer de lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

De financiering wordt aangewend ten behoeve van de renovatie, verbouw, nieuwbouw (aanbouw in drie lagen) en verduurzaming van het kantoorpand aan de Boutershemstraat 46 te Bergen op Zoom.

Ondernemer

Herman den Boeft (1949) heeft ruim 30 jaar werkervaring als vestigingsmanager en directeur bij enkele grote installatiebedrijven. Hij heeft zich in deze jaren voornamelijk bezig gehouden met projecten in de industrie, farmacie en gezondheidszorg. Herman is in de kern een technicus en een ‘hands-on’ manager en is zeer begaan met het technisch onderwijs en de arbeidsmarkt. Sinds 2005 is Herman betrokken bij Ardee, oorspronkelijk als 50% aandeelhouder, vervolgens tussen 2013 en medio 2017 als 100% aandeelhouder, waarna hij als 34% aandeelhouder verder is gegaan zodat hij sindsdien kan zorgdragen voor een geleidelijke overdracht van de onderneming aan de bedrijfsopvolging. Naast zijn rol binnen Ardee heeft Herman een passie voor vastgoed waar hij zich komende jaren meer op wil gaan richten. In privé bezit Herman een tweetal beleggingspanden in box 3 te Sittard en Breda. Daarnaast bezit hij binnen Hoowatt B.V. het kantoorpand aan de Boutershemstraat 46 te Bergen op Zoom.

Onderneming

Hoowatt B.V. is door ondernemer Herman specifiek opgericht als vastgoedentiteit en betreft de 100% dochteronderneming van zijn personal holding H. den Boeft Beheer B.V.. Hoowatt B.V. heeft één vastgoedobject in eigendom en dit betreft het kantoorpand aan de Boutershemstraat 46 te Bergen op Zoom dat reeds jaren wordt verhuurd aan Ardee waarvan Herman middels H. Den Boeft Beheer B.V. momenteel nog 34% aandeelhouder is.

Huurder Ardee is een ingenieursbureau dat het ontwerp en de uitvoeringsbegeleiding verzorgt voor opdrachtgevers in de industrie en utiliteit. Dit doet het bedrijf voornamelijk bij opdrachtgevers die permanent kleinere projecten in uitvoering hebben ter optimalisatie van de productieprocessen, energiebeheer, milieueisen en veiligheidsaspecten. Deze werkzaamheden verricht Ardee deels vanaf haar kantoor aan de Boutershemstraat 46 te Bergen op Zoom en deels op locatie van de opdrachtgever. Het huidige vijfjarige huurcontract tussen Hoowatt B.V. en Ardee loopt tot en met 31 december 2022. Dit zal naar verwachting op korte termijn verlengd worden zodra de bouw gereed is. Naast Ardee heeft zich reeds een tweede huurder gemeld die het kantoorpand gaat betrekken zodra de bouw gereed is. 

Onroerend goed
Het kantoorpand aan de Boutershemstraat 46 te Bergen op Zoom staat feitelijk op de oude stadswallen en is gelegen op circa 300 meter van het centrum van Bergen op Zoom. Men beschikt over de vergunning om het bestaande pand met vijf meter uit te breiden en drie bouwlagen hoog. Wanneer de aanbouw gereed is, kunnen de bedrijfsactiviteiten van Ardee hierin worden ondergebracht (dit betreft een interne verhuizing). Aansluitend wordt het bestaande pand geheel gerenoveerd en voorzien van de nodige isolatie en technische energiebesparende voorzieningen. Het totaal verhuurbare vloeroppervlak bedraagt circa 234 m² voor verbouwing en gaat naar 387 m² na verbouwing. De marktwaarde bedraagt € 215.000,- voor verbouwing en € 450.000,- na verbouwing op basis van een taxatierapport d.d. 6 januari 2021. Relevant is dat deze waarden zijn gebaseerd op een kantoorbestemming en dat er in Bergen op Zoom sprake is van een relatief hoge kantoorleegstand. Met de huidige nieuw- en verbouw is echter rekening gehouden met de mogelijkheid om het pand op eenvoudige wijze te kunnen transformeren naar een appartementengebouw: vijf kleine appartementen óf twee grote en een klein appartement. Tevens wordt een liftinstallatie gebouwd waarmee de eventuele toekomstige appartementen rolstoeltoegankelijk zijn.
Het pand is voorbelast met een crowdfundlening via Collin aan BoBeSt B.V. waarvan het actuele leningsaldo € 160.000,- bedraagt. Rekening houdende met deze voorbelasting bedraagt de LTV (Loan-to-Value) bij aanvang 86% in relatie tot de marktwaarde na verbouwing en 44% bij herfinanciering van de slottermijn. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Renovatie bestaande bouw € 140.000,-
Nieuwbouw: aanbouw in drie bouwlagen € 330.000,-
Verduurzaming € 20.000,-
Totale investeringsbehoefte € 490.000,-
Inbreng eigen middelen € 265.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 225.000,-

Leenbedrag: € 225.000,-
Rente: 4,9%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 200.000,-. 

Er is geen sprake van andere financieringen.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Hoowatt B.V. is Minimaal risico. De kwalificatie voor H. den Boeft Beheer B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de concept jaarrekening 2020 en de prognosecijfers 2021 en 2022 van Hoowatt B.V. De overall Collin Credit Score is Goed. 

Afloscapaciteit 
De omzet van Hoowatt B.V. bestaat volledig uit huuropbrengsten en bedroeg € 43.000,- in 2020 met een netto cashflow overschot van € 5.000,-. Zodra de bouw gereed is, trekt er een extra huurder in het pand waarmee de omzet in 2021 wordt geprognosticeerd op € 50.000,- met een netto cashflow overschot van € 23.000,- na rente en aflossingen op de Collin lening. De omzet wordt in 2022 geprognosticeerd op € 60.000,- met een netto cashflow overschot van € 24.000,- na rente en aflossingen op de Collin lening. Wij kwalificeren de score voor afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De openingsbalans na financiering laat een solvabiliteit van 81% op een balanstotaal van € 1.174.000,- zien. Relevant is dat de ondernemer zelf reeds € 265.000,- aan eigen middelen heeft ingebracht ten behoeve van de renovatie en nieuwbouw. Daarnaast heeft Hoowatt B.V. nog een vordering van € 685.000,- op BoBeSt B.V. welke vanaf 2023 binnen drie jaar wordt afgelost. Wij kwalificeren de score voor solvabiliteit als Zeer goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Hoowatt B.V. en H. den Boeft Beheer B.V. 
 • Er is reeds in 2017 een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 600.000,- gevestigd op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Boutershemstraat 46 te Bergen op Zoom ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het pand is voorbelast met een crowdfundlening via Collin aan BoBeSt B.V. waarvan het actuele leningsaldo € 160.000,- bedraagt en kent een marktwaarde na verbouwing van € 450.000,- volgens recent taxatierapport d.d. 6 januari 2021. Verder is relevant dat er € 10.000,- per maand op de Collin lening wordt afgelost door BoBeSt B.V. en dat de lening naar verwachting conform huidig betaalschema volledig afgelost zal zijn op 11 oktober 2022. 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres Boutershemstraat 46 te Bergen op Zoom worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend heeft men de mogelijkheid om gedurende de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de ondernemer de lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het onroerend goed aan de Boutershemstraat 46 te Bergen op Zoom, als de verpanding van de huurpenningen kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Zeer Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-63185 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-06-2021 om 11:00
investeerder-47050 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
21-06-2021 om 11:00
investeerder-109994 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-06-2021 om 11:00
investeerder-110199 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-06-2021 om 11:00
investeerder-66178 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-06-2021 om 11:00

Reacties

Investeerder – 67969
21-06-2021 10:42
Beste,
Er staat dat er in 2017 een eerste hypothecaire inschrijving van 600k is gevestigd ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Wat voor mij onvoldoende duidelijk is of deze bovenstaande lening van 225k daar nu ook door gedekt is voor de geldverstrekkers van deze nieuwe lening.

Collin Crowdfund
21-06-2021 10:50
Beste investeerder,

Het klopt dat er in 2017 reeds een eerste hypothecaire inschrijving van € 600.000,- op het kantoorpand aan de Boutershemstraat 46 te Bergen op Zoom heeft plaatsgevonden ten behoeve van zowel de lening aan BoBeSt B.V. als toekomstige Collin leningen, met het oog op de huidige nieuw- en verbouw aan het kantoorpand.
Het object is voorbelast met de Collin lening aan BoBeSt B.V. waarvan de oorspronkelijke hoofdsom € 600.000,- bedroeg en het actuele leningsaldo € 160.000,- bedraagt.
Na aftrek van het actuele leningsaldo resteert derhalve een bedrag van € 440.000,- dat binnen de reeds bestaande hypothecaire inschrijving gebruikt kan worden ten behoeve van de nieuwe lening van € 225.000,- aan Hoowatt B.V.

Het onroerend goed kent een marktwaarde na verbouwing van € 450.000,- volgens recent taxatierapport d.d. 6 januari 2021 waarmee de overwaarde na aftrek van het actuele leningsaldo van BoBeSt B.V. (€ 160.000,-) feitelijk € 290.000,- bedraagt.
Verder is relevant dat er € 10.000,- per maand op de Collin lening wordt afgelost door BoBeSt B.V. en dat deze lening naar verwachting volledig afgelost zal zijn op 11 oktober 2022 conform huidig betaalschema.
Wij kwalificeren de zekerheden van Hoowatt B.V. dan ook als Goed.

Met vriendelijke groet,
Team Collin Crowdfund

Ondernemer

H. den Boeft

Crowdfund Coach


Brian von Kriegenbergh