42660

Hopmans Service B.V.

€ 80.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 160
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-09-2022 in 1 uur volgeschreven door 160 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Hopmans Service B.V.
Sector Bouw
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Overnamefinanciering
Datum van oprichting 28-06-2019
Website www.reinigingswereld.nl

Leendoel

Hopmans Service B.V., ook wel bekend als Reinigingswereld, is een bedrijf gericht op het leveren van reinigingsmachines inclusief toebehoren. Zij leveren voornamelijk reinigingsmachines aan agrarische bedrijven. Voor de overname van het bedrijf (en het klantenbestand) van Groentechniek (bedrijf van de broer van de heer Hopmans) hebben zij een financiering nodig.

Er wordt een lineaire lening van € 80.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een aflossingsvrije periode van 6 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Goodwill € 2.000
Voorraad en materiaal € 104.000
Totaal € 106.000
Eigen inbreng € 26.000
Collin Direct € 80.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is Hopmans Service B.V.
  • Door de heer T.M.J.M. Hopmans wordt een persoonlijke borgstelling afgegeven ter hoogte van het € 40.000,-. De waarde van de borgstelling is op dit moment moreel van aard. Het onroerend goed in bezit staat op naam van Hopmans Service B.V.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Hopmans Service B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypotheek ter hoogte van € 80.000,- gevestigd op het bedrijfspand met als adres: Middenweg 15 en 15A, 4631 ST, te Hoogerheide, kadastraal bekend als sectie C nummer 1926, te Woensdrecht welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van ING Bank N.V. ter hoogte van € 625.000,- en een openstaande schuld van € 504.000,-. De WOZ waarde per 01-01-2021 is € 578.000,-. Het bedrijfspand is in januari 2020 aangekocht voor € 575.000,-.
  • Er wordt een negatieve hypotheekverklaring afgegeven op het bedrijfspand met als adres: Middenweg 15 en 15A, 4631 ST, te Hoogerheide, kadastraal bekend als sectie C nummer 1926, te Woensdrecht. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zondertoestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Hopmans Service B.V. alsmede Groentechniek is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognosecijfers na overname van Groentechniek. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De kortlopende schulden bestaan voornamelijk uit een aflossingsverplichting op de ING lening ter hoogte van € 27.000,-. Een bestaande rekening courant faciliteit van € 46.000,-. Een lease verplichting van € 25.000,- en € 56.000,- aan crediteuren. Een rekening courant aandeelhouder van € 128.000,-. Het resultaat over 2021 is met € 7.000,- betrekkelijk, echter betreffen de afschrijvingen € 68.000,-. Groentechniek (bedrijf van de broer van de heer Hopmans), waarvan de exploitatie wordt overgenomen heeft in 2021 een omzet gerealiseerd volgens de concept cijfers van € 512.000,- met een resultaat van € 36.000,- en afschrijvingen van € 10.000,-. Door de overname zal de omzet van Hopmans Service B.V. naar verwachting fors toenemen en tevens een positieve invloed hebben op de winstgevendheid. De seizoensinvloeden worden door het toevoegen van de nieuwe activiteiten verminderd. Daarnaast wordt er geen goodwill betaald in het kader van de overname, maar wordt enkel de activa betaald, wat de overname interessant maakt voor de ondernemer.

Jaarcijfers

Balans 2021 Hopmans Service B.V.

Activa

   
Vaste activa € 887.000
Vlottende activa € 101.000
Overige vlottende activa
Totaal € 988.000

Passiva

   
Eigen vermogen € 165.000
Voorzieningen € 7.000
Langlopende schulden € 485.000
Kortlopende schulden € 331.000
Totaal € 988.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 369.000
Bruto winst € 249.000
Kosten € 245.000
Belasting – € 3.000
Netto winst € 7.000
Omzet € 369.000
Bruto winst € 249.000
Kosten € 245.000
Belasting – € 3.000
Netto winst € 7.000

Prognose na overname 2023

Omzet € 678.000
Bruto winst € 360.000
Kosten € 236.000
Belasting € 19.000
Netto winst € 105.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-34575 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-09-2022 om 11:22
investeerder-177879 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-09-2022 om 11:22
investeerder-114652 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-09-2022 om 11:21
investeerder-288164 heeft € 400 geïnvesteerd.
21-09-2022 om 11:21
investeerder-244891 heeft € 100 geïnvesteerd.
21-09-2022 om 11:21

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders