31578

Hortimec V.O.F.

€ 65.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 83
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-12-2018 in 3 uur volgeschreven door 83 investeerders

Samenvatting

Hortimec is een internationale groothandel voor machines ten behoeve van de tuinbouw, opgericht in 2006 om de jonge plantenindustrie te voorzien van de modernste technologie. Hortimec heeft een brede ervaring in de jonge plantenindustrie en maakt gebruik van het Ellepot-systeem om de groei van jonge planten te verbeteren. Hendrik Mast is een voormalige Ellepot-medewerker met 18 jaar ervaring in de plantenindustrie. Veel klanten over de hele wereld hebben de voordelen ontdekt van het Ellepot-systeem, dat Hortimec heeft geïntegreerd in haar productielijnen.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 65.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 6,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert v.o.f. Hortimec als Minimaal risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn de heer H.A.C. Mast en mevrouw G.L. Mast – Santocono, handelend als vennoten van v.o.f. Hortimec. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Hortimec v.o.f. worden verpand in tweede verband aan de investeerders van Collin Crowdfund. Ook wordt er een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 65.000,- op het woonhuis gevestigd, die volledig materieel is.

Leendoel

Door middel van de lening via crowdfunding worden er tweedehands machines aangeschaft om de Nederlandse markt, waar de vraag momenteel toeneemt, beter te bedienen. Daarnaast wordt een restant van de crowdfunding lening bij Funding Circle afgelost.

Ondernemer

Hendrik Mast (1966) is geboren en getogen in de tuinbouw. Hij heeft een internationale NIMA-opleiding gevolgd en heeft ruim 18 jaar ervaring in de plantenindustrie. Hendrik heeft een relevant netwerk en specialisme opgebouwd met betrekking tot de kennis van machines ten behoeve van de tuinbouw, specifiek gericht op de groei van jonge planten. Ook is hij de drijvende kracht achter de bedrijfsactiviteiten van Hortimec.

Zijn echtgenote richt zich voor ongeveer 2 dagen in de week met name op de administratieve werkzaamheden van Hortimec.

Onderneming

Hortimec (www.hortimec.com) is een internationale groothandel voor machines ten behoeve van de tuinbouw, opgericht in 2006 om de jonge plantenindustrie te voorzien van de modernste technologie. Veel klanten over de hele wereld hebben de voordelen ontdekt van het Ellepot-systeem dat Hortimec heeft geïntegreerd in haar productielijnen.

Ellepot
Ellepot is een systeem dat de wortels van jonge planten verbetert. Dit biedt de teler het juiste gereedschap om de groei van jonge planten te optimaliseren. Hendrik Mast is een voormalig Ellepot-medewerker met 18 jaar ervaring in de plantenindustrie. Hortimec vertegenwoordigt Ellepot in veel landen en biedt een speciaal assortiment aan Ellepot-producten aan voor de professionele plantenindustrie.

Gebruikte machines
Hortimec verhandelt gebruikte machines voor de tuinbouw. Een ruim assortiment aan gewilde machines is op voorraad. Daarnaast heeft de ondernemer in zijn eigen netwerk toegang tot elk ander type apparatuur waar de teler naar op zoek is.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aanschaf tweedehands machines € 55.000,-
Aflossing Funding Circle* € 10.000,-
Totaal € 65.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 65.000,-

Leenbedrag: € 65.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

* Het restant van de lening via Funding Circle wordt afgelost. Naast de lening via Collin Crowdfund resteert er een kredietfaciliteit van de ING (met als zekerheid verpanding in eerste verband van inventaris en voorraden) met een limiet van € 40.000,- en de lease van de bedrijfswagen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de heer H.A.C. Mast en mevrouw G.L. Mast – Santocono, handelend als vennoten van v.o.f. Hortimec. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim. Dit betreft vooral de overwaarde op de eigen woning en een beleggingsportefeuille.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Hortimec worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving verkregen ter hoogte van € 65.000,- op het woonpand aan de Veldewater 52, 2911 PG te Nieuwerkerk ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit pand is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 450.000,- met een restant schuld van € 368.000,-. Het onroerend goed kent een WOZ-waarde van ruim € 520.000,- waardoor de tweede inschrijving volledig materieel is.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor v.o.f. Hortimec is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers van 2017 en tussentijdse cijfers per 23 oktober van 2018. De overall score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
In 2017 heeft Hortimec een omzet behaald van € 834.000,- met een resultaat van € 62.000,- voor privé. In 2018 zijn incidenteel veel opdrachten met een lagere marge uit Italië aangenomen om zo meer voet aan de grond te krijgen in Italië. Door te investeren in deze nieuwe markt is er na privé en aflossingen een negatieve cashflow ontstaan. Dit incident wordt bevestigd door de kolommenbalans 2018, die een omzet van € 606.000,- laat zien, met een brutomarge van ruim 36%. Dit leidt tot een resultaat van € 155.000,- voor privé. Na privé-opnamen en aflossingen resteert een cashflowoverschot van € 52.000,-. In 2019 verwacht de ondernemer deze lijn door te zetten, mede gezien de lagere aflossingsverplichtingen. Hij verwacht dat de privé-opnamen in dat jaar lager zullen uitkomen. Wij kwalificeren de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve als Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit is per ultimo 2017 sec zakelijk gezien licht negatief op een balanstotaal van € 194.000,- naar aanleiding van het resultaat in dat jaar. Per ultimo 2018 zal dit eigen vermogen naar verwachting positief worden, gezien het resultaat dat in 2018 wordt behaald. Hierbij is geen rekening gehouden met de overwaarde op de eigen woning van ruim € 150.000,- en de vermogenspositie in privé. Rekening houdende met het vermogen in privé kwalificeren we de Solvabiliteit als Ruim voldoende. 

Liquiditeit
Binnen het bedrijf zijn afgelopen jaren voldoende liquide middelen en voorraden aanwezig geweest om aan de kortlopende verplichtingen en de vraag te kunnen voldoen. Gezien de ontwikkelingen in 2018 en de toekomstig lagere privé-opnamen zijn er naar verwachting voldoende liquide middelen. Wij hanteren voor de Liquiditeit de score Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-15212 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-12-2018 om 15:06
investeerder-3539 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
24-12-2018 om 15:05
investeerder-45307 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
24-12-2018 om 15:04
investeerder-45193 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-12-2018 om 14:55
investeerder-7221 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
24-12-2018 om 14:53

Ondernemer

Hendrik Mast en zijn echtgenote

Crowdfund Coach


Diederick Horsten