27785

Hotel Brabant

€ 320.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 318
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-07-2017 in 2 uur volgeschreven door 318 investeerders

Samenvatting

Hotel Brabant vraagt een vastgoedfinanciering, waarbij er sprake is van hypothecaire dekking. Op slechts 5 minuten van het centrum van Hilvarenbeek (Noord-Brabant) bevindt zich Hotel Brabant. Het hotel beschikt over 30 hotelkamers die verdeeld zijn over 14 standaard kamers en 16 budget kamers. Het hotel bestaat verder uit onder andere een café en een restaurant. Het café is een ontmoetingsplaats voor zowel de gasten als de lokale bewoners. Het restaurant wordt geëxploiteerd onder de naam LEUK! eten en drinken. 

Hilde van Ginhoven (33) is inmiddels ruim 10 jaar eigenaar van Hotel Brabant en gelukkig met haar onderneming. Het is een bedrijf waarin alle facetten van de horeca aanwezig zijn en waar geen dag hetzelfde is. Een bedrijf waarin ze kennis mag maken met zowel regionale als landelijke en internationale gasten die allemaal als ‘een ster’ behandeld worden. Het hotel is een echt familiebedrijf waarin ook haar ouders en andere familieleden actief zijn. 

De onderneming krijgt nu de mogelijkheid om het huidige huurpand aan te kopen waarvoor men deze financiering aanvraagt bij Collin Crowdfund.

Financieringsbehoefte
Het aankoopbedrag van het hotel bedraagt € 800.000,-. Samen met de bijkomende kosten komt de totale investeringsbehoefte uit op € 911.000,-. Hiervan wordt € 150.000,- door derden ingebracht door middel van achtergestelde leningen. Verder wordt er nog eens een bedrag van € 56.000,- gefinancierd door derden. De Rabobank financiert € 385.000,-. De resterende € 320.000,- is de gevraagde financiering via Collin Crowdfund. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing van € 1.333,33. Na 60 maanden is er nog een restschuld van € 240.000,-. De restschuld zal op dat moment worden afgelost uit de verkoop van onroerend goed of door middel van herfinanciering. De rente is 7,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming als Laag risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De debiteur voor de financiering is de vof Hotel Brabant (vennoten: Hilde van Ginhoven en Van Ginhoven HBE B.V.). Na de financiering van Collin zal Hilde van Ginhoven 100% aandeelhouder worden van Van Ginhoven HBE B.V. De leningen ter hoogte van € 150.000,- van derden worden achtergesteld ten opzichte van de Collin investeerders. De Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 320.000,- als 2de op het hotelpand en een hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 320.000,- als 2de op een pand wat in eigendom is van de vader van Hilde, via een van zijn B.V’s. 

Video Pitch

Leendoel

De gevraagde financiering zal gebruikt worden om het huurpand, waarin Hotel Brabant is gevestigd, aan te kopen. Het pand zal worden aangekocht in Van Ginhoven HBE B.V. (firmant).

Ondernemer

Hilde van Ginhoven (33) is opgegroeid in een ondernemersgezin. Na de middelbare school is ze gaan studeren aan de particuliere toeristische onderwijsinstelling: Hogeschool Tio. Nadat ze deze opleiding succesvol had afgerond, is ze gestart als zelfstandig ondernemer in een snackbar. Dit was een logische stap omdat Hilde min of meer is opgegroeid in een snackbar. 

Al vrij snel bleek dat Hilde haar energie onvoldoende kwijt kon bij de snackbar en zodoende besloot zij, in samenspraak met haar partner, een loondienstbetrekking elders te zoeken. Deze vond zij bij Accor Hotels waar ze een uitdagende baan kreeg aangeboden en veel ervaring heeft opgedaan in de hotellerie. Na 2,5 jaar kwam Hotel Brabant op haar pad. Een unieke kans die ze niet aan haar voorbij wilde laten gaan. De afgelopen jaren zijn door privé omstandigheden moeilijke jaren geweest maar inmiddels is ze alweer ruim 10 jaar eigenaresse en gelukkig met haar onderneming. Hilde is vooral actief op kantoor waarbij zij operationeel wordt bijgestaan door een aantal vaste medewerkers en haar ouders. Hotel Brabant is een echt familiebedrijf.

Onderneming

Hotel Brabant is de naam voor de exploitatie van een hotel, café en restaurant. Hotel Brabant is gevestigd in het bourgondische Noord-Brabant in directe omgeving van natuurgebieden, toeristische attracties (onder andere Safaripark Beekse Bergen en de Efteling) en het centrum van Hilvarenbeek. Hierdoor heeft Hotel Brabant een mooie marktpositie. 
Het horecapand is verdeeld in verschillende ruimtes waar flexibel mee omgegaan kan worden. Zo kan er een aparte ruimte afgesloten worden voor evenementen en is er in een andere ruimte de mogelijkheid om een biljarttafel met behulp van een lift uit de grond te halen. Op deze manier kan men continu inspelen op de klantbehoefte. Gezien de diversiteit van Hotel Brabant wordt nu elke tak separaat beschreven.

Hotel
In het hotel ontvangt men hoofdzakelijke Nederlandse (45%) en Duitse (30%) gasten. Deze doelgroep wordt benaderd via Internet via de bekende boekingskanalen. Men ziet een duidelijk trend in het aantal last minute boekingen. Daarnaast wordt er veel samengewerkt met regionale bedrijven. Zij laten medewerkers, vertegenwoordigers en inleenpersoneel overnachten bij Hotel Brabant gedurende een project. Deze doelgroep maakt over het algemeen ook gebruik van de maaltijdfaciliteiten.
Het hotel beschikt over 30 hotelkamers die verdeeld zijn over twee kamertypes. De 14 standaard kamers zijn voorzien van een douche, toilet en televisie zijn allen gemoderniseerd. De 16 budget kamers bevinden zich op de tweede verdieping van het hotel en zijn allen voorzien van een wastafel. Een gezamenlijke douche en toilet bevinden op de gang. 

Café
In het café ontvangt men sinds jaar en dag biljarters en darters. Dit café heeft een belangrijke rol in de onderneming. Het café is voorzien van een gezellige bar waar de plaatselijke bevolking en de hotelgasten een praatje met elkaar kunnen maken. Aan de achterzijde van het pand bevindt zich het terras waar de gasten worden voorzien van een hapje en een drankje. De exploitatie van het café draait op haar bezoekers van het hotel en vaste gasten zoals de biljarters en darters. De vader van Hilde is de gastheer en drijvende kracht van het café en hij doet dit vrijwillig.

Restaurant
Het restaurant LEUK! eten en drinken bevindt zich op de begane grond en is in oktober 2015 geopend. Hier weet men op een verrassende manier prijs en kwaliteit met elkaar te combineren. Sinds 2015 is ervoor gekozen om het restaurant een eigen identiteit te geven onder de naam LEUK! eten en drinken. Mede door de naamswijziging ziet men een goede groei binnen de bezetting en reserveringen van het restaurant. Hier ligt nog veel perspectief. Momenteel is men aan het onderzoeken hoe deze uitdaging het best kan worden aangepakt, onder andere door een marktonderzoek onder de bestaande gasten. 

Structuur
Na succesvolle funding, maar voor uitboeking van de financiering, zullen alle aandelen in Van Ginhoven HBE B.V. (firmant) voor € 1,- overgedragen worden aan Hilde van Ginhoven. Na de overdracht van aandelen heeft Hilde dus 100% (in)direct winstaandeel in Hotel Brabant en ziet de organisatiestructuur er als volgt uit.

Financieringsbehoefte

Aankoop hotel € 800.000,-
Overdrachtsbelasting € 48.000,-
Aflossen Rabobank kredietfaciliteit € 35.000,-
Werkkapitaal € 28.000,-
Totale investeringsbehoefte € 911.000,-
Rabobank* € 385.000,-
Leningen derden ** € 206.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 320.000,-

De verbouwingskosten (€ 450.000,-) in de afgelopen jaren zijn vanuit eigen middelen voldaan.

Leenbedrag: € 320.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing van € 1.333,33. Aan het einde van de looptijd is er nog een restantschuld van € 240.000,-. 

Zoals bij het onderdeel Risico is te lezen wordt er een 2de hypothecaire inschrijving verkregen op een horecapand gelegen aan de Rielseweg 875 – 879 te Tilburg. Dit pand zal na succesvolle funding in de actieve verkoop worden gezet. De panden zijn specifiek onroerend goed. Bij verkoop van het horecapand wordt de restantschuld van € 240.000,- vervroegd afgelost. Bij vervroegde aflossing ontvangen de investeerders een extra vergoeding van 3 maanden rente. Indien het onroerend goed na 60 maanden niet is verkocht wordt de restantschuld geherfinancierd.

Voorwaarden nieuwe financieringen
Rabobank *

 • Rabobank heeft haar goedkeuring verleend voor deze financiering. De Rabobank verstrekt haar lening met een looptijd van 20 jaar en een rentepercentage van 3,45%. De bedongen zekerheden van de Rabobank zijn:
 • 1ste hypotheek op het aan te kopen horecapand aan de Diessenseweg 61 te Hilvarenbeek ter hoogte van € 400.000,-.
 • 1ste pandrecht op de debiteuren, inventaris en voorraden van v.o.f. Hotel Brabant
 • 1ste pandrecht op de debiteuren/ huurpenningen van Van Ginhoven HBE B.V.
 • De leningen van derden ter hoogte van € 150.000,- wordt achtergesteld ten opzichte van de financiering van de Rabobank

Leningen derden **
Derden zijn bereid gevonden leningen te verstrekken ter hoogte van € 210.000,-. Voor deze leningen zijn geen zekerheden bedongen. In totaal € 150.000,- van het totale bedrag aan leningen derden wordt achtergesteld. Deze leningen worden aan de ondernemer verstrekt waarna ze deze doorleent aan Van Ginhoven HBE B.V. (firmant van Hotel Brabant). De looptijd bedraagt 10 jaar en de rente varieert tussen de 3% en 5%. 

Voorwaarden bestaande financieringen
Van Ginhoven HBE B.V. heeft een bestaande financiering bij de Rabobank ter hoogte van € 210.195,- per ultimo 2016. De financiering kent nog een resterende looptijd van 15 jaar en heeft een variabele rente. Als zekerheid geldt een hypothecaire inschrijving op een perceel aan de Diessenseweg 61

Risico

 • De debiteur is V.O.F. Hotel Brabant met mevrouw H.C.A. van Ginhoven en Van Ginhoven HBE B.V. als vennoten. Door de gekozen rechtsvorm zijn beide vennoten hoofdelijk aansprakelijk. De vermogenspositie van mevrouw H.C.A. van Ginhoven is op dit moment nihil. 
 • Een 2de hypotheek van € 320.000,- met het volgende onderpand: 
  * het in eigen gebruik zijnde hotelpand gelegen aan de Diessenseweg 61 te Hilvarenbeek. Uit een recent taxatierapport van d.d. 4-7-2017, opgesteld door een horecamakelaar, blijkt een marktwaarde van € 855.000,-. Het hotelpand wordt voorbelast met een 1e hypotheek van € 400.000,- van de Rabobank.
 • Een 2de hypotheek van € 320.000,- met het volgende onderpand:
  * het horecapand, wat in juridisch eigendom is van Van Ginhoven og 875 B.V. (een B.V. van de vader van Hilde), gelegen aan de Rielseweg 875 en 879 te Tilburg. Uit het taxatierapport van d.d. 6-10-2015 blijkt een marktwaarde van € 1.385.000,-. Het horecapand is voorbelast met een 1e hypotheek van € 450.000,- van de Rabobank. 
 • De leningen van derden met een looptijd van 10 jaar ter hoogte van € 150.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft een Minimaal risico aan voor V.O.F. Hotel Brabant en een Laag risico voor Van Ginhoven HBE B.V. Voorzichtigheidshalve hanteren wij voor deze aanvraag de score Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op de door accountant opgestelde definitieve jaarcijfers 2015 en 2016, tussentijdse cijfers en de prognoses over 2017 en 2018 van V.O.F. Hotel Brabant en Van Ginhoven HBE B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
De omzet van Hotel Brabant is in 2016 met ruim 12% gestegen naar € 667.000,-. Deze omzetgroei zet zich in 2017 door welke onderbouwd wordt door de tussentijdse cijfers. Per ultimo 2017 wordt er een omzet verwacht van € 732.000,-, goed voor een omzetgroei van zo’n 9%. De genormaliseerde cashflow na privé binnen Hotel Brabant voor 2016 kwam uit op -/- € 8.000,-. Door de omzetstijging in 2017, welke dus onderbouwd wordt door tussentijdse cijfers, zal de genormaliseerde cashflow na privé voor 2017 verbeteren naar € 25.000,- positief. Dit is inclusief de huurlasten aan Van Ginhoven HBE B.V. De verwachte genormaliseerde cashflow in 2018 komt uit op € 26.000,-. Tenslotte dient opgemerkt te worden dat de privé onttrekkingen van ondernemer beperkt zijn, mede doordat zij in de bedrijfswoning woont. 

Hotel Brabant heeft zelf geen aflossingsverplichtingen daar Van Ginhoven HBE B.V., firmant van Hotel Brabant, de juridisch eigenaar wordt van het hotelpand. De financieringen ten behoeve van de aankoop van het hotel worden dan ook ondergebracht bij Van Ginhoven HBE B.V. die het vervolgens intercompany gaat verhuren aan Hotel Brabant. De genormaliseerde cashflow per ultimo 2017 komt naar verwachting uit op € 67.000,- met een netto cashflowoverschot van € 44.000,-. Hieruit blijkt dat men in staat is om aan haar kortlopende verplichtingen te voldoen.

Wij beoordelen de Rentabiliteit van Hotel Brabant op Voldoende.

Solvabiliteit
De Solvabiliteit van V.O.F. Hotel Brabant per ultimo 2016 is met 3% op een balanstotaal van € 123.000,- Matig. De verwachting is dat de Solvabiliteit de komende jaren binnen de V.O.F. niet substantieel zal verbeteren. 
De Solvabiliteit in Van Ginhoven HBE B.V. (firmant) bedraagt per ultimo 2016 17% op een balanstotaal van € 492.000,-. Door de aankoop van het hotel zal er sprake zijn van balansverlenging in 2017, waardoor het vermogen procentueel vermindert. Echter, door de inbreng van de achtergestelde leningen, zal de Solvabiliteit per ultimo 2017 naar verwachting uitkomen op 16% op een verlengd balanstotaal van € 1.313.000,-. Door de verwachte winstgevende exploitatie in Van Ginhoven HBE B.V. zal het eigen vermogen naar verwachting in 2018 stijgen naar 20%. Wij beoordelen de Solvabiliteit voor nu als Voldoende.

Liquiditeit
De Liquiditeit in Hotel Brabant is Matig met een current ratio van 0,3 per ultimo 2016 en 0,4 per ultimo 2017. De Liquiditeit in Van Ginhoven HBE B.V. geeft enigszins een vertekend beeld daar de kortlopende schuld aan de ouders als langlopend gezien mag worden. De gecorrigeerde current ratio bedraagt per ultimo 2016 1,3.
Wij beoordelen de Liquiditeit als Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende 
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

 • Voor elke investeerder: voor 2 personen een LEUK! Brabantje naar keuze (broodje van de lunchkaart)
 • Bij een investering vanaf € 5.000,-, kan men kiezen uit een gratis overnachting inclusief ontbijt op een 2-persoons standaardkamer OF een 3-gangen menu voor 2 personen in restaurant LEUK!
De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-2920 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-07-2017 om 11:20
investeerder-2534 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-07-2017 om 11:19
investeerder-34445 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-07-2017 om 11:18
investeerder-20128 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-07-2017 om 11:18
investeerder-39523 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-07-2017 om 11:17

Reacties

Investeerder – 7551
27-07-2017 10:11
Bij vervroegde aflossing ontvangen de investeerders een extra vergoeding van 3 maanden rente. Indien het onroerend goed na 60 maanden niet is verkocht wordt de restantschuld geherfinancierd.
Waarom 3 maanden, het is tegenwoordig toch 6 maanden?

Collin Crowdfund
27-07-2017 10:24
Geachte investeerder,

De standaard vergoeding voor algehele vervroegde aflossing is inderdaad 6 maanden rente voor de investeerders. Aangezien we hier nu een vooraf aangekondigde geplande vervroegde aflossing uit de verkoop van onroerend goed hebben zijn we met de klant 3 maanden rente voor de investeerders overeengekomen. Omdat het een afwijking op de standaard Algemene Voorwaarden is hebben we het specifiek vermeld in de pitch.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Hilde van Ginhoven

Crowdfund Coach


Marc Kogels