38052

Hotel & Brasserie De Zwaan I Venray

€ 185.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 166
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 25-01-2021 in 1 uur volgeschreven door 166 investeerders

Samenvatting

De ondernemers Erwin Plug en Grace Kabuka hebben de exploitatie van het intieme en sfeervolle Hotel & Brasserie De Zwaan te Venray aangekocht. Dit hotel met 10 kamers en gelegen aan de Grote Markt (Horecaplein) gaan zij opknappen en herinrichten tot een duurzaam hotel voor zakelijke en leisure gasten. De huidige eigenaren hebben hun pensioengerechtigde leeftijd bereikt en hebben de exploitatie van hun hotel ter overname aangeboden voor de totale koopsom van € 95.000,-. Dit bedrag bestaat voor € 79.000,- uit goodwill en € 16.000,- betreft de overname van inventaris. Het onroerend goed wordt gehuurd van een groot vastgoedfonds.

De ondernemers hebben ruime ervaring met het runnen van een horecaonderneming en vormen een goed team. Hun competenties vullen elkaar goed aan en daar waar nodig schakelen zij externe expertise in. Het hotel wordt gerenoveerd en gemoderniseerd, echter blijft het monumentale karakter van het hotel behouden. Erwin en Grace hebben ontzettend veel zin in hun nieuwe avontuur en gaan volledig “skin in the game” middels een tweede hypotheek op het woonhuis aan de Bantamstraat 26 te Haarlem. 

Invloed coronavirus
In algemene zin wordt de horeca momenteel hard geraakt door de coronacrisis en gedeeltelijke horeca-lockdown. Ondanks het feit dat hotels momenteel open mogen blijven voor overnachtingen en diners voor hotelgasten, zien de meeste hotels een aanzienlijke terugval in de omzet. De ondernemers hebben bij het opstellen van hun businessplan en prognosecijfers, waarbij zij zijn geadviseerd door een business consultant, dan ook kritisch gekeken wat de huidige maatregelen voor hun hotel betekenen. 

Vóór de uitbraak van het coronavirus lag de bezettingsgraad van hotels in Limburg gemiddeld op circa 70%. De ondernemers gaan in hun prognose uit van 50% (mid-case scenario) tijdens de startmaanden, oplopend naar 65% eind 2021. Men heeft echter ook een worst-case scenario uitgewerkt waarin men uitgaat van 40% bezettingsgraad tijdens de startmaanden, oplopend naar 55% eind 2021. 

Behalve de uitwerking van de prognosescenario’s waarbij rekening is gehouden met de invloed van het coronavirus, is men in overleg gegaan met de verkopende partij en is de overdracht uitgesteld tot 1 januari 2021 in plaats van de oorspronkelijke datum van 1 december 2020. Daarnaast zijn de eerste 6 maanden van de Collin lening aflossingsvrij. In de eerste maanden van het nieuwe jaar gaat men een en ander renoveren en moderniseren zodat het hotel helemaal naar wens is vanaf het voorjaar. Hierbij is goed nagedacht over de coronabeperkingen, maar vooral ook over wat wél mogelijk is. Denk hierbij aan:

 • Uitbreiding van het aantal stoelen in het restaurant van 24 naar 32 zitplaatsen, dat mogelijk is rekening houdende met 1,5 meter afstand. Momenteel staan er erg grote tafels die men wil vervangen. 
 • Uitbreiding van het (winter)terras van 16 naar 40 stoelen, rekening houdende met 1,5 meter afstand. 
 • Focus op zakelijke gasten en Nederlandse toeristen. 

Ondanks de huidige coronamaatregelen, waaronder de gedeeltelijke horeca-lockdown, zien Erwin en Grace hun toekomst met Hotel & Brasserie De Zwaan met vertrouwen tegemoet. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 210.000,-. Hiervan wordt voor € 25.000,- aan eigen middelen ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt derhalve € 185.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 7e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 54 maanden. De rente bedraagt 8,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. De bedenktermijn voor investeerders is voor deze lening vier dagen waarna de lening rentedragend wordt. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Ngundua B.V. als Laag risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. 

 • De debiteur is Ngundua B.V.
 • De heer E. Plug en mevrouw G. Kabuka geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 185.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Ter securering van de borgstelling wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 185.000, op het woonhuis aan de Bantamstraat 26 te Haarlem verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 190.000,- door de Volksbank N.V. en openstaande schuld van € 190.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 450 .000,- op basis van een taxatierapport d.d. 25-08-2020. 
 • De heer E. Plug geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de Bantamstraat 26 te Haarlem wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Op dit moment is er sprake van een ruime overwaarde in het onderpand.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Ngundua B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De financiering wordt aangewend ten behoeve van de overname en verbouwing van Hotel & Brasserie De Zwaan te Venray. 

Ondernemer

Erwin Plug (1970) en Grace Kabuka (1986) zijn elkaars levenspartner en gaan met veel plezier, toewijding en enthousiasme samen dit nieuwe avontuur aan. Hun hart ligt bij de horeca en het exploiteren van een hotel of restaurant is dan ook hun droom. 

Erwin is geboren en getogen in Haarlem en heeft ruime ervaring als horecaondernemer van een café te Haarlem in de periode 2001 – 2017. Grace heeft eveneens ruime ervaring binnen de horeca en is sinds 2017 tot op heden parttime manager bij NH Collection Amsterdam Grand Hotel Krasnapolsky. Daarnaast runt Grace haar eigen zorgbedrijf “Zorg & Zuiver ” sinds 2015. 

Erwin en Grace vullen elkaar goed aan wat betreft competenties. In de regel neemt Grace het initiatief, vervolgens komt Erwin met de juiste invulling en rondt hij de zaken af. Erwin helpt Grace bij het nemen van beslissingen en relativeren. Grace stimuleert op haar beurt het ondernemerschap bij Erwin. Verder hebben ze gemeen dat ze beiden graag hard, professioneel en serieus willen werken aan het opbouwen en de groei van een goedlopende zaak. 

Gezien hun competenties en vaardigheden hebben Erwin en Grace er alle vertrouwen in om een succes en winstgevende horecazaak te maken van Hotel & Brasserie De Zwaan. Ze hebben bewust voor een hotel gekozen waarin veel activiteiten ontplooid kunnen worden. Het past bij de ondernemers om een goed product neer te zetten in een warme en ontspannen sfeer. 

Onderneming

Hotel & Brasserie De Zwaan betreft een 4-sterren hotel met een monumentale uitstraling en een unieke gevel, 10 kamers en gelegen in het hart van het historische centrum van Venray op een ‘toplocatie’ waar veel zakelijke gasten en toeristen komen. Hotel ‘De Zwaan’ wordt al in de 17de eeuw vermeld en is in 1753 verbouwd. Het heeft een bovenlicht in Lodewijk XVI- stijl. De bepleistering en eclectische geveldetails dateren van de ophoging in 1872 door J.W. Poels.

Het hotel is aan de buitenkant goed onderhouden en de uitstraling van het pand nodigt uit om het hotel te bezoeken. Gasten verblijven hier graag vanwege de persoonlijke aandacht, de goede bereikbaarheid (zowel via eigen- als openbaar vervoer) en het ruime aanbod van activiteiten, bedrijfsterreinen, winkels en horeca in de directe omgeving.

Het doel van de ondernemers is om het hotel te moderniseren met behoud van de historische charmes. Gezien de al uitstekende uitstraling van het monumentale pand, gaan Erwin en Grace zich met name richten op modernisering van het interieur: de kamers, het restaurant en de feestzaal worden gerestyled. Daarnaast wordt de entree en het terras opgeknapt. Erwin en Grace willen hun gasten op deze manier een luxe ervaring bieden door in een monumentaal pand met een moderne inrichting en persoonlijke aandacht te verblijven.

Het historische karakter, de goede ligging, de betaalbare prijzen en het feit dat Venray een snelgroeiende stad is, zijn “unique selling points” voor Hotel & Brasserie De Zwaan. Gebaseerd op marktonderzoek, de ervaring van de vorige eigenaren en de huidige economische omstandigheden, is de verwachting dat het hotel binnen een half jaar een bezettingsgraad van 65% heeft. Het restaurant en terras zijn groot genoeg om de invloed van het coronavirus te ondervangen en de 1,5 meter afstand te waarborgen. 

Hotel & Brasserie de Zwaan wil haar gasten een gevoel van ‘thuiskomen’ geven en hen tot rust laten komen in een servicegerichte en warme omgeving: het hotel als oase van rust midden in de stad. Het hotel zal een frisse en luxe uitstraling krijgen met de kleuren uit het logo (rood en wit). Het hotel wil bekend komen staan als een maatschappelijk verantwoord hotel waar rekening wordt gehouden met milieu, mens en dier. Erwin en Grace werken vanuit de volgende drie doelstellingen: 

 1. ‘True spirit’ staat voor levensvreugde: wij willen de gasten een meer dan plezierig verblijf bezorgen. 
 2. ‘Hospitality’ staat voor onze gastvrijheid: gasten staan op de eerste plaats. 
 3. ‘Couleur Locale’ staat voor de verbinding tussen het hotel en zijn omgeving.

De exploitatie van Hotel & Brasserie De Zwaan wordt in Ngundua B.V. ingebracht. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Goodwill € 79.000,-
Overname activa € 16.000,-
Nieuwe inventaris, beveiliging en installaties € 22.000,-
Renovatie- en moderniseringskosten € 21.000,-
Voorfinanciering BTW € 13.000,-
Waarborgsom huur € 20.000,-
Voorraden € 9.000,-
Aanloopkosten € 22.000,-
Overige kosten/onvoorzien € 8.000,-
Totale investeringsbehoefte € 210.000,-
Eigen inbreng € 25.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 185.000,-

 

Leenbedrag: € 185.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij, gevolgd door 54 maandelijkse aflossingen op lineaire basis. 

De bedenktermijn voor investeerders is voor deze lening vier dagen waarna de lening rentedragend wordt.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Ngundua B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de prognosecijfers 2021 en 2022. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Afloscapaciteit 
Gezien de huidige coronacrisis en gedeeltelijke horeca-lockdown is er een mid-case en worst-case prognose uitgewerkt. Het mid-case scenario laat in 2021 een geprognosticeerde omzet van € 793.000,- zien met een netto cashflow overschot van € 94.000,- na aflossingen. Dit scenario sluit aan bij de huidige coronamaatregelen en de lijn der verwachtingen voor komend boekjaar. 
Het worst-case scenario laat in 2021 een geprognosticeerde omzet van € 613.000,- zien met een netto cashflow overschot van € 6.000,- na aflossingen. Zowel het mid-case als het best-case scenario laten in 2022 een verdere groei van de omzet zien. Wij kwalificeren de score voor afloscapaciteit voorzichtigheidshalve als Voldoende. 

Solvabiliteit
De openingsbalans laat een negatief eigen vermogen van € 2.000,- zien op een balanstotaal van € 183.000,- waarmee de solvabiliteit nihil betreft. De ondernemers brengen weliswaar € 25.000,- aan eigen middelen in, echter vinden er niet uitsluitend investeringen in activa plaats, zie het investeringsoverzicht in deze pitch. Gezien de geprognosticeerde resultaten zal de solvabiliteit zal zich in 2021 en verder positief ontwikkelen. Wij kwalificeren de score voor solvabiliteit vooralsnog als Matig. 

Zekerheden en voorwaarden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De debiteur is Ngundua B.V.
 • De heer E. Plug en mevrouw G. Kabuka geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 185.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Ter securering van de borgstelling wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 185.000, op het woonhuis aan de Bantamstraat 26 te Haarlem verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 190.000,- door de Volksbank N.V. en openstaande schuld van € 190.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 450 .000,- op basis van een taxatierapport d.d. 25-08-2020. 
 • De heer E. Plug geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de Bantamstraat 26 te Haarlem wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Op dit moment is er sprake van een ruime overwaarde in het onderpand.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Ngundua B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de persoonlijke borgstelling, gesecureerd middels een tweede hypotheek op het woonhuis als de verpanding van de roerende zaken kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Zekerheden: Goed
Overall: Voldoende

Extra beloning

Als extra beloning bieden Erwin en Grace alle investeerders een verblijf in hun hotel aan tegen een aantrekkelijke korting of zelfs een gratis overnachting. 
De kortingen of gratis overnachting die eenmalig geboden worden en tot 28 februari 2022 zijn te besteden, zijn als volgt: 

Investering vanaf € 500,- 50% korting op een hotelovernachting voor 2 personen
Investering vanaf € 1.000,- 75% korting op een hotelovernachting voor 2 personen
Investering vanaf € 2.500,- GRATIS hotelovernachting voor 2 personen
Investering vanaf € 5.000,- GRATIS hotelovernachting voor 2 personen én een GRATIS 3-gangen diner voor 2 personen

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Het doorgeven van uw investeerdersnummer kan van toepassing zijn indien u aanspraak maakt op deze beloning.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-41622 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
25-01-2021 om 11:05
investeerder-69880 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
25-01-2021 om 11:03
investeerder-130009 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
25-01-2021 om 11:03
investeerder-215121 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-01-2021 om 11:02
investeerder-22875 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-01-2021 om 11:02

Reacties

Investeerder – 5734
25-01-2021 12:38
Beste Erwin, Grace, Alle succes gewenst met jullie nieuwe avontuur. Ik financier jullie graag en heb nog wel een vraag: hoe gaan jullie een woonhuis in Haarlem combineren met een hotel in Venray? Alvast dank!

Collin Crowdfund
25-01-2021 15:25
Beste investeerder,

Dank voor uw bericht namens ondernemers Erwin en Grace en ze willen u laten weten dat ze ontzettend veel zin hebben in hun nieuwe avontuur.
Erwin en Grace gaan op de bovenste verdieping van het hotel wonen waar tot het moment van overdracht de huidige eigenaren wonen.
Betreffende verdieping is erg ruim en zou in de toekomst eventueel zelfs nog (gedeeltelijk) kunnen dienen ter uitbreiding van het aantal hotelkamers.
De ondernemers vinden het zonde om hun woonhuis te verkopen en daarbij kan het nu mooi als zekerheid voor de lening worden ingezet middels een 2e hypothecaire inschrijving t.b.v. u als investeerder.

Erwin & Grace danken u hartelijk mocht u reeds hebben geïnvesteerd in hun crowdfundcampagne.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

De heer Plug en mevrouw Kabuka

Crowdfund Coach


Brian von Kriegenbergh