45952

House of Barber Mr. Dee

€ 50.000  |  9,0% rente  |  72 maanden  Investeerders: 133
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-01-2024 in 1 uur volgeschreven door 133 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam House of Barber Mr. Dee
Sector Haarverzorging
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Opstartkosten
Datum van oprichting 16-10-2023
Website www.barberstation.nl

Leendoel

Dudley Herben is inmiddels al tien jaar barbier. Hij gaat nu starten met zijn eigen ‘’old school barbershop’’ in Ede waarbij hij zich aan zal sluiten bij het franchiseconcept van The Barberstation. Er zal een locatie gehuurd gaan worden aan de Grotestraat 89 te Ede. De periode van februari t/m juni 2024 geldt als huurvrije periode zodat de zaak kan worden verbouwd en ingericht. 

De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor een gedeelte van de opstart.  

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 72 maanden, een aflossingsvrije periode van zes maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing/Inrichting pand € 90.000
Werkkapitaal € 15.000
Waarborgsom huur € 5.000
Startfee franchise € 5.000
Totaal € 115.000
Familielening* € 65.000
Collin Direct € 50.000

*De moeder van Dudley verstrekt een lening van € 65.000,- voor de opstart. Er wordt geen rente betaald en de aflossing bedraagt € 4.000,- per jaar. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer voor de financiering is de heer D.M. Herben handelend onder de naam House of Barber Mr. Dee. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op de privéwoning waar een tweede hypotheek op gevestigd zal worden.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het appartement aan de Wichard van Pontlaan 23, 6824 GC te Arnhem, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 125.000,- en openstaande schuld van € 95.360,21 per d.d. 10-07-2023. Het onroerend goed kent een waarde van € 186.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2022.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor House of Barber Mr. Dee is Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de openingsbalans en prognosecijfers van House of Barber Mr. Dee alsmede de aangifte inkomstenbelasting 2022 en de overwaarde op de privéwoning. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers 
De prognoses zijn opgesteld in samenspraak met de franchisegever, en gebaseerd op andere The Barberstation vestigingen.

De langlopende schulden bestaan onder andere voor € 61.000,- uit de familielening van de moeder van Dudley en verder uit de Collin lening. Over de familielening wordt geen rente betaald en de aflossing bedraagt € 4.000,- per jaar.

Voor het eerste jaar wordt een omzet begroot van € 142.000,- met een netto cashflow tekort van € 13.000,-, dat kan worden opgevangen door middel van het aanwezige werkkapitaal. Voor het tweede jaar wordt een omzet begroot van € 228.000,- met een netto cashflow overschot van € 17.000,-. Voor het derde jaar wordt een omzet begroot van € 293.000,- met een netto cashflow overschot van € 29.000,-.

Jaarcijfers

Balans na investering

Activa

  BNI
Vaste activa € 95.000
Vlottende activa € 20.000
Totaal € 115.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € –
Langlopende schulden € 107.000
Kortlopende schulden € 8.000
Totaal € 115.000

Prognose winst- en verliesrekening jaar 1, 2 en 3

  jaar 1 jaar 2 jaar 3
Omzet € 142.000 € 228.000 € 293.000
Bruto winst € 115.000 € 185.000 € 239.000
Kosten € 107.000 € 144.000 € 185.000
Resultaat € 8.000 € 41.000 € 54.000

Bijlage(n)

  • EBI formulier

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
12-01-2024 om 14:23
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-01-2024 om 14:23
investeerder-289232 heeft € 300 geïnvesteerd.
12-01-2024 om 14:23
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-01-2024 om 14:22
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
12-01-2024 om 14:22

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders