31983

Hout- en Timmerfabriek Oudshoorn B.V.

€ 120.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 110
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Aanzienlijk
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-03-2019 in 1 uur volgeschreven door 110 investeerders

Samenvatting

De financieringsaanvraag wordt voor € 120.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 120.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren.

Hout- en Timmerfabriek Oudshoorn B.V. is fabrikant van houten kozijnen, ramen en deuren. Deze worden in de eigen fabriek op een ambachtelijke manier op maat gemaakt voor de klant. De directie bestaat uit Nick Geurse en zijn partner Talitha van Delden. 

Door de naweeën van de crisis is het bedrijf in de liquiditeitsproblemen gekomen. De omzet is sinds 2016 weer stijgende en er is meer grip op de kosten. 2018 is afgesloten met een positief resultaat en ook de prognose 2019 geeft vertrouwen met een op dit moment goed gevulde orderportefeuille van ruim € 600.000,-.

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte bedraagt € 240.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 120.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score voor Nimage Holding B.V. is Verhoogd risico. De Dun & Bradstreet score voor Hout- en Timmerfabriek Oudshoorn B.V. is Aanzienlijk risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn de besloten vennootschappen Hout- en Timmerfabriek Oudshoorn B.V. en Nimage Holding B.V. Nick Geurse geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. Talitha van Delden geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde. Er is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen tot en met een solvabiliteit van 30% op het geconsolideerd niveau van Nimage Holding B.V. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Hout- en Timmerfabriek Oudshoorn B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Op dit moment zijn de machines, inventaris en voorraad van Hout- en Timmerfabriek Oudshoorn B.V. in eerste verband verpand aan European Credit Partners (ECP) te Rotterdam. Mede mogelijk door deze financiering via Collin is het de planning dat de samenwerking met ECP in november 2019 wordt afgerond. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis aan de Mispelstraat 28 te ‘s-Gravenhage verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 410.000,- en openstaande schuld van € 410.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 585.000,- op basis van een recent taxatierapport.

Leendoel

De financiering is bestemd voor de herfinanciering van de schuld bij de Belastingdienst en crediteuren.

Ondernemer

Nick Geurse (53), de directeur-grootaandeelhouder van Hout- en Timmerfabriek Oudshoorn heeft een gedegen technische achtergrond. Hij heeft hts-werktuigbouwkunde afgerond en meer dan 20 jaar ervaring in de bouwsector. Van commercieel directeur in de asbestsanering tot projectleider bij een aannemersbedrijf. In 2005 heeft hij Hout- en Timmerfabriek Oudshoorn overgenomen. 

Talitha van Delden (52), partner in privé van Nick, heeft een Bachelor of International Business en is Registered Digital Marketeer. Zij heeft ervaring opgedaan als Marketing- en Retail manager bij verschillende bedrijven. Sinds 2013 vormt zij samen met Nick de directie. Daarnaast is zij sinds 2017 eigenaar van Mirtali Staal Design B.V., een bedrijf wat zich richt op stalen binnendeuren en kozijnen.

Onderneming

Activiteiten
Hout- en Timmerfabriek Oudshoorn B.V. (www.timmerfabriekoudshoorn.nl) is fabrikant van houten kozijnen, ramen en deuren. Deze worden in de eigen fabriek op een ambachtelijke manier op maat gemaakt voor de klant. De klantenkring bestaat uit aannemers, architecten, particulieren, zzp’ers en bouwbegeleiders. 

Historie
Nick Geurse heeft in 2005 Hout- en Timmerfabriek Oudshoorn B.V. overgenomen. Drie jaar later is er een tweede kleinere fabriek overgenomen. In 2011 is de fabriek verhuisd van Voorburg naar het huidige adres in Rijswijk ZH. Dit heeft gezorgd voor een ruimere werkplek. Het bedrijf is toen van 400 m2 naar een hal van 1200 m2 gegaan. Naast het voordeel van de grotere ruimte is de fabriek ook beter bereikbaar voor haar klanten. Begin 2013 is Talitha bij het bedrijf gestart.

Markt
Na een lastige economische periode waarin de omzet en marges enorm onder druk hebben gestaan, is er sinds 2016 weer een enorme stijging in de vraag naar ramen, kozijnen en deuren te constateren, waardoor de omzet ook weer toeneemt. De orderportefeuille is op dit moment vol voor een periode van zes maanden vooruit met ruim € 600.000,-. Dit is de laatste jaren niet meer aan de orde geweest.

Missie
Zij zijn er voor aannemers en particulieren die op zoek zijn naar met de hand op maat gemaakte houten kozijnen, ramen en deuren. Zij laten zien dat houten kozijnen, ramen en deuren – naast het feit dat het duurzame producten zijn – belangrijke sfeerbepalende elementen zijn. Ze gaan op een persoonlijke manier met de klant om en leveren goed advies. Ze kunnen snel en flexibel schakelen.

Visie
Het creëren van een beter dagelijks leven voor iedereen door bij te dragen aan een comfortabel huis voor wat betreft de kwaliteit en uitstraling.

Huidige situatie
De onderneming komt van ver. Het bedrijf heeft veel last gehad van de crisis. Tot en met 2017 was het een verlieslatend bedrijf, maar zij staan er nog. Dit kan niet worden gezegd over veel concurrenten. De omzet is sinds 2016 stijgende, maar de kosten liepen niet evenredig mee. Door scherper in te kopen, implementatie van een nieuwe groeistrategie waarmee de doorloopsnelheid werd verkort, goede samenwerking met afnemers, een positieve samenwerking met twee collega-timmerfabrieken en goede focus op en kennisinvestering in het personeel in 2017 is het resultaat in 2018 sterk verbeterd. Het personeelsbestand bestaat uit zes productiemedewerkers houtbewerking onder leiding van een voorman en werkvoorbereider. De Unique Selling Points van het bedrijf zijn:

 • Klein
 • Flexibel
 • Snel
 • Alles op maat te maken in elke gewenste houtsoort.
 • Gespecialiseerd in renovatieprojecten

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Achterstand belasting € 110.000,-
Crediteuren € 130.000,-
Totaal € 240.000,-
Lening via Knab Crowdfunding € 120.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 120.000,-

Leenbedrag: € 120.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Overige financieringen
European Credit Partners (ECP Nederland B.V.) heeft op dit moment een vordering op Hout- en Timmerfabriek Oudshoorn B.V. van € 77.000,-. Door o.a. deze crowdfundlening is de planning dat de samenwerking met ECP in november 2019 wordt afgerond.De afgegeven zekerheden voor deze financiering zijn verpanding van de roerende zaken en debiteuren.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn de besloten vennootschappen Hout- en Timmerfabriek Oudshoorn B.V. en Nimage Holding B.V. 
 • Nick Geurse geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • Talitha van Delden geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Nimage Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Hout- en Timmerfabriek Oudshoorn B.V. worden in tweede rang verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Op dit moment zijn de machines, inventaris en voorraad van Hout- en Timmerfabriek Oudshoorn B.V. ook verpand aan European Credit Partners (ECP) te Rotterdam. Mede mogelijk door deze financiering via Collin is het de planning dat de samenwerking met ECP in november 2019 wordt afgerond. 
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis aan de Mispelstraat 28 te ‘s-Gravenhage verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is op dit moment voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 500.000,- en openstaande schuld van € 410.000,-. In het kader van deze financiering is overeengekomen met de eerste hypotheekhouder dat hun inschrijving verlaagd wordt naar € 410.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 585.000,- op basis van een recent taxatierapport.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Nimage Holding B.V. is ‘Verhoogd risico’. De kwalificatie voor Hout- en Timmerfabriek Oudshoorn BV. is ‘Aanzienlijk risico’. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie ‘Aanzienlijk risico’.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De CCS is gebaseerd op de jaarrekening 2017 en 2018 op enkelvoudig en geconsolideerd niveau alsmede de prognose en liquiditeitsplanning 2019. De overall score is Voldoende.

Rentabiliteit
2016 en 2017 zijn met een verlies afgesloten. De crisis heeft er behoorlijk ingehakt. De onderneming heeft problemen gehad met de personele bezetting, onder druk staande marges en faillissementen van aannemers. De omzet is sinds 2016 stijgende, maar de kosten liepen niet evenredig mee. Het resultaat in 2018 is sterk verbeterd. Dit is gerealiseerd door scherper in te kopen en implementatie van een nieuwe groeistrategie waarmee de doorlooptijd werd verkort. Ook de goede samenwerking met afnemers, een positieve samenwerking met twee collega timmerfabrieken en een goede focus op het personeel inclusief investeren in hun kennis hebben bijgedragen aan de resultaatverbetering. 2018 is afgesloten met een geconsolideerd brutoresultaat van € 105.000,- en bij een omzet van ruim € 1,2 miljoen. Volgens de prognose is de cashflow over 2019 € 155.000,- bij een omzet van € 1.350.000,-. De prognose wordt onderbouwd door de op dit moment goed gevulde orderportefeuille van ruim € 600.000,- en de sinds 2016 ingezette omzetstijging. Voorzichtigheidshalve kwalificeren wij de Rentabiliteit op Voldoende.

Solvabiliteit
Het bedrijf heeft het de laatste jaren zwaar gehad en heeft de crisis net achter zich gelaten. Dit heeft ervoor gezorgd dat de solvabiliteit negatief is geworden. Ultimo 2017 was de solvabiliteit op het niveau van Hout- en Timmerfabriek Oudshoorn B.V. negatief en kwam uit op -43% op een balanstotaal van € 341.000,-. In 2018 is het tij gekeerd en komt de solvabiliteit op werkmaatschappijniveau uit op 1,4% op een balanstotaal van € 522.000,-. De solvabiliteit ultimo 2018 op geconsolideerd niveau is nog wel negatief met -24% op een balanstotaal van € 419.000,-. Voor 2019 wordt een geconsolideerde solvabiliteit van circa 13% verwacht op een balanstotaal van € 424.000,-. Wij kwalificeren de Solvabiliteit op Matig.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) bedroeg per ultimo 2018 0,6 met een score matig. Na financiering en realisatie van de prognoses is de current ratio ultimo 2019 1,6. Omdat dit voornamelijk gebaseerd is op prognoses, kwalificeren we de Liquiditeit op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-7074 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-03-2019 om 11:11
investeerder-48402 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-03-2019 om 11:11
investeerder-65249 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-03-2019 om 11:10
investeerder-4611 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-03-2019 om 11:10
investeerder-67616 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-03-2019 om 11:10

Ondernemer

Nick Geurse

Talitha van Delden

Crowdfund Coach


Diederick Horsten