32775

Hout en Vorm

€ 60.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 112
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 10-07-2019 in 2 uur volgeschreven door 112 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Hout en Vorm
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 09-09-2011
Website www.houtenvorm.nl

Leendoel

Hout en Vorm is een meubelmakerij welke op dit moment een stevige groei doormaakt. De vraag naar de maatwerkmeubels die zij leveren neemt toe. Om aan de vraag te kunnen voldoen gaat ondernemer Bart Vossen de gevraagde financiering voornamelijk aanwenden voor de voorraad. Er wordt een lineaire lening van € 60.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 60.000
Collin Direct € 60.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn de heer B. Vossen handelend onder de naam Hout en Vorm en zijn partner mevrouw A.H.F. van Eijk. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Hout en Vorm worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Hout en Vorm is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Hout en Vorm. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 95.000 € 126.000
Vlottende activa € 17.000 € 34.000
Overige activa € 4.000 € 0
Totaal € 116.000 € 160.000

Passiva

</tr

  2017 2018
Eigen vermogen € -10.000 € 6.000
Langlopende schulden € 92.000 € 112.000
Kortlopende schulden € 33.000 € 42.000
Totaal € 116.000 € 160.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 391.000  
Bruto winst € 162.000  
Kosten € 99.000  
Resultaat € 63.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-67261 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-07-2019 om 11:18
investeerder-40772 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
10-07-2019 om 11:17
investeerder-3646 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-07-2019 om 11:16
investeerder-77765 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-07-2019 om 11:15
investeerder-58023 heeft € 200 geïnvesteerd.
10-07-2019 om 11:15

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders