21400

Houtzagerij Hengeveld

€ 200.000  |  8,0% rente  |  72 maanden  Investeerders: 163
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-03-2016 in 10 uur volgeschreven door 163 investeerders

Samenvatting

Houtzagerij Hengeveld te Stroe houdt zich bezig met het zagen, schaven, loonzagen en overige primaire houtbewerking. Louis van Hengeveld is eigenaar van Houtzagerij Hengeveld. De USP van de houtzagerij is dat zij, als één van de weinige zagerijen in Nederland, boomlengten tot 20 meter kan verwerken. Daarnaast werkt het bedrijf niet met standaardmaten, waardoor behalve diverse lengtes ook diverse diktes mogelijk zijn. We kunnen derhalve stellen dat Houtzagerij Hengeveld een maatwerk zagerij is.

Financieringsbehoefte

Om de droog- en schaafwerkzaamheden in eigen beheer uit te kunnen voeren zijn investeringen noodzakelijk. Daarnaast heeft Hengeveld de mogelijkheid gekregen om een aangrenzend perceel aan te kopen. Door deze aankoop behoudt Hengeveld de mogelijkheid om in de toekomst het bedrijf verder uit te breiden, wat wenselijk is. De totale investering bedraagt € 385.000,-. Elders heeft Hengeveld € 185.000,- gefinancierd. Er wordt bij Collin een financiering van € 200.000,- gevraagd t.b.v. investeringen en werkkapitaal. De looptijd is 6 jaar met een maandelijkse lineaire aflossing. De rente bedraagt 8%

Risico

De Dun & Bradstreet score geeft een Verhoogd risico aan. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De debiteur is de eenmanszaak Houtzagerij Hengeveld van Louis Hengeveld. Deze rechtsvorm brengt met zich mee dat de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk is voor de lening via Collin. Daarnaast wordt de bestaande lening van € 385.000,- van de ouders achtergsteld t.o.v. de lening via Collin en geven zij een persoonlijke borgstelling voor € 49.000,- af. Investeerders vanaf € 10.000,- krijgen de mogelijkheid om een 2e hypotheek te vestigen op het onroerend goed van het bedrijf.

Video Pitch

Leendoel

Om de droog- en schaafwerkzaamheden in eigen beheer uit te kunnen voeren zijn investeringen noodzakelijk zoals een droogkamer, toebehoren voor het schaven en werkkapitaal. Daarnaast heeft Hengeveld de mogelijkheid gekregen om een aangrenzend perceel aan te kopen. Door aankoop van deze grond behoudt hij de mogelijkheid om in de toekomst het bedrijf verder uit te breiden, wat wenselijk is.

Ondernemer

Louis Hengeveld, 37 jaar en ongehuwd, heeft de LTS afgerond en is bij een werkgever aan de slag gegaan (montagewerk). Na een jaar is hij bij zijn ouders in de houtzagerij begonnen en hield hij zich, naast de zagerij, bezig met het schaven van vloeren. Uiteindelijk resulteerde dit in 2011 in de overname van de houtzagerij van zijn ouders.

Zijn kernkwaliteiten zijn: overtuigend, flexibel, advies over en kennis van hout en vloeren.

Onderneming

Het bedrijf is in de jaren 80 gestart door de vader van Louis Hengeveld. In 2005 is er een nieuwe zagerij gebouwd op (na later bleek) vervuilde grond. In 2011 is de zaak door Louis overgenomen. Hij kreeg al snel veel kosten voor zijn rekening, zoals bodemsanering en het afwaarderen en opruimen van een oude voorraad hout. Er was in 10 jaar tijd teveel voorraad opgebouwd, waarvoor er te weinig klanten waren. Er is toen geruimd en een deel is voor een laag bedrag verkocht. 

Bij Staatsbosbeheer is er in de afgelopen jaren een forse crediteurenpositie opgebouwd, waar Hengeveld graag vanaf wil. Deze positie is met instemming van Staatsbosbeheer ontstaan door de hoge aflossingslast bij de ING Bank op het BSK Krediet.

Sinds 2013 is er schoon schip gemaakt, een marketingplan opgesteld en een nieuwe koers ingeslagen. Louis is trots op het bedrijf zoals het vanaf niets opgebouwd is naar wat het nu is. Hij heeft geleerd zich vast te houden aan dat waar hij goed in is. Hierbij hoort ook ‘nee’ kunnen zeggen. Daarnaast is Zagerij Hengeveld een unieke speler in deze markt. Het bedrijf werkt ‘groen’. Dat wil zeggen dat het werkt met rondhout dat uit FSC of PEFC gecertificeerde bossen afkomstig is. Kijk voor meer informatie op: www.houtzagerij-hengeveld.nl en www.facebook.com/houtzagerij.hengeveld

Missie en doelstelling
Houtzagerij Hengeveld is de toonaangevende, duurzame maatwerkzagerij in Nederland. Een doel van de investering is het klantenbestand uit te breiden met 25% in 2016. In 2020 wil Hengeveld de leverancier zijn voor een compleet bestek. Snelle en betrouwbare levering van kwalitatief, duurzame producten tegen een concurrerende prijs. Door de investering in de drogerij/schaverij kan hij concurrerend zijn qua prijzen. In combinatie met de maatwerkzagerij is hij voor iedere groothandel/aannemer een interessante leverancier.

Houtzagerij Hengeveld is werkzaam in de houtbranche. De houtindustrie bevat voornamelijk timmerbedrijven die producten voor de bouw produceren, zoals deuren, ramen, trappen en kozijnen. Daarnaast zijn er de producten van emballagemateriaal, plaatmateriaal en overige houtproducten en bedrijven die hout verduurzamen.

Nederland kent nog een beperkt aantal houtzagerijen. Twee derde van de omzet in de houtindustrie wordt gerealiseerd door de timmerindustrie. De branche is kleinschalig: minder dan 10% van de bedrijven in de houtindustrie beschikt over 20 medewerkers of meer.

Trends en ontwikkelingen:

  • Laag niveau van bouwproductie in de burgerlijke en utiliteitsbouw;
  • Herstel van de wereldwijde vraag naar hout;
  • Toenemend aantal faillissementen, waardoor concurrentie is verdwenen;
  • Herstel van balans tussen vraag en aanbod door verdere afbouw van de productiecapaciteit;
  • Vraag naar duurzaam hout blijft toenemen;
  • Verbod EU op illegaal gekapt hout.
  • Genoemde trends bieden kansen voor Hengeveld om zich nog beter in de markt te profileren.

In het bedrijfsplan is een vergelijking gemaakt tussen de cijfers van Houtzagerij Hengeveld en het branchegemiddelde. Hieruit blijkt dat Houtzagerij Hengeveld op vrijwel alle onderdelen gelijk aan of beter dan het branchegemiddelde presteert. Slechts de omzet en brutowinst liggen lager dan het branchegemiddelde. Tegelijkertijd liggen de loonkosten per FTE onder het branchegemiddelde. Dit houdt verband met elkaar.

Structuur

organigram

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Droogkamer

€ 20.000,-

Toebehoren schaven

€ 20.000,-

Installatiekosten

€ 12.500,-

Overige investeringen

€ 12.500,-

Werkkapitaal

€ 135.000,-

Aankoop grond buurman

€ 185.000,-

Totaal

€ 385.000,-

Financiering derde

€ 185.000,-

Lening via Collin

€ 200.000,-

InvesteringsoverzichtHet gevraagde werkkapitaal betreft o.a. de gedane investeringen uit eigen middelen m.b.t. de reorganisatie de afgelopen jaren. De grond wordt door de buurman gefinancierd: 5 jaar, € 37.000,- aflossing per jaar. Hiermee is in de prognose 2016 rekening gehouden, evenals met de aflossing t.b.v. de crowdfundfinanciering (in de prognose is hiervoor € 40.000,- meegenomen terwijl wij uitgaan van ruim € 33.000,-. De cashflow is hiervoor ruim aanwezig. Na deze investeringen hoeven er de komende jaren geen nieuwe investeringen gedaan te worden.

Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 72 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Het bedrijf is op dit moment gefinancierd door de ouders van Louis Hengeveld (€ 385.000,-) en de ING Bank (een middellange lening van € 208.000,- en Rekening Courant krediet van € 75.000,-, einde 2015). De afbouw van de hypotheek is € 49.000,- per jaar. Men startte in de 2e helft van 2011 met € 1.151.000,- bancair krediet.

Zekerheden

  • Achterstelling lening van € 385.000,- door de ouders van Louis Hengeveld. Dit betekent dat er gedurende de looptijd van de lening via Collin er niet afgelost wordt op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • Gezamenlijke persoonlijke borgstelling door ouders van de ondernemer voor € 49.000,- (1 jaar rente en aflossing). Deze borgstelling vertegenwoordigt voldoende waarde en is gevraagd omdat de ondernemer nog niet over een buffer beschikt. 
  • Investeerders vanaf € 10.000,- krijgen de mogelijkheid tot vestiging van een 2e hypotheek op het onroerend goed van het bedrijf.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score geeft een Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de cijfers 2015 en komt overall op Voldoende.

Rentabiliteit  
De huidige eigenaar heeft het bedrijf in 2011 van zijn ouders overgenomen en kreeg meteen veel extra kosten voor zijn rekening: bodemsanering, afwaardering en opruimen oude voorraden. Daardoor ontstond er in 2013 een verliessituatie, maar door hoge afschrijvingen wel een neutrale cashflow. In 2014 en 2015 (na de reorganisatie) werden weer positieve cijfers gedraaid, die genoeg zijn voor de aflossing van de gevraagde financiering. De cashflow na privé is ruim, mede door behoorlijke afschrijvingen op de goodwill. In 2015 werd een omzet gerealiseerd van € 1.030.000,-, die in 2016 naar verwachting doorstijgt naar € 1.090.000,-. De vrije cashflow in 2016 komt uit op € 31.000,- en zal de komende jaren verder toenemen. Hierdoor wordt de rentabiliteit gewaardeerd op Goed

Solvabiliteit  
Het eigen vermogen is al jaren negatief. Door middel van een achtergestelde lening van de ouders komt deze uit op +14% en stijgt, maar is nog steeds Matig. Na correctie van de goodwill is het eigen vermogen eind 2015 rond het nulpunt. De komende jaren zal dit groeien naar een Ruim voldoende met 27% eind 2017. Voor nu hanteren we voorzichtigheidshalve de kwalificatie Matig

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) bedraagt 0,6. Dit wordt veroorzaakt door de hoge crediteurenpositie (vnl. bij Staatsbosbeheer). Dit wordt door Staatsbosbeheer toegestaan vanwege de hoge aflossingslast bij de ING bank (BSK krediet 6 jaar). Hiervoor bestaat een aflossingsregeling. Door de snelle aflossing van het bankkrediet ontstaat er de komende tijd ruimte om deze crediteurenpositie versneld af te lossen. Dit betekent echter dat Hengeveld op dit moment veel kort vreemd vermogen heeft met als gevolg een liquiditeitsscore Matig. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Matig
Overall: Voldoende

Extra beloning

10% korting bij de eerste bestelling van hout of vloer voor investeerders vanaf € 1.000,-.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
24-03-2016 om 21:39
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
24-03-2016 om 21:38
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-03-2016 om 21:35
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
24-03-2016 om 21:10
Anonieme investeerder heeft € 2.000 geïnvesteerd.
24-03-2016 om 20:53

Reacties

Investeerder – 6961
24-03-2016 12:23
Wat is de waarde van het onroerend goed en hoe hoog is de eerste hypotheek op dit moment?

L.J. Hengeveld
24-03-2016 13:21
De waarde van de hypotheek is momenteel 283k en de waarde van de grond ca. 370k.

Investeerder – 14296
24-03-2016 14:39
Mooi bedrijf, en goede uitbreidingsmogelijkheid aangepakt: dat is een compliment waard. Mag ik de zekerheid vernemen, dat u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten?

L.J. Hengeveld
24-03-2016 14:46
Dank u.
Ik heb zeker een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Groeten,
Louis Hengeveld

Ondernemer

Louis Hengeveld

Crowdfund Coach


Ies Bos