42626

Hoveniersbedrijf Heller

€ 375.000  |  7,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 397
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 22-09-2022 in 4 uur volgeschreven door 397 investeerders

Samenvatting

Hoveniersbedrijf Heller wordt sinds 2007 in een eenmanszaak geëxploiteerd. Tot op heden bestonden de werkzaamheden voornamelijk uit aanleg en onderhoud van particulier ‘groen’. Met de investering in de bedrijfsgebouwen en machines zal de exploitatie uitgebreid worden met opslag van agrarische producten voor derden (2.900 ton aan aardappelen kunnen worden gekoeld) en groen onderhoud van grotere oppervlaktes zoals een zonnepark. Het onroerend goed wordt aangekocht van zijn broer die inmiddels is geëmigreerd. De gevraagde financiering bedraagt € 375.000,-. Er zal een tweede hypothecaire inschrijving worden gevestigd op het onroerend goed aan de Veenweg 25, te Ter Apel met een voorbelasting van € 200.000,- en een getaxeerde waarde van € 995.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 27 januari 2022. De Loan To Value (LTV) bij aanvang bedraagt circa 58% en bij de slottermijn bedraagt de Loan To Value (LTV) circa 54%.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 950.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 375.000,-. De looptijd is 48 maanden waarbij in de maand juli elk jaar € 10.000,- wordt afgelost, de overige maanden zijn aflossingsvrij. Het bedrijf kent een seizoenspatroon, waardoor er is gekozen voor deze opzet. De slottermijn zal € 335.000,- bedragen. De rente bedraagt 7% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur voor de financiering is de heer M.G. Heller handelend onder de naam Hoveniersbedrijf Heller. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment beperkt tot de overwaarde in het onroerend goed, waar hypotheek op wordt gevestigd.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 375.000,- gevestigd op het woonhuis, de loods en gronden aan de Veenweg 25, 9561TL te Ter Apel, momenteel nog kadastraal bekend als sectie P nummer 690 (de kadastrale splitsing moet nog plaatsvinden, waarbij de woonboerderij en landbouwschuur onder het hypotheekrecht vallen) te Vlagtwedde verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed wordt voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- met een schuld van € 200.000,-. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 995.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 27 januari 2022. Tevens verkrijgt de verkoper en tevens broer van de ondernemer een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Hoveniersbedrijf Heller worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Hoveniersbedrijf Heller worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De lening van zijn broer ter hoogte van € 300.000,- wordt achtergesteld, echter verkrijgt zijn broer wel een 3e hypothecaire inschrijving.
 • De mogelijkheid bestaat om na 36 maanden de lening algeheel vervroegd af te lossen vergoedingsrentevrij.
 • De mogelijkheid bestaat om éénmaal per kalenderjaar 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de aankoop van het onroerend goed aan de Veenweg 25, 9561TL te Ter Apel, kadastraal bekend als sectie P, nummer 690 (gedeeltelijk, de kadastrale splitsing moet nog plaatsvinden, waarbij de woonboerderij en landbouwschuur onder het hypotheekrecht vallen) te Vlagtwedde.

Ondernemer

Marc Heller (1980) is in 2007 gestart met een hoveniersbedrijf. De afgelopen jaren heeft eigenhandig en met hard werken dit hoveniersbedrijf verder uitgebouwd. Marc had een eigen woning in Ter Apel, vanwaar hij opereerde. Deze plek heeft geen mogelijkheden voor opslag en/of andere bedrijfsactiviteiten, wat hem remde in zijn mogelijkheden. Marc heeft zijn woning inmiddels verkocht en gaat middels deze financiering een bedrijfswoning aankopen die hem voorziet in meer mogelijkheden met betrekking tot het uitbreiden van de bedrijfsactiviteiten en het opslaan van materiaal.

Onderneming

Hoveniersbedrijf Heller wordt sinds 2007 in een eenmanszaak geëxploiteerd. Tot op heden bestonden de werkzaamheden voornamelijk uit aanleg en onderhoud van particulier ‘groen’. Met de investering in de bedrijfsgebouwen en machines zal de exploitatie uitgebreid worden met opslag van agrarische producten voor derden (2.900 ton aan aardappelen kunnen worden gekoeld) en groen onderhoud van grotere oppervlaktes zoals een zonnepark.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop Veenweg 25 Ter Apel € 900.000,-
Bijkomende kosten € 28.000,-
Werkkapitaal € 22.000,-
Totaal € 950.000,-
Achtergestelde lening verkoper/broer  € 300.000,-
Financier met 1ste hypotheek € 200.000,-
Inbreng eigen middelen € 75.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 375.000,-

Leenbedrag: € 375.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 48 maanden, met een jaarlijkse aflossing in juli ter hoogte van € 10.000,- en een slottermijn van € 335.000,-. De overige maanden zijn aflossingsvrij

Overige financiers:
De eerste hypotheekhouder heeft een aflossingsvrije lening verstrekt met een rentepercentage van 5%. De achtergestelde lening van de verkoper/broer is aflossingsvrij. Er zal een resultaatafhankelijke rente worden afgesproken.

Risico

Dun & Bradstreet
De Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Hoveniersbedrijf Heller is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de historische exploitatie van Hoveniersbedrijf Heller, aangevuld met de huidige huurinkomsten van de verhuur van de koelruimte en een aantal projecten na overname. Het bedrijfsplan is opgesteld door Farmers Funding & Advies, die de ondernemer ook heeft begeleid bij de transactie.

Afloscapaciteit
De historische omzet van Hoveniersbedrijf Heller was gemiddeld over de jaren 2018 t/m 2021 € 68.000,- met een bedrijfsresultaat van € 41.000,-. Door de aankoop van het onroerend goed ontstaan er meer mogelijkheden voor de onderneming en zal er sprake zijn van een spronginvestering. De verwachting is dat de omzet in het eerste jaar na overname zal uitkomen op circa € 235.000,-. Deze omzet verwachting is voorzichtigheidshalve gebaseerd op de opslag van 2600 ton aardappelen. De maximale capaciteit bedraagt 2900 ton aardappelen. Op basis van één omzet van € 235.000 is er naar verwachting een netto cashflow overschot van € 53.000,-. We kwalificeren de afloscapaciteit op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De balans na financiering zal circa € 1.010.000,- bedragen. De solvabiliteit is gebaseerd op de aankoop van het onroerend goed na inbreng van de achtergestelde lening van de verkoper/broer ter hoogte van € 300.000,- zal de solvabiliteit circa 43% bedragen. We kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur voor de financiering is de heer M.G. Heller handelend onder de naam Hoveniersbedrijf Heller. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment beperkt tot de overwaarde in het onroerend goed, waar hypotheek op wordt gevestigd.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 375.000,-  gevestigd op het woonhuis, de loods en gronden aan de Veenweg 25, 9561TL te Ter Apel, momenteel nog kadastraal bekend als sectie P nummer 690 (de kadastrale splitsing moet nog plaatsvinden, waarbij de woonboerderij en landbouwschuur onder het hypotheekrecht vallen) te Vlagtwedde verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed wordt voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- met een schuld van € 200.000,-. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 995.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 27 januari 2022. Tevens verkrijgt de verkoper en tevens broer van de ondernemer een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Hoveniersbedrijf Heller worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Hoveniersbedrijf Heller worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De lening van zijn broer ter hoogte van € 300.000,- wordt achtergesteld, echter verkrijgt zijn broer wel een 3e hypothecaire inschrijving.
 • De mogelijkheid bestaat om na 36 maanden de lening algeheel vervroegd af te lossen vergoedingsrentevrij.
 • De mogelijkheid bestaat om éénmaal per kalenderjaar 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel eerste hypothecaire inschrijving als de hoofdelijke aansprakelijkheid kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-236858 heeft € 4.000 geïnvesteerd.
22-09-2022 om 14:09
investeerder-28946 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
22-09-2022 om 14:08
investeerder-33911 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-09-2022 om 14:07
investeerder-284675 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-09-2022 om 14:07
investeerder-294226 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-09-2022 om 14:06

Ondernemer

M.G. Heller

Crowdfund Coach


Marijke Panis