32976

Hoveniersbedrijf Siebeling

€ 50.000  |  5,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 39
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 14-10-2019 in 1 uur volgeschreven door 39 investeerders

Samenvatting

Hans Siebeling (1973) is getrouwd met Sandra. Samen hebben ze drie kinderen. Hans heeft ruime ervaring als hovenier. Vanuit school is hij altijd bezig geweest met landschapsverzorging. De afwisseling in de verschillende activiteiten maken dat Hans dit nog lange tijd wilt doen. Met zijn graafwerkzaamheden is hij onderscheidend ten opzichte van zijn concullega’s in de markt.

Inmiddels is zijn klantenportefeuille enorm gegroeid en zijn er verschillende nieuwe opdrachtgevers bijgekomen. De verdeling van zijn klantenportefeuille bedraagt 50% particulieren en 50% bedrijven. Veel van de opdrachtgevers zijn al meer dan tien jaar klant. Het werkgebied betreft het Gooi: Hilversum, Laren, Blaricum, Bussum, Huizen en Naarden. Daarnaast is Hans actief in omliggende gemeenten als Baarn, Soest en Stichtse Vecht.

Hans levert daarnaast ook machinaal graafwerk. Dit wordt door heel Nederland uitgevoerd voor onder meer elektrotechnische bedrijven, kabel- en nutsbedrijven, aannemers en de hekwerkindustrie. Overall bestaan de werkzaamheden uit: Tuinaanleg, tuinonderhoud, boomverzorging, machinaal graafwerk, sloop en grondwerkzaamheden en dakgootreiniging, etc. Hiermee toont Hans zijn jarenlange ervaring aan in de branche, waarbij er een goede verdeling in werkzaamheden is tussen het voor- en naseizoen.

Financieringsbehoefte
De totale investering voor het nieuw te bouwen pand bedraagt € 97.500,-. Vanuit eigen middelen is er inmiddels € 47.500,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 50.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 5% gedurende de gehele looptijd. 
De ondernemer heeft in dit geval de mogelijkheid om in de laatste 6 maanden voor einddatum, de lening volledig vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van 3 maanden.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Hoveniersbedrijf Siebeling als Laag risico. De Collin Credit Score is Goed.

  • De debiteur is eenmanszaak Hoveniersbedrijf Siebeling. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed te Blaricum verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het bedrijfsverzamelgebouw waarin het specifieke onroerend goed gevestigd wordt, staat nu nog kadastraal bekend als sectie C, nummer 5475 en sectie C, nummer 5476 te Blaricum. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 130.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 3 juni 2019.

Leendoel

Ondernemer wenst, ten behoeve van zijn pensioenvoorziening, een nieuwbouw-bedrijfspand te kopen.

Ondernemer

Ondernemer Hans Siebeling (1973), getrouwd met mevrouw Sandra Lantinga (1979), is vanuit school gestart bij een plaatselijk hoveniersbedrijf, waarbij hij in de weekenden en avonden zelf tuinen aanlegde. Op een gegeven moment is hij in contact gekomen met Ruigrok. Deze organisatie verzorgde de tuinen in het tv programma van Eigen Huis en Tuin. Aangezien de vraag naar tuinen en alle andere omliggende activiteiten toenam heeft hij ruim 20 jaar geleden besloten om volledig als zelfstandige te gaan werken. Hij heeft jarenlang de tuinen van Eigen Huis en Tuin aangelegd waarbij de samenwerking met Ruigrok tot stand is gekomen. Deze organisatie heeft tot op de dag van vandaag nog een intensieve samenwerking met Hans.

Onderneming

Hans is eigenaar van Hoveniersbedrijf Siebeling. Hij is al 20 jaar zelfstandig ondernemer in de tuinen en voert alle taken van het zelfstandig ondernemerschap zelf uit. Hij heeft geen personeel in dienst. Hij werkt samen met scholen, waarbij hij regelmatig stagiaires begeleidt. Sandra voert de administratie en facturatie, waarbij de volledige boekhouding door de boekhouder wordt opgevoerd. Hans geeft aan dat hij door schade en schande wijs is geworden. Met name de verdeling in de zomer en winterseizoenen zijn bij de start van het bedrijf een leerschool geweest. Inmiddels heeft hij dit volledig op de rit. Hans staat voor kwaliteit en wil dit leveren met de juiste toewijding. Diversiteit van de activiteiten zijn hierbij van belang. 

Het bedrijf zal de komende 3 tot 5 jaren dezelfde strategie voeren, waarbij de zakelijke contacten gehandhaafd blijven. Hans heeft recentelijk (juni 2019) zijn tweede loods gebouwd en verhuurd. Hans is tevreden als de verhuur goed loopt, de diversiteit in zijn activiteiten kan worden gehandhaafd en hij op zijn 60ste kan stoppen met werken. Enkel het niet tijdig af kunnen ronden van een klus kan Hans wakker houden. Dit is echter nog nooit gebeurd.

Inmiddels is zijn klantenportefeuille enorm gegroeid en zijn er verschillende nieuwe opdrachtgevers bijgekomen. De verdeling van zijn klantenportefeuille bedraagt 50% particulieren en 50% bedrijven. Veel van de opdrachtgevers zijn al meer dan tien jaar klant. Het werkgebied betreft het Gooi: Hilversum, Laren, Blaricum, Bussum, Huizen en Naarden. Daarnaast is Hans actief in omliggende gemeenten als Baarn, Soest en Stichtse Vecht.

Hans levert daarnaast ook machinaal graafwerk. Dit wordt door heel Nederland uitgevoerd voor onder meer elektrotechnische bedrijven, kabel- en nutsbedrijven, aannemers en de hekwerkindustrie. Overall bestaan de werkzaamheden uit: Tuinaanleg, tuinonderhoud, boomverzorging, machinaal graafwerk, sloop en grondwerkzaamheden, dakgootreiniging etc. Hiermee toont Hans zijn jarenlange ervaring aan in de branche, waarbij er een goede verdeling in werkzaamheden is tussen het voor- en naseizoen.

Bij ongeveer 80% van zijn klanten sluit hij een onderhoudscontract, dit gemiddeld voor eens elke twee weken. De belangrijkste leveranciers zijn Ruigrok en Hemubo, welke beiden een sterke marktpositie hebben. Zij hebben onderling geen contract gesloten, echter doet de ondernemer met o.a. Ruigrok al 20 jaar zaken. Daarnaast heeft de ondernemer een aantal werkafspraken met uitvoerders waarbij hij de grond en sloopwerkzaamheden uitvoert. Er is voldoende spreiding in de portefeuille aanwezig, waardoor afhankelijkheid van de ondernemer ten opzichte van specifieke opdrachtgevers of nieuwe klanten gering is.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop nieuwbouw pand € 97.500,-
Eigen inbreng € 47.500,-
Lening via Collin Crowdfund € 50.000,-

Leenbedrag: € 50.000,-
Rente: 5 %
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing
 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is eenmanszaak Hoveniersbedrijf Siebeling. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed te Blaricum verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het bedrijfsverzamelgebouw waarin het specifieke onroerend goed gevestigd wordt, staat nu nog kadastraal bekend als sectie C, nummer 5475 en sectie C, nummer 5476 te Blaricum. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 130.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 3 juni 2019.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Hoveniersbedrijf Siebeling is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score hebben wij gebaseerd op de jaarcijfers over 2018 en de prognosecijfers van 2019 en 2020, waarbij de interne cijfers over het eerste half jaar van 2019 zijn gebruikt als basis. De overall Collin Credit Score is Goed.

Rentabiliteit
De rentabiliteit is stabiel en stijgt jaarlijks nog licht. De prognose is nog behoudend opgesteld, aangezien de tussentijdse cijfers een omzet van € 77.000,- bij een winst van € 48.000,- laten zien. Uitgaande van de jaarcijfers 2018 wordt er volgens prognose een nettowinst van € 80.000,- gerealiseerd. Hiermee is de geprognosticeerde rentabiliteit ruim voldoende om te voldoen aan zijn aflossingsverplichting. 
Wij kwalificeren de Rentabiliteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit bedraagt momenteel 81% ten opzichte van het balanstotaal. De balanswaarde is gering, het eigen vermogen bedroeg in 2018 € 17.000,-. Het eigen vermogen is halverwege 2019 reeds gestegen naar € € 27.000,- ten opzichte van een balanstotaal van € 37.000,-. Na financiering zal de solvabiliteit na kredietverstrekking, ultimo 2019 volgens prognose, uitkomen op 38%. De ondernemer heeft in 2017 en 2018 verhoogde privé-opnames gehad in verband met de verbouwing van zijn bedrijfsloodsen. De verbouwingskosten voor het aan te kopen nieuwbouw pand zijn beperkt en worden voldaan uit privégelden welke nu al beschikbaar zijn (€ 15.000,-). 
We kwalificeren de Solvabiliteit als Goed.

Liquiditeit
De ondernemer heeft voldoende liquide middelen in zijn bedrijf, zonder rekening courant-kredieten. Er hoeft ook niet voorgefinancierd te worden. Dit vertaalt zich in een current ratio van 2,0.
Wij kwalificeren de Liquiditeit als Goed.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-85803 heeft € 3.500 geïnvesteerd.
14-10-2019 om 19:35
investeerder-5283 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-10-2019 om 19:04
investeerder-5509 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-10-2019 om 18:45
investeerder-16606 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
14-10-2019 om 18:44
investeerder-8470 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-10-2019 om 18:21

Ondernemer

Hans Siebeling

Crowdfund Coach


Bianca Reussink