46217

HSA VASTGOED B.V.

€ 265.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 239
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 30-08-2023 in 1 uur volgeschreven door 239 investeerders

Samenvatting

De ondernemersfamilie Anand is een goede bekende bij Collin met reeds diverse actieve crowdfundingleningen. Het laatste deel van de eerdere ontwikkelfinanciering van € 2.500.000,- voor de bouw van 55 bedrijfsunits wordt nu volledig afgelost. De laatste unit wordt door de ondernemers aangehouden voor eigen gebruik. De LTV (Loan to Value) na volledige realisatie van de bedrijfsunit bedraagt 79%. De ondernemers tekenen volledig mee in privé.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 265.000,-. De looptijd is 48 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij gevolgd door een maandelijkse aflossing ter hoogte van € 853,66 en een slottermijn ter hoogte van € 230.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De geldnemers zijn HSA Investments B.V., HSA Vastgoed B.V., T.S. Anand en H.S. Anand waarbij de vermogenspositie in privé zeer ruim is door de overwaarde in het in bezit zijnde verhuurde onroerend goed;
  • Er wordt gebruik gemaakt van de huidige hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 2.500.000,- op de bouwgrond en het onroerend goed te Kattendijk 43A,  kadastraal bekend als sectie A nummer 2052 appartementsindex 9 te Gouderak;
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de Lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, indien Geldnemer de Lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De Investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering; 
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente, in afwijking van de Algemene Voorwaarden. De looptijd van de Lening blijft gelijk bij deze vervroegde aflossing, waardoor dit op de slottermijn in mindering zal worden gebracht. 

Leendoel

Het leendoel is de financiering van een bedrijfsunit voor eigen gebruik.

Ondernemer

De heer T.S. Anand (1954) is vanaf 1956 woonachtig in Nederland en is getogen in Rotterdam. Hij heeft zeer ruime ervaring in het onroerend goed en heeft in het verleden reeds diverse bedrijvencomplexen ontwikkeld en verworven. Een deel hiervan is aangehouden voor belegging (in box 3). De heer Anand heeft het beheer van zijn vastgoed uitbesteed aan zijn zoon H.S. Anand (1990) en twee dochters.

Naast deze nieuwe crowdfundinglening zijn er nog 3 crowdfundingleningen voor projecten in privé en 2 zakelijke crowdfundingleningen.

Naast het beleggingsvastgoed bezit de heer T.S. Anand nog een privéwoning in Nederland.

Onderneming

Recent werd er een klein perceel in Rotterdam (505 m2) en een groter perceel in Roosendaal (8.804 m2) aangekocht voor het ontwikkelen van bedrijfsunits. Binnenkort wordt er ook nog een groot perceel in Nijmegen aangekocht voor ditzelfde doel.

De onderhavige bedrijfsunit is de laatste van de 55 gebouwde units in Gouderak. Oorspronkelijk is hiervoor een financiering van € 2.500.000,- via Collin verkregen , welke middels deelroyementen en aflossingen heeft geleid tot een huidige schuld van € 300.000,-. 2 units zijn verkocht en deze restschuld wordt binnenkort volledig afgelost. De hypothecaire inschrijving is per heden nog steeds € 2.500.000,- en zal niet worden aangepast. De laatste unit wil men voor eigen opslag in bezit houden. Het object heeft een oppervlakte van 188 m2 verdeeld over de begane grond en 1e verdieping. Het object is in een vergevorderd stadium van aanbouw (zie foto). Na volledige realisatie heeft de bedrijfsunit een markthuur van € 24.000,- en een marktwaarde in verhuurde staat van € 300.000,-. Zoals gezegd is de unit voor eigen gebruik en de marktwaarde vrij van huur is € 335.000,- conform een taxatierapport d.d. 24-2-2023.

De LTV (Loan to Value) na volledige realisatie is 79%.

Beleggingspanden in privé
Nieuwe Langeweg 55-175 te Hoogvliet Rotterdam betreft een omvangrijk bedrijfspand met 3.598 m² te verhuren kantoorruimte, 933 m² bedrijfsruimte, 1.695 m² sportschool, 538 m² kinderdagverblijf en 120 parkeerplaatsen. De getaxeerde marktwaarde in verhuurde staat is € 8.500.000,-.

Aert van Nesstraat 1 A – Z en Evertsenstraat 51-59 te Capelle aan de IJssel betreft een omvangrijk bedrijfspand met 1.488 m² te verhuren kantoorruimte, 933 m² bedrijfsruimte, 893 m² fitnesscenter en 50 parkeerplaatsen. De ondernemer heeft hier ook eigen kantoorruimtes in gebruik. De getaxeerde marktwaarde in verhuurde staat is € 4.000.000,-. Op deze panden zit nog een restant bancaire financiering van circa € 3.900.000,-.

Naast deze panden zijn er nog de panden die middels de eerdere crowdfundleningen(€ 900.000,- en € 800.000,-) zijn gefinancierd via Collin.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Bedrijfsunit voor eigen gebruik € 265.000,-
Totale investering € 265.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 265.000,-

Leenbedrag: € 265.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 48 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij gevolgd door een maandelijkse aflossing ter hoogte van € 853,66 en een slottermijn ter hoogte van € 230.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor HSA Investments B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor HSA Vastgoed B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2022 van de betrokken BV’s en de Box 3 exploitatie van de ondernemers in privé. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
De omzet en cashflow in de BV’s is erg afhankelijk van de status van de projecten. Projectwinst wordt pas gerealiseerd na volledige afwikkeling. De projectwinst Gouderak zal dit jaar worden gerealiseerd. Naast deze cashflow is er een ruime cashflow op de verhuurde panden (De huurinkomsten van het onroerend goed totaal zakelijk en privé) bedragen € 1.319.000,- per jaar. Hiervan kunnen de exploitatiekosten, privé opnames en de lasten op de financiering bij Volksbank en de crowdfundingleningen ruimschoots worden betaald met een verwacht netto cashflowoverschot in het eerste jaar van € 287.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit in de BV’s zal in 2023 sterk verbeteren door de projectwinst op project Gouderak. De LTV (Loan to Value) op de totale vastgoedportefeuille (zakelijk en privé) bedraagt 51% op een portefeuille van circa € 15.000.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn HSA Investments B.V., HSA Vastgoed B.V., T.S. Anand en H.S. Anand waarbij de vermogenspositie in privé zeer ruim is door de overwaarde in het in bezit zijnde verhuurde onroerend goed;
  • Er wordt gebruik gemaakt van de huidige hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 2.500.000,- op de bouwgrond en het onroerend goed te Kattendijk 43A,  kadastraal bekend als sectie A nummer 2052 appartementsindex 9 te Gouderak;
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de Lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, indien Geldnemer de Lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De Investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering; 
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente, in afwijking van de Algemene Voorwaarden. De looptijd van de Lening blijft gelijk bij deze vervroegde aflossing, waardoor dit op de slottermijn in mindering zal worden gebracht. 

Door zowel de eerste hypothecaire zekerheid als de hoofdelijke aansprakelijkheid kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Totaal: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-23745 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-08-2023 om 16:42
investeerder-109583 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-08-2023 om 16:41
investeerder-111345 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-08-2023 om 16:40
investeerder-31568 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-08-2023 om 16:33
investeerder-12384 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-08-2023 om 16:32

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels