40859

Hugo Vastgoed B.V.

€ 110.000  |  5,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 192
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 28-09-2021 in 1 uur volgeschreven door 192 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Hugo Vastgoed B.V.
Sector Bouw/Vastgoed
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 16-12-2020

Leendoel

Hugo Vastgoed B.V. wordt geëxploiteerd door ervaren vastgoedondernemer Sjoerd Dillisse. Middels Hugo Vastgoed is er een vastgoedportefeuille opgebouwd en deze wenst te worden vergroot. Er is behoefte aan werkkapitaal, welke kan worden gebruikt voor de aankoop van nieuw commercieel vastgoed. 

Er wordt een lineaire lening van € 110.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een slottermijn van €95.000,- en een vaste rente van 5,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 110.000
Totaal € 110.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is Hugo Vastgoed B.V.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfspand aan de Oudelandseweg 23 te Terneuzen (kadastraal bekend als sectie E nummer 4704 te Terneuzen) worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 110.000,- op het bedrijfspand aan de Oudelandseweg 23 te Terneuzen (kadastraal bekend als sectie E nummer 4704 te Terneuzen) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op basis van een recent taxatierapport met waardepeildatum 17 maart 2021 heeft het bedrijfspand een marktwaarde van € 145.000,-.
  • Er wordt een persoonlijke borgstelling door de heer S.C.S.R.M. Dillisse afgegeven ter hoogte van het leenbedrag. De waarde van de borgstelling is op dit moment materieel van aard.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Hugo Vastgoed B.V Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van prognose cijfers van Hugo Vastgoed B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed corona
De invloed van corona op Hugo Vastgoed B.V. is beperkt, aangezien de hoofdactiviteiten zijn gericht op vastgoed. 

Toelichting jaarcijfers
In de prognose opgenomen rente en aflossing hebben betrekking op de financiering middels Collin. 

Jaarcijfers

Winst- en verliesrekening 2022 prognose

Huuropbrenst Oudelandseweg 23 € 14.000  
Rente € 6.000  
Aflossing € 3.000  
Overige kosten € 2.000  
Cashflowoverschot € 3.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-16321 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-09-2021 om 10:10
investeerder-267480 heeft € 100 geïnvesteerd.
28-09-2021 om 10:09
investeerder-110058 heeft € 100 geïnvesteerd.
28-09-2021 om 10:09
investeerder-109991 heeft € 200 geïnvesteerd.
28-09-2021 om 10:09
investeerder-57198 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
28-09-2021 om 10:09

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders